MEDIC (SANIT) til sejlads med Fregatten NIELS JUEL


MEDIC (SANIT) til sejlads med Fregatten NIELS JUEL

Er du MEDIC uddannet og trives i et sanitetsfagligt miljø, hvor du forventes at gå forrest? Er du til en arbejdsplads med faglige udfordringer og med fokus på udvikling? I så fald søger Fregatten NIELS JUEL en sanitetsgast.
Om os
Fregatten NIELS JUEL er én af tre fregatter i IVER-KL, som er blandt Søværnets største sejlende enheder. Fregatterne er højteknologiske skibe, der kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – såvel nationalt som internationalt.

Vores besætning bestræber sig på at levere en opgaveløsning af meget høj kvalitet. Vi ønsker at være fleksible i vores tilgang, og vi fokuserer på en ”can do”-tilgang til opgaverne.

NIELS JUEL kan indsættes til prioriterede opgaver og operationer i verdens brændpunkter med korte varsler. Som en af Søværnets kampenheder har vi derfor stort fokus på de sømilitære kernekompetencer, og vi arbejder målrettet med at holde den høje standard for de danske enheder.

NIELS JUEL deltog f.eks. i foråret 2019 med beskyttelsen af det franske hangarskib Charles de Gaulle under dennes deployering i Middelhavet og Det Indiske Ocean.

Om stillingen
I dagligdagen vil du være underlagt logistikdivisionen og tilknyttet skibets hospital, hvor du i danske farvande vil have ansvaret for behandling af patienter. Ved togter væk fra danske farvande vil du gøre dette i samarbejde med skibets tilknyttede læge.

Du vil overordnet komme til at varetage skibets hospital, stå for behandling af skibets besætning i tilfælde af sygdom og skader samt at varetage træningsniveauet for skibets Junior Medics.

Endvidere vil du have til opgave at foretage mønstringer, afskrivninger og genforsyning af skibets hospitalsudstyr og medicin.

Stillingen indeholder dels daglig konsultation til søs og dels rollen som MEDIC under klart skib. Nøgleordene er her at bevare fokus, overblik og faglighed i krævende situationer, hvor du bistår lægen i effektiv ledelse af skibets Junior Medics.

Det kan endvidere forventes, at du bistår eskadresanitetsbefalingsmanden i Taktisk Sanitet for Enkeltmand, TSE-uddannelsen for besætningen.

Ved siden af det sanitetsfaglige arbejde er der behov for at varetage administrative funktioner.
I porteføljen af opgaver kan bl.a. nævnes registrering og opfølgning af såvel sundhedsrelaterede data samt beholdning, optælling, afskrivning og genforsyning af materiel og udstyr. Det er en forudsætning for opgavens udførelse, at du kan arbejde selvstændigt og forudseende samt være fortrolig med og nidkær omkring det administrative arbejde, der ligger i stillingen.

Et job, hvor mange opgaver med forskellig karakter er i fokus. En stilling med et stort ansvar, hvor du har mulighed for at arbejde selvstændigt og udvikle på det faglige område.

Der er en stærk kultur ombord, der har rod i såvel søværnets traditioner samt en høj faglig stolthed, og vi sætter en ære i at tage ansvar for vores fælles projekt og løse de opgaver, som vi pålægges, så godt som det overhovedet er os muligt.
Om dig
Du er energisk, effektiv og har mod på at give en ekstra hånd, når der er travlt. Arbejdet som sanit har en stor grad af selvstændigt arbejde, og derfor kan du arbejde målrettet og bevare overblikket. Du skal derudover også samarbejde med det øvrige personel på tværs af alle faggrænser samt udvise professionalisme og ikke mindst en positiv indstilling, også i pressede situationer.

Krav
• Grundlæggende militær uddannelse
• Søværnets basisuddannelse/Basisomskoling til søværnet (kan tilegnes efter ansættelse)
• Sygepasser, sanitets grunduddannelse
• Grundlæggende SAP

Ønskeligt
• Godt kendskab til Office pakken, herunder Word, Excel og Outlook.
• Myndighedsbeholdning i SAP


Helbredskrav:
• Godkendt og tastet helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis)
• Grundvaccination

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Logistikofficer KL Claus Rasmussen på mail: 2E-NIJU-LGO@MIL.DK eller telefon 3016 9456.
Alternativt SSG Per Christensen, SCA-K-BEM03, telefon 7285 7523.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 1. december 2019 og samtaler forventes afholdt i uge 50.

Stillingen er til besættelse 1. februar 2020

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning


Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 2. ESKADRE

2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.


  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

01.12.2019

Indrykningsdato

14.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent