Helhedsorienteret teknisk og logistisk sagsbehandler til 2. Eskadre i Frederikhavn


Helhedsorienteret teknisk og logistisk sagsbehandler til 2. Eskadre i Frederikhavn

2. Eskadre søger den engagerede medarbejder til, som vil arbejde med en bred opgaveportefølje, og som i samarbejde med store dele af Forsvaret kan skabe det bedste grundlag for eskadrens operative opgaver.
Om os
Staben i 2. Eskadre består af 28 medarbejdere og ledes af en kommandørkaptajn. Hovedparten af staben er lokaliseret i Korsør, men der er tillige et stabselement i Frederikshavn. Som én af fire afdelinger er Teknisk Afdeling placeret i Korsør under ledelse af en orlogskaptajn.

Staben er overfor eskadrechefen ansvarlig for, at eskadrens enheder og landtjenestesteder effektivt er i stand til at løse pålagte opgaver indenfor de givne ressourcemæssige rammer.

Vi opstiller besætninger og skibe til løsning af en bred vifte af nationale og internationale maritime opgaver. De nationale opgaver omfatter bl.a. overvågning af danske farvande og søredning. De internationale opgaver spænder fra bidrag til humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.

Vi består af moderne højteknologiske skibe – fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt patruljefartøjer. Vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse søværnets opgaver.

Vi er placeret både i Frederikshavn og i Korsør. Fregatterne og patruljeenhederne er placeret i Korsør. Støtteskibene og MCM-kapaciteten er placeret i Frederikshavn.
Hovedafdelingen af 2. Eskadre stab er placeret i Korsør med et stabselement i Frederikshavn.

Du kommer til at arbejde i et fagligt stærkt og dynamisk miljø med engagerede kollegaer, hvor du vil få faglig udfordring, især på det tekniske område, som har store snitflader ind i både de operative og maskintekniske områder. Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar, inden for de muligheder som forsvarets fokus på tilpasning af opgaver og organisation giver. Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø blandt andet gennem en uformel, åben og fordomsfri omgangstone.
Om stillingen
Du vil som teknisk sagsbehandler i Frederikshavn primært være ansvarlig for opgaver relateret til platform og fremdrivning på støtteskibene, mens øvrige opgaver håndteres ad hoc efter aftale med chefen for Teknisk Afdeling.

I samarbejde med sektionen i Frederikshavn skal du bidrage til, at 2. Eskadre lever op til forpligtigelserne ift. at styrkeproducere, udvikle, uddanne, drifte og vedligeholde enhederne og deres delsystemer underlagt dit ansvarsområde. Dette sker ved tæt koordination imellem eskadrens andre afdelingger

Opgaverne som sagsbehandler håndteres dels i egen organisation i samarbejde med dedikerede medarbejdere, og dels via logistisk støtte fra værksteder og forsyningselementer, samt sparring med andre myndigheder i og udenfor forsvaret.

Dele af stillingens indhold bliver tilpasset dine kompetencer, og derudover skal du også bidrage til kommende og eksisterende tekniske arbejdsgrupper

Stillingen kræver selvstændighed i forhold til din løsning af opgaverne og ansvar for egen opgaveportefølje med et stærkt fokus på, at opgaven ofte er kompliceret, og at den skal løses i samarbejde med andre. I afdelingen lægger vi meget vægt på, at vi kan træde til og supplere hinanden i forhold til vores respektive opgaver, når der er behov for det. Du kommer derfor også til at arbejde med opgaver, der dækker alle eskadrens operative kapaciteter – stor som lille.

Stillingen bestrides fra staben på Flådestation Frederikshavn, og du skal forvente lidt rejseaktivitet inklusiv sejlads i stillingen. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer kan du på sigt blive uddannet til at støtte eskadrens Sea-Training og Uddannelsesafdeling.

I rammen af FOKUS-konceptet prioriterer vi udvikling af dine eksisterende kompetencer, og ikke mindst også nye kompetencer. Vi har fokus på, at denne stilling måske kræver noget helt andet af dig, og vi tager ansvar for, at du bliver klædt på til at løse opgaven. Vi fokuserer meget på de tværfaglige arbejdsopgaver i staben, hvilket giver en stor personlig og faglig ballast til den fremtidige karriere.
Om dig
Du er uddannet officer af teknisk linje, og har gennemført Videreuddannelsestrin I/Ledere (VUT-I/L), eller relevante VUK kurser for M321 niveauet. Du har erfaring fra sejlende tjeneste som teknisk officer, er du premierløjtnant er der mulighed for ansættelse i stillingen med uddannelsesaftale.

Som vores nye medarbejder har du en vilje til at arbejde med dine faglige kompetencer som sagsbehandler i 2. Eskadre stab, og du arbejder dedikeret og målrettet for at omsætte dine kompetencer til dine nye opgaver i stillingen

Du kommunikerer målbevidst i skrift og tale og ud fra et helhedsperspektiv, kan du planlægge, koordinere og drifte opgaverne, så det giver mening for alle parter og interessenter.

Du har mod på at sagsbehandle og løse de komplicerede opgaver, og kan arbejde dig støt og roligt igennem dem – også når det kræver, at du er tovholder på opgaven for mange myndigheder, stabe og styrelser. På den anden side kan du også godt håndtere de uforudsete opgaver og prioritere opgaven i et konstruktivt samarbejde med kollegaer og nærmeste chef.

Du skal være godkendt – eller skal kunne godkendes til - operativ tjeneste uden begrænsninger inklusivt blåt bevis.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen har fast tjenestested i Frederikshavn.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Kontakt og ansøgning

Ansøgningsfristen er den 27. oktober 2019. Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”send ansøgningen”.
Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale. Samtaler forventes afholdt i uge 44. Stillingen er ledig til besættelse fra 1. november 2019, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder.

Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til KL John Lykke Nielsen, Fg. Chef for Teknisk Afdeling 2. Eskadre, tlf: 728 54233 eller 30701164.
Alternativt OK Jan Niegsch, SCA-K-BEM01, telefon 72 85 75 21

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Peter Korfits Frank, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72819140.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer. 2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben. 2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

27.10.2019

Indrykningsdato

09.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent