Faglærer til Digitaliseringselementet ved 1 ISRBTN, Efterretningsregimentet (genopslag)


Faglærer til Digitaliseringselementet ved 1. Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon, Efterretningsregimentet.

Vil du være en del af vores digitale team, der arbejder med IT-baserede teknologi og softwarebaserede løsninger til efterretningstjenesten i Hæren?

Vil du have en spændende tjeneste med alsidige opgaver inden for uddannelses- og udviklingsvirksomhed?

Så har du nu muligheden for at blive faglærer ved Digitaliseringselementet ved 1. Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon.
Om os
1. Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon er en operativ bataljon under 1. Brigade, med ansvar for brigadens efterretningstjeneste, herunder overvågning og opklaring.

Bataljonen består af en operativ stab med en større udviklingssektion, en stabsdeling, en All-Source Analysis Cell og tre underafdelinger, herunder et Unmanned Aerial Systems Kompagni, et Electronic Warfare Kompagni (EWKMP) og en Opklaringseskadron. Bataljonen tæller ca. 270 medarbejdere fordelt på tre garnisioner i Varde og Fredericia i Jylland, samt Almegårds Kaserne på Bornholm. Bataljonens hovedkvarter er garnisoneret i Varde sammen med Efterretningsregimentet og 2. Military Intelligence bataljon.

Tactical Intelligence Development Branch (i daglig tale S7) er ansvarlig for den taktiske udvikling og opbygning af efterretningskapaciteterne. Endvidere planlægger og gennemfører vi uddannelse inden for vores fagansvarsområde samt støtte tjenestegrensinspektøren i f.m. kontakt- og inspektionsvirksomhed for efterretningstjenesten.

S7 har et højt aktivitetsniveau og sammen med den øvrige bataljonsstab tilbyder vi en meget attraktivt tjeneste. S7 er en moderne og fremtidsorienteret arbejdsplads, og vores kerneværdier er: Personellet først, operativ effekt samt stolthed og professionalisme.
Om stillingen
Faglæreren ved Digitaliseringselementet er involveret i S7 uddannelsesvirksomhed med et indgående kendskab til IT-baserede teknologi og softwarebaserede løsninger til efterretningstjenesten i Hæren.

Faglæreren støtter leder for Digitaliseringselementet i løsning af opgaver inden for command, control, communications, computers and intelligence (i daglig tale C4I).

Stillingen løser blandt andet følgende opgaver inden for C4I og S7:
• Superbruger og underviser på applikationer og hardware bl.a. inden for ISR, BMS og C2IS.
• Forbereder og gennemfører af kurser og andet uddannelse.
• Bidrager til uddannelsesgrundlag, læringsplaner og On-the-Job Training,
• Bidrager til kapacitetsudvikling inden for C4I, herunder afprøvninger og troppeforsøg,
• Bidrager til brugerspecifikationer i forbindelse med anskaffelse af C4I materiel og systemer,
• Bidrager til dokumentation af procedurer, processer, og andet skriftligt materiale.
• Deltager i udvikling, implementering, drift og ajourføring af e-learning kurser,
• Støtter tjenestegrensinspektøren i forbindelse med kontakt- og inspektionsvirksomhed,

Stillingen rummer gode muligheder for faglig udvikling og som oversergent bliver du indstillet til sagsbehandler kursus for leder/mellemleder. Som C4I sagsbehandler kan din opgaveportefølje udvides med eksempelvis:
• Selvstændig sagsbehandling inden for digitale løsninger.
• Rådgivning og beslutning støtte.
• Øget deltagelse og ansvar i udviklingsvirksomhed.
• Øget deltagelse og ansvar i kontaktvirksomhed.
• Specialiststøtte til andre myndigheder ved møder, seminarer, leverandørbesøg og lignende.
Om dig
Du er oversergent og har gennemført videreuddannelsestrin I for mellemleder. Alternativt er du en erfaren sergent, vurderet egnet til gennemgang af videreuddannelse med optagelse inden for et år efter tiltræden.

• Du har stor interesse og forståelse for IT og kommunikation, herunder simulation.
• Du har interesse og forståelse for efterretningstjeneste.
• Du har gode analytiske evner, tager initiativ og har ordenssans.
• Du har gode IT-færdigheder.
• Du kan samarbejde på tværs af organisationen og skabe et godt netværk.
• Du er ikke bange for nye udfordringer og du er villig til at udvikle nye kompetencer.
• Du er velformuleret i skrift og tale på dansk og engelsk
• Du er eller kan sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT.
• Du deler vores kerneværdier og vil bidrage positivt til opbygning af et stærkt S7-team.
• Du må gerne have gennemført sagsbehandler kursus for leder/mellemleder.

Hvis du ikke har alle kvalifikationer skal du være indforstået med at gennemføre nødvendige kurser snarest efter tiltræden.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Fast tjenestested: Varde

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at sende dine kontaktoplysninger og hvornår vi kan træffe dig til HEC-KTP-1B-S7@MIL.DK, så vil vi kontakte dig hurtigst mulig.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR- Konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, FPS-BA-BS245@MIL.DK eller på telefon 72 81 91 64.

Sidste ansøgningsfrist er den 24. november 2019. Samtaler forventes afholdt i uge 48.

Stillingen er til besættelse fra den 1. december 2019 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet (EFR) i Varde består af en regimentsenhed og en efterretningsbataljon, i alt ca. 260 medarbejdere. EFR har et tæt samarbejde med ISR-bataljonen med ca. 270 medarbejdere. Vores ansvarsområder er efterretningsindhentning, civilt-miltært samarbejde, psykologiske operationer, analyse og formidling af efterretninger samt uddannelse af værnepligtige. EFR støtter internationale og nationale opgaver med et varieret og professionelt bidrag.

EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende Tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder.
Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger.

Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 30 59 05 95 og bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20473206.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

24.11.2019

Indrykningsdato

28.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent