Kompagnihjælper (konstabel) til et af vore uddannelseskompagnier ved Ingeniørregimentet


Kompagnihjælper (konstabel) til et af vore uddannelseskompagnier ved Ingeniørregimentet

Har du de grundlæggende militære færdigheder på plads, og kan du være kompagniets (KMP) ansigt udadtil.
Er du klar til at tage ansvar, har mod på udfordringer, og kan du holde fokus blandt mange opgaver, så søg stillingen som kompagnihjælper ved 6., 7. HBU-kompagni eller vores HRU-kompagni.
Om os
Vores uddannelseskompagnier (Hærens Basis- og Reaktionsstyrke uddannelseskompagnier - HBU/HRUKMP) indgår i 2 EOD-bataljon og består af en kommandodeling og tre delinger.
Vores opgave er at gennemføre Hærens Basisuddannelse for ca. 2 x 150 værnepligtige to gange om året, med start i henholdsvis februar og august. Derudover har vi en væsentlig opgave i, at rekruttere egnede værnepligtige til Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse, sergentuddannelsen og andre udbudte uddannelser i Forsvaret.
Om stillingen
Du bliver en del af kommandodelingen hvor der sjældent er to dage, der er ens. Det er ikke et krav at du har forrettet tjeneste i en kommandodeling før eller har erfaring med administrativarbejde.

Dine opgaver bliver blandt andet:

• Udfører lettere kontorarbejde efter direktiv fra Kompagnibefalingsmanden (KMPBM).
• Støtte KMP ledelsen og KMPBM med opgaver, der relaterer til daglig drift af enheden.
• Støtte KMPBM ved modtagelse og registrering af nyt personel.
• Anvender enhedens administrative EDB programmer, som primært er Office pakken.
• Registrere, arkiverer og vedligeholde div. mail samt rekrutliste m.m.
• Udarbejdelse af enhedens vagtlister.
• Forestår aflevering og afhentning af post.
• Forestår transport af personel til læge/tandlæge/skadestue m.m.
• Støtte KMPBM med bestilling af kost og indkvartering til div. Øvelser.
• Kører/signalmand ved KSN under øvelser.
• Forestår den daglige kontakt til FES/ISS.
• Klar til at løse diverse opgaver som kompagniet bliver pålagt.
Om dig
Du er en erfaren overkonstabel med flair for tal, og kan anvende Office på brugerniveau. Det vil være ønskeligt, at du har kendskab til DeMars.
Du kan formulere dig skriftligt og være en rollemodel for både værnepligtigt- og stampersonel. Du har som minimum kørekort til katagori: B og evt. C.

Du kan arbejde struktureret med korte tidsfrister og kan selvstændigt, med nødvendig støtte, prioritere dine opgaver.
Du er desuden fleksibel og sætter en ære i, at være en del af en enhed, hvor korpsånd og fagligheden er i højsædet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.
Dit faste tjenestested vil være på Skive Kaserne.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte seniorsergent Ole Øvle Pilgaard på tlf.: 72 82 52 05 eller via mail: IGR-2B-s10a@mil.dk
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, på telefon: 72 81 91 63.
Ansøgningsfristen er 21. november 2019. Stillingen ønskes besat 1. januar 2020 eller snarest muligt derefter.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservebataljon. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Skive Kaserne huser også en reparationsdeling fra Trænregimentet, Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse samt Udleverende Depot Skive og Værkstedsområde Skive, begge under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

21.11.2019

Indrykningsdato

22.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent