Vedligeholdelsesbefalingsmand/Motormekaniker til 1 Mekaniseret Infanterikompagni ved II Jydske Dragonregiment


Vedligeholdelsesbefalingsmand/Motormekaniker til 1 Mekaniseret Infanterikompagni ved II Jydske Dragonregiment

Kvalitetsbevidst mekaniker og soldat søges til 1 Mekaniseret Infanterikompagni
Om os
1 Mekaniseret Infanterikompagni – i daglig tale Viking kompagniet – er et stående Mekaniseret Infanterikompagni. Kompagniet modtager Hærens nye PMV, Piranha V, i oktober 2019 og vil påbegynde uddannelse på denne i efteråret 2019.

Kompagniet vil i 2020 gennemføre træning mhp. at være klar til at indgå i NATO beredskab med resten af II Jydske Dragonregiment i hele 2021. Kompagniet er varslet deltagelse i national indsættelse, Operation GEFION, i MAJ-JULI 2020.

Kompagniet har et stærkt sammenhold, og vi har en åben kultur og uformel omgangstone, hvor der altid lyttes til gode forslag, uanset hvem der stiller dem. Vi tager godt imod nye medarbejdere og tilbyder forskellige muligheder for faglig udvikling.
Om stillingen
Arbejde på en første echelon i et Mekaniseret Infanterikompagni er om muligt det mest krævende, en mekaniker kan fortage sig. Du vil dagligt blive udfordret på dine faglige færdigheder, og stillingen lægger op til både faglig og personlig udvikling. Der vil ofte blive brudt faggrænser, og du vil indgå i et tæt samarbejde med sektionens andre mekanikere.

Arbejdet ville primært være med panseret mandskabsvogne (Piranha V).

Der vil også være arbejde på lastbiler og personbiler af typen MAN og Mercedes GD.
Om dig
Du er sergent eller erfaren overkonstabel, der ønsker og er egnet til videreuddannelse til sergent. Du er uddannet motormekaniker og gerne med erfaring fra pansrede køretøjer.

Du er ikke bange for at bryde faggrænser og ser en udvikling i at tilegne dig ny viden.
Der må forventes et bredt samarbejde med kompagniets øvrige mekanikere, samt kompagniets PMV besætninger, som er de daglige brugere.

Arbejdsmiljøet hos os er meget selvstændigt. Du vil blive stillet en opgave, og den forventes løst inden for den aftalte tid. Derfor er det vigtig for os at du:
• Er fokuseret på opgaveløsningen.
• Kan arbejde selvstændigt med forståelse for den højere enhed.
• Er opsøgende og proaktiv.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en overkonstabel med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlig tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Dragonkasernen i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte KN M. Neldeberg på tlf. 41 77 33 76 eller via mail: JDR- 2B-S30C@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent AFDL-1 Camilla Lindholm Johnsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs250@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse til internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 17. november. Samtaler forventes gennemført i uge 47.

Stillingen ønskes besat den 1. december 2019, eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets område er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Jydske Dragonregiment
Jydske Dragonregiment er et af Danmarks fire kamptropregimenter. Regimentet der er garnisoneret på Dragonkasernen i Holstebro, har stolte traditioner og har siden 1948 bidraget med soldater til international tjeneste. På kasernen arbejder dagligt omkring 1.200 medarbejdere fordelt på tre bataljoner og støttestruktur. Den ene af bataljonerne er underlagt stab 1. brigade, der ligeledes er garnisoneret på Dragonkasernen. De to øvrige bataljoner er underlagt 2. brigade. Støttestrukturen omfatter Garnisonsstøtteenhed, en Svær Transportdeling og en Reparationsdeling fra Trænregimentet, et Udleveringsdepot, et element fra Veterancenteret og Forsvarets Sanitetskommando samt et Driftsområde. Garnisonen tilbyder hermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
Prinsens Musikkorps hører til regimentet, men er garnisoneret på Skive Kaserne. Vi arbejder alle på, at uddanne og få skabt de bedste vilkår til at uddanne værnepligtige og fastansatte soldater til at løse nationale og internationale opgaver.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Dragonkasernen

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

17.11.2019

Indrykningsdato

22.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent