Forsyningshjælper til Stabskompagniet/ 1. Panseringeniørbataljonen


Forsyningshjælper til Stabskompagniet/ 1. Panseringeniørbataljonen

Ønsker du stadig at komme i felten, men trænger til nye udfordringer i en logistisk ramme?
Så har vi muligvis jobbet til dig.
Om os
Stabskompagniet (STKMP) er et operativt kompagni, der uddanner og træner ingeniørsoldater mhp. at kunne bidrage til panseringeniørbataljonens opgaveløsning i rammen af 1. brigade.
STKMP består af: en Kommandodeling, en Stabsdeling, en Reccedeling og en Parkdeling. Det betyder, vi arbejder med næsten alle typer af ingeniøropgaver og favner bredt både personel-og materielmæssigt.

I kompagniet sætter vi opgaven i centrum og har en løsningsorienteret tilgang til tjenesten. Kompagniet er kendetegnet ved en fri omgangstone, hvor der er højt til loftet. Kompagniet bidrager med personel til nationale såvel som til internationale operationer.
Om stillingen
Vi søger helt grundlæggende en medarbejder, der først og fremmest vil være soldat. Selvom arbejdet som forsyningshjælper en stor del af tiden er et kontorarbejde, så ønsker vi en soldat, der har lyst til at tage i felten, ønsker at vedligeholde sine infanterifærdigheder og en der brænder for soldaterlivet.

Du kommer til at få en hverdag, som er præget af, at du arbejder tæt sammen med resten af forsyningssektionen, hvis hovedopgave er at understøtte KMP logstik internt og eksternt.
Dine daglige opgaver bestemmes i samarbejdet med din sektionsfører og indeholder blandt andet; håndtering og transport af farligt gods (ammunition, sprængstof og drivmidler), lagerstyring og daglig koordination med delingen, for at understøtte deres tjeneste på garagen, såvel som i felten.

Når du er indsat under feltforhold med sektionen, vil din opgave være at yde logistisk støtte i en taktisk ramme, således KMP kan fortsætte dets opgaveløsning. Derudover vil du som en del af tjenesten få ansvar for de køretøjer, som du skal bruge i forbindelse med sektionens operative virke.
Stillingen som forsyningshjælper er en del af kommandodelingens forsyningssektion. I sektionen er der fem personer udover dig; én oversergent, én sergent og tre konstabler.

Arbejdet i stillingen medfører, at du i det store hele følger KMP aktiviteter. Det medfører blandt andet, at øvelser og kurser forekommer flere gange årligt. Da sektionen støtter alle KMP aktiviteter kræver jobbet, en hvis grad af fleksibilitet ift. arbejdstider.
Om dig
Vi vægter højt, at du kan samarbejde og har lyst til at være en del af en sektion, hvor kommunikation og koordination er afgørende for opgaveløsningen.

Vi ser gerne at, du er i besiddelse af kørekort til kategorierne B, C og CE, men det er ikke et krav.
Af logistiske kompetencer er følgende velset, men ikke krav:
- Last- og surringskursus
- ADR-certifikat
- Truck certifikat
- Teleskoplæsser certifikat
- SAP kursus (Myndighedsbeholdning og vedligeholdelsesrekvirent)

Din fysiske form er vigtig for os, så derfor skal du kunne bestå de Fysiske basiskrav som minimum. Du skal kunne helbredsgodkendes til ”Egnet uden begrænsninger”.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes af en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel-og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.
Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Du skal være opmærksom på, at der knytter sig fysiske og helbredsmæssige krav til stillingen. Du må derfor være forberedt på at gennemgå en helbredsundersøgelse forud for ansættelse og bestå den fysiske test.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTRAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef: Jeff Nørlev på telefon: 23 42 20 17, eller kompagnibefalingsmand; R.B. Pedersen på telefon: 22 79 78 29.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Du kan søge stillingen via nedenstående link med ansøgningsfrist senest den 18. november 2019. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Efter fristens udløb indkaldes egnede ansøgere til samtale. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservebataljon. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Skive Kaserne huser også en reparationsdeling fra Trænregimentet, Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse samt Udleverende Depot Skive og Værkstedsområde Skive, begge under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

18.11.2019

Indrykningsdato

21.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent