HR-partner til Forsvarsministeriets Personalestyrelses HR-partnerelementet ved Hjemmeværnet i Vordingborg


HR-partner til Forsvarsministeriets Personalestyrelses HR-partnerelementet ved Hjemmeværnet i Vordingborg

Har du erfaring med strategisk HR-rådgivning, evner du at sætte kundens behov i centrum, og har du lyst til at udvikle dine kompetencer i en stor politisk organisation, så bør du søge stillingen som HR-Partner i Forsvarsministeriets Personalestyrelses HR-partnerelement ved Hjemmeværnet i Vordingborg.
Om os
HR-partnerelementerne i Forsvarsministeriets Personalestyrelse er organiseret i
Rådgivningsafdelingen.

Rådgivningsafdelingen har ekspertise indenfor HR, og skal understøtte operationaliseringen af Forsvarets HR-strategi. Afdelingen skal endvidere, i samarbejde med den øvrige del af Forsvarsministeriets Personalestyrelse, bidrage til løsning af alle HR-relaterede opgaver.
Afdelingen består for nuværende af ca. 100 medarbejdere og indeholder en partnerstruktur, som fysisk er placeret sammen med de styrelser og myndigheder de støtter, samt en tværgående Policy- og Koordinationssektion.

HR-Partnerelementet ved Hjemmeværnet i Vordingborg består af seks personer, som støtter Hjemmeværnskommandoen og Hjemmeværnets myndigheder, der er placeret i hele landet.

Vores opgave er, at støtte myndighederne med at skabe værdi og effekt gennem deres medarbejdere. Partnerelementet støttes af Forsvarsministeriets Personalestyrelses øvrige afdelinger, der omfatter eksperter indenfor bl.a. overenskomst, rekruttering, arbejdsmiljø og jura.
Om stillingen
Din hovedopgave vil være støtte til Hjemmeværnskommandoen og Hjemmeværnets myndigheder med strategisk rådgivning og sagsbehandling af en række HR-områder. Afhængigt af dine kompetencer vil du blive involveret i en række HR-partner kerneopgaver, som blandt andet kan omfatte:

• Implementering af delelementer af Forsvarets HR-strategi.
• Strategisk kompetenceudvikling.
• Koordination og varetagelse af Hjemmeværnets strategiske Talent Management.
• Design af HR-processer samt forvaltning og rådgivning i relation hertil.
• Mangfoldighed.
• Støtte til eller afholdelse af bemandingsmøder med Hjemmeværnets myndigheder.
• Varetagelse af partnerelementets opgaver i relation til Hjemmeværnets udsendelse af personel i internationale operationer.

Du vil indgå i et værnsfælles miljø med både civile og militære ansatte.

Du vil blive en del af et dynamisk team bestående af fagligt dygtige medarbejdere, hvor samarbejde, koordination samt evnen til at arbejde tværfagligt er i højsædet.

Du skal skabe effekt indenfor rammerne af Forsvarets HR-strategi og koncernens øvrige prioriteter.
Om dig
Du er kaptajn/M321 og kan eventuelt dokumentere nogle års erfaring fra en HR-funktion og arbejde med HR temaer på både strategisk og operationelt niveau.

Du iværksætter selvstændigt opgaveløsning inden for udstukne rammer og foretager nødvendig koordination med såvel interne som eksterne interessenter.

Du ønsker et selvstændigt job med en dynamisk hverdag i et værnsfælles miljø med militære og civile kollegaer.

Det er vigtigt, at du er god til at sætte dig ind i kundens behov, og at du har lysten til proaktivt at rådgive cheferne indenfor HR-området. Du skaber resultater ved at inddrage og koordinere med kollegaer i partnerelementet og den øvrige del af styrelsen.

Det er vigtigt, at du evner at kommunikere med alle niveauer på en klar og konstruktiv facon samt at du er god til at formidle budskaber og ideer på en inspirerende og informativ måde i såvel skrift som i tale.

Du er selvstændig, diplomatisk og ansvarsbevist, og evner selv at prioritere arbejdsopgaverne og at strukturere din arbejdsdag.

Jobbet kræver, at du er fremsynet, imødekommende og løsningsorienteret samt at du er fleksibel og omstillingsparat i forhold til både arbejdstempo og håndtering af korte tidsfrister.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte elementleder major Christian Erik Brinch Michélsen på telefon 32 66 50 35 eller på e-mail: FPS-RA-MHJV1@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Martin Robert Fyrstenberg på telefon 72 81 91 76.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Ansøgningsfristen er den 23. oktober 2019. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Tiltrædelse er ønsket til den 1. december 2019 eller snarest derefter.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er overordnet ansvarlig for personaleområdet og HR-driften i Forsvarsministeriets koncern. Koncernen omfatter Værnsfælles Forsvarskommando, Beredskabsstyrelsen, Forsvarets Efterretningstjeneste, Hjemmeværnet samt en række styrelser såsom Materiel- og Indkøbsstyrelsen, Ejendomsstyrelsen og Personalestyrelsen.
Vi støtter med rekruttering, dels til koncernens mange uddannelser, dels til de ca. 20.000 faste stillinger og de 3.500 stillinger i reserven. Vi rådgiver om HR og arbejdsmiljø, indkalder til Forsvarets Dag, forhandler overenskomster og yder støtte til veteraner og pårørende. Vi har desuden det faglige ansvar for udvikling og udmøntning af koncernens HR-strategiske tiltag.
FPS er som arbejdsplads kendetegnet ved høj faglighed, fokus på videndeling, gode menneskelige relationer og et velfungerende arbejdsmiljø.
Hovedsædet er placeret i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet. Veterancentret, der er en del af FPS, er placeret i Ringsted.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Vordingborg

Lokation

Region Sjælland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

23.10.2019

Indrykningsdato

10.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent