Kursusleder til Center for Sundheds- og Sanitetsfaglige Uddannelser (vikarstilling som kaptajn)


Kursusleder til Center for Sundheds- og Sanitetsfaglige Uddannelser ved Forsvarets Sanitetskommando (Tidsafgrænset, kaptajn stilling).

Kan du bevare overblikket i en travl og kompleks hverdag og vil du gerne udvikle mennesker i et miljø, hvor både civile og militære kompetencer er væsentlige for succes?
Om os
Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelser er Forsvarets Sanitetskommandos uddannelsesinstitution og er placeret i Aarhus.

Centeret er både et fagspecifikt kompetencecenter, en sanitetsskole, en reserveofficersskole samt en sundhedsfaglig uddannelsesinstitution.

Centret bidrager til, at uddannelserne er opdaterede i forhold til de seneste erfaringer og honorerer de aktuelle operative krav.

Vi er et team på 18 fastansatte medarbejdere, som er en blanding af militært og sundhedsfagligt personale.

Vi gennemfører de sanitets- og sundhedsfaglige uddannelser i Forsvaret, herunder blandt andet reservelægeuddannelsen og de øvrige uddannelser, som alt sundhedsfagligt personale i Forsvaret skal videreudvikles med.
Om stillingen
Du kommer til at arbejde i et dynamisk miljø med en uformel omgangstone og et højt engagement , samt meget motiveret medarbejdere.

Dit hovedvirke bliver kursusleder for den seks måneder lange reserveofficersuddannelse, som omfatter uddannelsen af 10 reservelæger og 6 overlæger.

Du får ansvaret for at gennemfører den allerede planlagte reserveofficersuddannelse, herunder gennemføre læringsaktiviteter, føre kontrol og lave opfølgning.

Du er den gennemgående tovholder sammen med overlægen (OLG) ved CSS, støttet i den første periode af uddannelseschefen (KN) og derefter uddannelseslederen (PL).

Du skal sammen med OLG fungere som fælles holdleder, hvor du bl.a. vil få til opgave at være samtaleleder for alle læger på uddannelsen, hvilket indebære at du og OLG gennemfører tiltrædelsessamtale og udfærdiger FOKUS bedømmelser til lægerne.

Du skal i perioden følge store dele af den fysiske uddannelse mhp, at kunne coache og vejlede læger ift. deres virke som reserveofficer/læge.

Du vil ligeledes komme til at være en del af undervisningsteamet, hvor du bl.a. skal undervise på det militære basis kursus, grundlæggende føring og ledelse.

Der vil være en betydelig grad af koordination mellem flere interessenter både i og uden for FSK, samt på tværs af afdelinger - især indenfor uddannelsesområdet ift. selve reserveofficersuddannelsen, hvor eleverne under uddannelsen vil komme rundt til alle tre værn og hele landet.

Du vil få et betydeligt individuelt ansvar og en alsidig tjeneste. Der er begrænset rejseaktivitet, men der må påregnes en del lange arbejdsdage, da vi afholder internatkurser.

Vi tilbyder gode muligheder for personlig udvikling gennem coaching af ”civile” læger, hvilket er en væsentlig del af uddannelsesforløbet.

Du vil få mulighed for at opleve en spændende og meget anderledes uddannelse, hvor du vil få indblik i dele af FSV og FSK virkelighed.
Om dig
Du er en erfaren premierløjtnant eller kaptajn/kaptajnløjtnant, enten fastansat eller reserveofficer.

Det vil være en fordel, men ikke et krav at du har været chef.

Du har gode formidlings-, ledelses- og undervisningsevner, og har lysten til både at planlægge kurser og stå som underviser for at opnå gode resultater.

Du er i stand til at arbejde selvstændigt og kan håndtere at være leder for en gruppe mennesker med meget forskellig og ofte civil baggrund samt stor faglig indsigt og erfaring.

Du trives med en hverdag og en enhed, hvor der er fokus på kompetencer og kvalifikationer frem for rang, hvor en stor del af din daglige koordination vil foregå i et blandet civilt og militært miljø.

Du må gerne have erfaring med personaleledelse, herunder kunne sætte en retning og sikre dig, at der efterfølgende bliver fulgt op på opgaverne.

Du har gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner, er initiativrig, besiddelse gode sociale kompetencer, empati og samarbejdsevner, samt evnen til at skabe gode relationer

Du skal kunne håndtere, at der ofte er mange opgaver på én gang, som kræver din opmærksomhed. Det er afgørende, at du er udadvendt, samarbejdsorienteret og kan motivere dine kollegaer.

Du kan forvente at arbejdsdagene er afvekslende, og du har en stor grad af frihed til selv at løse dine opgaveløsninger, hvilket kræver at du kan arbejde selvstændigt og kan løse opgaver på egen hånd i perioder.

Det er en fordel, hvis du har erfaring med kvalifikationsrammen for livslang læring.
Ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker efter gældende overenskomst som enten premiereløjtnant eller kaptajn.

Såfremt du er premiereløjnant kan stillingen evt. besættes ved funktion i højere stilling.

Såfremt du er fastansat vil det være muligt at gennemføre den tidsbestemte ansættelse som midlertidig tjeneste, hvis der kan indgås en aftale med din nuværende chef.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, indgår forhandling af personligt kvalifikationstillæg (KVAL) som en del af ansøgnings-/ansættelsesproceduren.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde denne under hele ansættelsesforholdet samt kunne bestå de fysiske basiskrav.

Såfremt du er udpeget til INTOPS skal du meddele dette til en evt. ansættelsessamtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

Kontakt og ansøgning
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte kaptajn Christian Everest-Møller på tlf.: 728 18330 eller mail: FSK-CS-CHUDD@fiin.dk vedrørende forhold relateret til Forsvarets Sanitetskommando.

Ved spørgsmål til løn- og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent Bjarne Thomsen på telefon 3266 5114 eller på mail FPS-BA-BS229@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 17. november 2019. Vi forventer at holde samtaler i uge 47 og 48.

Tiltrædelse er hurtigst muligt eller d. 6. januar 2020.

Du være forberedt på, at gennemfører Forsvarets fysiske basistest og helbredsvurdering da dette er et krav for ansættelse.

Vi beder dig om at søge stillingen via linket. Vær opmærksom på, at bilag skal tilføjes som pdf-filer. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Forsvarets Sanitetskommando

Forsvarets Sanitetskommando er den del af Forsvaret, som varetager Forsvarets sundheds- og sanitetstjeneste. Forsvarets Sanitetskommando udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhed, sanitet og militær fysisk træning samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager vi hygiejneinspektioner, udfører sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav. Endvidere er Forsvarets Sanitetskommando ansvarlig for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel, som tager hånd om vore udsendte i nationale og internationale operationer og på de danske infirmerier. Igennem løsningen af disse opgaver, sikrer Forsvarets Sanitetskommando soldatens helbred.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aarhus

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

17.11.2019

Indrykningsdato

24.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent