Delingsfører til lejrdelingen ved Konstruktionskompagniet


Delingsfører til lejrdelingen ved Konstruktionskompagniet

Vil du være med til at sikre de bedst mulige forhold for vores styrkebidrag rundt omkring i verden?
Er du omstillingsparat og fleksibel samtidig med, at du er en holdspiller?
Kan du sige ja til ovenstående, er stillingen som lejrdelingsfører muligvis noget for dig.
Om os
Konstruktionskompagniet (KONSTKMP) er et specialistkompagni og en del af Ingeniørregimentet. Vi består af 152 medarbejdere fordelt i 5 delinger.
Kompagniet er værnsfælles, hvilket betyder, at vi på nuværende tidspunkt har personale fra både Flyvevåbnet og Hæren.

Konstruktionskompagniet er en del af 3. CBRN- og KONST-bataljon, hvis motto beskriver hverdagen meget godt:

Everything – Everytime – Everywhere (Alting – Altid – Alle steder).

Kompagniet består af en kommandodeling, to maskindelinger, en konstruktionsdeling, en lejrdeling og en infrastruktursektion.

Vores primære opgave består i, at støtte Forsvarets enheder i opbygning og vedligeholdelse af lejre. Derudover løser vi alle tænkelige opgaver, både nationalt og internationalt. For tiden udsender vi camp-bidrag til Irak, men har også årligt medarbejdere på Grønland i en kortere periode for at vedligeholde Forsvarets faciliteter.

Opgaver i 2019 inkluderer blandt andet: Infrastrukturbro i Ribe til støtte for vejdirektoratet, NORDEFCO-lejr til støtte for britisk bidrag til øvelse Viking Star, øvelse i Polen.
Kompagniet er kendetegnet ved et højt aktivitetsniveau med til tider mange rejsedage. Derudover er kompetenceudvikling en naturlig del af hverdagen.
Om stillingen
Som delingsfører har du det ledelsesmæssige ansvar for at lejrdelingen fortsat løser de pålagte opgaver på tilfredsstillende vis til støtte for Forsvarets øvrige enheder.
Lejrdelingens primære opgave er, at vedligeholde de faciliteter Konstruktionskompagniet har etableret. Derudover er delingens personel også en vigtig brik i puslespillet når der skal sættes hold til kompagniets mange opgaver i både ind- og udland. Delingen råder ligeledes over en anseelig lejrpakning, der tager en del af delingens tid.
I delingen indgår, udover dig som delingsfører, fire sektionsførere (oversergenter) og 24 faglærte håndværkere (korporaler og konstabler).
Om dig
Du er seniorsergent med en faglært uddannelse indenfor byggeindustrien. Alternativt er du en erfaren oversergent, med et ønske om mere ansvar samt videreuddannelse til seniorsergent.

Derudover besidder du et positivt, fleksibelt og handlingsorienteret sind, der sætter dig i stand til, at sætte retningen for delingens opgaveløsning og udvikling.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Dit faste tjenestested vil være på i Skive.
Forevisning af svendebrev er en betingelse for udbetaling af faglært tillæg.

Ansættelse i stillingen som oversergent er betinget af, at du indgår en uddannelsesaftale, hvori du forpligtes til at gennemgå og består videreuddannelsestrin II (VUT-II) for mellemledere inden for en 2. årig periode, eller de kommende uddannelses- og/eller udnævnelseskriterier, der kvalificerer til udnævnelse til seniorsergent” i stedet for VUT II, efter nærmere aftale med din chef.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichefen i Uddannelseskompagniet: kaptajn Kim Kenneth Jakobsen på tlf.: 72 82 83 01.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.
Ansøgningsfristen er 1. december 2019 og samtaler forventes afholdt herefter. Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
Er du udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservebataljon. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Skive Kaserne huser også en reparationsdeling fra Trænregimentet, Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse samt Udleverende Depot Skive og Værkstedsområde Skive, begge under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

01.12.2019

Indrykningsdato

23.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent