Operativ driftschef ved Air Control Wing


Operativ driftschef ved Air Control Wing

Er du en stærk leder, der kan motivere og inspirere dine medarbejdere. Kan du håndtere komplekse ledelsesmæssige problemstillinger – og træffe beslutninger i en hektisk hverdag?
Har du samtidig visioner for udviklingen af kontrol- og varslingsområdet, og ønsker du at bidrage til udviklingen af organisation og opgaver?
Så tilbyder Air Control Wing en yderst spændende, udfordrende og helt central sektionschefstilling som Chef for Current Operations section i Operationsafdelingen.
Om os
Air Control Wing (ACW) er en af Flyvevåbenets operative enheder i Danmark, som døgnet rundt – året rundt, overvåger, kontrollerer og indsætter fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum – samt bidrager til gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi.

ACW stræber efter at leve op til Flyvevåbnets motto ”Altid indsat, altid klar” og fokuserer på, at skabe det bedste arbejdsklima i Forsvaret gennem trivsel og anerkendelse af medarbejderne, der er ACW vigtigste ressource.

Air Control Wing Operationsafdeling (ACW-O) har ansvaret for bl.a. overvågning og suverænitetshævdelse af dansk luftrum. Denne vigtige myndighedsopgave er en del af Danmarks samlede beredskab og ledes fra ACW nationale kapacitet Control and Reporting Centre Karup (CRCKAR) kontinuerligt hver dag – året rundt.

ACW-O består af fem sektioner og Eskadrille 515. De fem sektioner omfatter Current Operations, Plans, Training, Sustainment og Intelligence.
Om stillingen
Som chef for ACW Current Operations section (OC) er du chef for ca. 110 operative medarbejdere, der er organiseret i et OC Element samt en vagtholdsstruktur, der er dimensioneret til at understøtte ACW kontinuerlige opgaveløsning og – i et vist omfang – ACW internationale forpligtigelser. Derudover er du chef for Air Land Coordination Element, der bl.a. varetager ACW støtte til Hæren – og på sigt også Søværnet.

Du er som chef OC direkte ansvarlig for den daglige løsning af ACW kerneopgave, herunder den nationale luftrumsovervågning og flykontrol.
Du er i den forbindelse ansvarlig overfor chefen for Operationsafdelingen for den overordnede planlægning for anvendelse af operative medarbejderressourcer bredt i ACW, herunder bl.a. for den mest optimale anvendelse af de enkelte personelkategorier.

Du er en central bidragsyder til de øvrige sektioners opgaveløsning, herunder i f.t. at allokere de nødvendige medarbejderressourcer til uddannelses-, trænings- og udviklingsaktiviteter – uden at kompromittere løsningen af kerneopgaven.

Du indgår som chef OC i Operationsafdelingens ledelsesteam sammen med de øvrige sektionschefer og chefen for Eskadrille 515.
Du skal som chef OC forvente at kunne blive udpeget som stedfortræder for Chefen for Operationsafdelingen.
Om dig
Du er en stærk operativ kontrol- og varslingsofficer, der har gennemført eller i gang med Master i Militære Studier (MMS). Du har dertil erfaring fra tjeneste uden for Air Control Wing, hvor erfaring fra tjeneste på NIV II eller NIVI er ønskeligt – men ikke et krav.

Du er en helhedsorienteret officer, der kan tænke Air Control Wing ind i en konceptuel og doktrinær operativ ramme – som grundlag for udviklingen af den operative opgaveløsning. Du har mod på en hverdag præget af højt operativt tempo og til tider komplekse ledelsesmæssige udfordringer, der stiller krav om overblik, pragmatisme og beslutningstagen.

Du er udadvendt og har en stærk personlig udstråling. Du brænder for den operative opgave og formår at inspirere dine medarbejdere gennem engagement, dedikation og højt humør.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er kaptajn og er optaget på eller er i gang med at læse MMS, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
For yderligere oplysninger vedrørende stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte oberstløjtnant Dan Hasselmann Hansen, Chef for ACW Operationsafdeling. Mail: ACW-O-001@fiin.dk. Tlf.: +45 72 84 52 01 eller mobil +45 20 10 90 97.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9141.

Ansøgningsfristen er den 27. oktober 2019 og samtaler forventes afholdt snarest derefter. Stillingen er ledig til besættelse fra d.1. december 2019 og den endelige dato vil blive koordineret med din nuværende chef.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

27.10.2019

Indrykningsdato

09.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent