Frekvensmanager med overblik og gode samarbejdsevner til Forsvarets Frekvenskontor (genopslag)


Frekvensmanager med overblik og gode samarbejdsevner til Forsvarets Frekvenskontor (genopslag)

Om os
Forsvarets frekvenskontor (FFK), er en værnsfælles kapacitet, der skal optimere Forsvarets rådighed over og anvendelse af frekvenser til alle formål. Derfor støtter vi alle Forsvarets enheder når de har brug for frekvenser eller sendetilladelser i Danmark, Grønland eller i udlandet, uanset om det er på missioner i udlandet eller på øvelser. Derudover støtter vi vores samarbejdspartnere fra NATO og PfP lande i forbindelse med frekvensanvendelse på dansk eller Grønlandsk territorium. I den sammenhæng indgår vi i et internationalt samarbejde igennem vores ansvar som ”National Radio Frequency Agency (NARFA).

Vi koordiner bl.a. med civile myndigheder og opgavekomplekset omfatter Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen. Det betyder, at vi har en meget stor kontaktflade og skal kunne agere mellem alle stabe i Værnsfælles Forsvarskommando såvel som med øvrige styrelser, herunder Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, under Forsvarsministeriet. Desuden indgår vi i et samarbejde med Energistyrelsen, herunder Støjtjenesten, Trafikstyrelsen og vores ambassader i de lande Forsvarets enheder skal operere i.
Om stillingen
Vi søger en frekvensmanager, der er god til samarbejde med mange instanser og med en udadvendt personlighed, der er understøttet af stærke kommunikative evner og gode strukturmæssige færdigheder. Vores kommunikation med NATO o.a. foregår på engelsk.

En stor del af dit ansvarsområde vil omfatte koordination med NATO og danske enheders indsættelser i udlandet samt udenlandske enheder i forbindelse med aktiviteter i Danmark. Du skal kunne yde missionsstøtte til bl.a. udarbejdelse af frekvensanmodninger og håndtering af eventuelle interferensproblemer.

Stillingen medfører også, at der skal bidrages til uddannelse inden for området bredt i Forsvaret, i Hjemmeværnet og ved Beredskabsstyrelsen.

Da FFK er en dynamisk enhed, er der mulighed for, at du selv kan være med til at præge stillingens fremtidige indhold, ligesom opgaverne kan ændre sig over tid.
Om dig
Du er oversergent med et bredt kendskab til anvendelse af frekvenser og kommunikationssystemer og gerne med et godt kendskab til Flyvevåbnet. Stillingen er værnsfælles, så du kan komme fra alle værn.
Fagligt er du teknisk velfunderet og har en vis erfaring inden for Forsvarets radio-, radar- og ECM-systemer. Du er i stand til at arbejde selvstændigt inden for udstukne rammer.

Du er initiativrig samt besidder stort overblik, da opgaverne er mange og kan strække sig over flere områder. Dagligdagen foregår i meget skiftende tempi, og derfor er det vigtigt, at du er fleksibel og serviceminded og at du kan håndtere pres fra flere sider - uden at miste overblikket. Du kan ubesværet kommunikere med såvel kollegaer som gæster på alle niveauer på både dansk og engelsk.

Vi forventer, at du kan planlægge, koordinere og ikke mindst prioritere de opgaver, der lander på dit bord, således fastlagte terminer overholdes. Da frekvensanvendelse er et område, der kræver stadig mere specialviden, skal du påregne at deltage i en del uddannelse og kurser, der foregår både i Danmark og i udlandet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Fast tjenestested vil være Fredericia.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Henrik Schiøler på telefon: 72 82 65 10 eller på mail FSR-3B-100A@mil.dk
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.
Ansøgningsfristen er 24. november 2019.
Stillingen er ledig og ønskes besat hurtigst muligt. Er du udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Fredericia, Haderslev, Karup og Høvelte. Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet,Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

24.11.2019

Indrykningsdato

25.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent