Shift Leader til det Taktiske Operationscenter ved ved Multinational Division North - Adazi


Shift Leader til det Taktiske Operationscenter ved ved Multinational Division North - Adazi

Interesserer du dig for og har flair for gennemførelsen af operationer, kan du holde hovedet koldt når der er mange bolde i luften og kan du se en spændende professionel udfordring ved at skulle bidrage til føring af brigadestabe og divisionstropper i et skarpt multinationalt miljø? Multinational Division North (MND N) opbygger det nye hovedkvarter, hvor du i en nyoprettet stilling i Operationscenteret vil få ansvaret i et af de mest operative, udfordrende og fedeste job der findes i hæren!
Om os
MND N er et operativ divisionshovedkvarter med en afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur og med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i henholdsvis Riga, Letland og i Karup (i Slagelse fra forventelig første kvartal 2021), Danmark.

I tilfælde af krise og konflikt skal MND N føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum med op til seks brigader, herunder en dansk brigade i operationsområdet i de baltiske lande.

I fredstid har MND N tre hovedopgaver:
- Skarp forsvarsplanlægning.
- Gennemførelse af operationer (Baseline Operations Current Activities).
- Træning af hovedkvarteret samt underlagte enheder.

MND N støtter, træner og koordinerer den skarpe forsvarsplanlægning i ansvarsområdet med henblik på, at skabe en sammenhængende plan på tværs af landegrænser, der i højere grad tager højde for NATOs operative planlægning.

Endvidere skal divisionen i fredstid gennemfører operationer inden for nærmere definerede områder, herunder indhente og forestå den nødvendige rapportering til NATO styrkestruktur og kontinuerligt opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet.

Endelig skal MND N forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer med op til seks brigadestabe. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer de landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP).
Om stillingen
Der er tale om en udstationering, hvor du kan medbringe familien i tre år. Under udstationering vil både du og familien får en masse spændende oplevelser, som er forbundet med det at bo i et nyt land. I forbindelse med stillingen vil der være rejsevirksomhed til den vestlige del af hovedkvarteret i Karup (Slagelse), i resten af operationsområdet samt til andre samarbejdsparter.

For de fleste vil arbejdet i et multinationalt divisionshovedkvarter være nyt, men så længe du har viljen til at lære og synes at det er spændende at arbejde med og har flair for operationer, så vil du kunne få en helt unik mulighed for din personlige udvikling. I Operationscenteret kommer du til at være en del af et fantastisk spændende internationalt hold, hvor samarbejde, initiativ, evnen til at handle og en operativ analytisk tilgang er centrale elementer, når der arbejdes med skarp planlægning og gennemførelse af operationer i fred, krise og konflikt. Samtidig lægger vi også vægt på, at vi har det sjovt i dagligdagen.

Operationscenteret er delt op i begge geografiske dele af hovedkvarteret og vi består af officerer og befalingsmænd fra Estland, Letland, Litauen, Canada og Danmark.

I Operationscentret arbejder vi for:
• We CONTROL the execution of the operation and COMMAND on the behalf of the commander – “we fight the battle”!
• We analyse, evaluate, pack and pass relevant information and generate situational awareness to ALLOW DECISIONS TO BE MADE by the commander!

Operationscenteret består af:
• Taktisk Operationscenter (TOC) der håndterer operationer fra 0 til 24 timer og som er bemandet 24/7/365 i fred, krise og konflikt.
• Operations- og planlægningscellen (OPS/PLANS) der håndterer operationer fra 24 til 72 timer.
• Fremskudt Kommandostation (FCP).
• Forbindelsesofficerscellen.

I fredstid vil du være ansvarlig for opbygningen og driften af divisionens Taktiske Operationscenter i Adazi og situationsrummet i Slagelse og får dermed en helt unik mulighed for, i helt nye bygninger, at skabe rammerne for, at Operationscenteret får de bedst mulige betingelser for føringen af divisionens enheder i fred, krise og konflikt. Opgaven indebærer tillige optimering af de interne stabsprocesser, så vi bliver endnu hurtigere til at træffe effektive operative beslutninger og ikke mindst være med til at gøre det Taktiske Operationscenter knivskarpt til den næste store øvelse i maj 2020, der er et vigtigt skridt frem mod vores certificering. Med dit ”entreprenørgén”, din evne til at ”tænke ud af boksen” og dit operative mindset, vil du således få en helt central opgave i forbindelse med udviklingen og implementeringen af divisionens nye føringskoncept.

På øvelser, i krise og konflikt leder du det ene af de to hold, som på skift bemander det Taktiske Operationscenter. Her bruger du dine gode taktiske og ledelsesmæssige evner til at holde hovedet koldt, også når det bliver hektisk, du sørger for at synkroniserer divisionens operationer i deep, close og rear og formår gennem teamwork, at anvende de mere end 20 dygtige specialister du har til rådighed inden for eksempelvis Intelligence, Battle Space Management, Air, Aviation, targeting og Information Activities.
Om dig
Du er udnævnt major eller kaptajn som har gennemført OFU, VUT-II/MMS eller lignende ækvivalerende uddannelse. Såfremt du stadig er under uddannelse har du som minimum gennemført OFU og er i gang med Master i Militære Studier.

Du har i tidligere stillinger gjort stabstjeneste på afdelingsniveau og meget gerne på brigadeniveau.
Du brænder for kernen i det militære håndværk: At planlægge og gennemføre operationer. Du har en god operativ erfaring, kombineret med viljen til at lære mere, mod til at tænke ”ud af boksen” i forhold til planlægning og gennemførelse af operationer og har lyst til at arbejde i et virkeligt spændende internationalt miljø.

Du er en person med solide lederegenskaber og har en god helhedsforståelse. Dine kompetencer ligger inden for analyse og planlægning, du kan hurtigt sætte dig ind i komplekse problemstillinger, gå forrest i det Taktiske Operationscenter for dermed at skabe de bedste operationsvilkår for divisionens enheder – også når dit hold har været på i mange timer.

Hvis du ser dig selv som operativ og synes ovenstående kunne være rigtig spændende, så passer du formentlig rigtig godt på vores hold. Et internationalt hold som lever efter mottoet: TEAM – Together Everyone Achieves More!
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om
officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i
Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem
Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og
ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen er til besættelse pr. 01. januar 2020 eller umiddelbart herefter.

Udstationering
Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, hvilket betyder at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter og du modtager et skattefrit udetillæg.
Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPSBST 566-2(A) som omhandler forhold under din udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Lidt om Riga
Riga indeholder gode muligheder for dig og din familie. Byen er som hovedstad en lille en af sin slags, men oplevelser er der mange af og kernen af byen er særligt kendt for dens smukke arkitektur. Der er alt fra spændende museer til hyggelige parker og flotte gader, ligesom I kan gå på opdagelse i kontrasterne mellem den gamle og nye bydel. I MND N findes der et Garnisonsstøtteelement, som kan hjælpe dig og din familie med det praktiske vedrørende bolig og råd vedrørende for eksempel skole m.v.

Kontakt og ansøgning
I forbindelse med din ansøgning bedes du vedlægge FOKUS-bedømmelser, herunder fra gennemført uddannelse.

Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte oberstløjtnant Kenneth Strøm på MNDN-G3-NK@FIIN.dk eller tlf.: +45 407 407 20 (arbejder i et klassificeret område, så ringer tilbage). Hvis du ønsker at høre om praktiske erfaringer med udstationering, så kan jeg skabe kontakt til soldater, der allerede er udstationeret.

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte til HR-konsulent Palle Hvirvelkær ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 96 80.

Ud fra en individuel aftale vil der være mulighed for, at aftale den nødvendige fleksibilitet i forhold til tjenesten, såfremt du f.eks. for tiden er tjenestegørende på Sjælland.

Ansøgningsfrist er 20. november 2019.

Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 48 eller 49.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingerne fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

ADAZI

Lokation

Udlandet

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

20.11.2019

Indrykningsdato

11.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent