Center for Sømilitær Teknologi søger ny chef for kvalitet og udvikling


Center for Sømilitær Teknologi søger ny chef for kvalitet og udvikling

Center for Sømilitær Teknologi (CST) søger en kaptajnløjtnant til et spændende og alsidigt job som chef for kvalitet og udvikling ved Center for Sømilitær Teknologi.
Om os
CST er et center under 1. Eskadre, med ansvaret for at uddanne og træne Søværnets tekniske personel.

Som arbejdsplads lægger vi vægt på en konstruktiv og behagelig omgangsform, hvor der er plads til meningsudveksling. Det er vigtigt for os, at vi er ét hold. Du kan derfor forvente hjælp og støtte til at finde dig tilrette i stillingen.

CST står overfor en udflytning til Flådestation Korsør, hvor vi flytter ind i en nybygget skole primo 2023.
Om stillingen
Som center of excellence skal CST være i stand til at stille krav til uddannelser inden for de tekniske områder som platform, sensor og kommunikation samt kvalitetssikre uddannelsesdokumentation for tekniske uddannelser i SVN.

Din væsentligste opgave vil derfor være at udvikle og kvalitetssikre CST produktion, både internt og i samarbejde med vores aftagere. Stillingen har stor berøringsflade med Søværnet og det forventes, at du er opsøgende og udadvendt i dit arbejde.
Du vil desuden løbende indgå i CST teams under fx BDM og derved få mulighed for at opbygge stærke kompetencer på DOST området.

Udviklingsopgaverne omfatter udvikling af CST produktion, såvel undervisnings- og materielmæssigt, samt udvikling af CST pædagogiske profil. En anden vigtig opgave for kvalitetschefen er at stå i spidsen for udarbejdelse og vedligeholdelse af CST kvalitetsledelse, og at udarbejde udviklingsforslag ifm. materielanskaffelser. Du vil også stå for kvalitetskontrol af kurser i tæt samarbejde med slutbruger af uddannelserne (skib/eskadre) jf. CST produktionsmodel, som en del af kvalitetsledelsen.

Du indgår i CST ledelsesgruppe, som ud over dig består af chefen, næstkommanderende, produktionschefen og banjermesteren.
Om dig
Du er kaptajnløjtnant i Søværnet og har lyst til at anvende dine tillærte evner, færdigheder og erfaring fra operativ tjeneste på Søværnets enheder, i et dynamisk uddannelsesmiljø hvor der er både civilt og militært ansatte. Hvis du er en erfaren premierløjtnant, bedømt egnet til næste niveau, men mangler dele af VUK, vil der kunne udarbejdes en uddannelsesaftale ved ansættelse.

Du værdsætter at skabe resultater sammen med og gennem andre, og har synlig integritet, fx ved at stille krav, sige fra og åbent kommunikere dine meninger og holdninger.

Du har lysten til og talent for at skabe kontakt og netværk, og kan samarbejde med mennesker med forskellige faglig og uddannelsesmæssig baggrund. Vi forventer desuden, at du har flair for koordination, evnen til at samarbejde, viljen til at lære nyt, og sidst, men ikke mindst, tager udfordringerne som de kommer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er premierløjtnant kan du ansættes i stillingen mod, at der indgås en uddannelsesaftale. Ansættelse og aflønning sker i så fald som premierløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajnløjtnant kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Du skal have godkendt blåt bevis.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenested vil være Holmen, København.

Kontakt og ansøgning:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte CH CST Morten Gotthard på telefon +45 42 95 40 90 eller på mail: 1E-CST-CH@fiin.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Ole Johnny Frederiksen på telefon +45 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 27. oktober 2019.

Ansættelsesdato 1. december 2019. Tiltrædelsesdato vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Samtaler forventes afholdt løbende og senest umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Send ansøgning”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Forsvarsministeriets område er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 1. ESKADRE
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder. De sejlende enheder er primært indsat i det Nordatlantiske område og løser en lang række af Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Opgaverne er blandt andet overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion i det nordatlantiske og arktiske område. Andre af eskadrens enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Derudover er to spændende landtjenestesteder underlagt 1. Eskadre: Center for sømilitær teknologi (CST), der varetager al teknisk uddannelse i Søværnet, og Center for maritim uddannelse og skibssikkerhed (CMS), der varetager uddannelsen af værnepligtige og elever samt uddannelse i røgdykning, brandbekæmpelse og medic.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

SSK CST Holmen KBH

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

27.10.2019

Indrykningsdato

09.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent