Taktisk officer til Kontrolelementet i 2. Eskadre stab (Genopslag)


”Taktisk officer til Kontrolelementet i 2. Eskadre stab - Korsør”

Er du kaptajnløjtnant eller premierløjtnant i gang med videreuddannelseskurser? Har du god og bred taktisk erfaring fra sejlende tjeneste i specielt søværnets største enheder?
Stiller du krav til din platform og de systemer du arbejder med? Så er der nu mulighed for at være med til at præge den videre udvikling af den operative afprøvning af 2. Eskadres sejlende enheder.
Om os
Kontrolelementet er et element under 2. Eskadre Operationsafdeling i Korsør. Kontrolelementet varetager opgaverne med planlægning og koordinering af den operative afprøvning af 2. Eskadres sejlende enheder.

Du kommer til at arbejde i et fagligt stærkt og dynamisk miljø, hvor du vil få en faglig udfordring, især på det taktiske område, der har store snitfalder ind i det våbentekniske område. Kontrolelementet bistår tillige den øvrige sagsbehandling i 2. Eskadre Operationsafdeling.

Kontrolelementet består af én taktisk officer og én våben- og elektronikteknisk officer.
Om stillingen
Operativ afprøvning er Søværnskommandoens (SVK) modtagekontrol af en enhed efter levetidsforlængelse, hovedeftersyn og større materiel- og software udskiftninger mv., og kommer i forlængelse af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses (FMI) testsejlads.

Afprøvningen skal blandt andet teste samtlige systemer under operativt realistiske forhold, og vil være en garant for, at systemerne lever op til de brugerkrav, Søværnet stiller enheden. Det kan også være afprøvning af enkeltsystemer, hvis systemet har fået en opdatering.

Ud over selve sagsbehandlingsopgaverne vil du virke som elementleder, og refererer direkte til Chefen for Operationsafdelingen.

Du vil som leder af elementet have ansvaret for prioritering, planlægning og koordinering af de operative afprøvninger og forventes at arbejde tæt sammen med såvel stabens øvrige afdelinger og elementer, som med SVK og FMI. Som elementleder har du personaleansvar for elementets anden sagsbehandler. Du kommer til at indgå i et lille team, hvorfor du også skal være indstillet på at bistå med opgaver der ligger udenfor det taktiske område. Der er gode muligheder for at bidrage med din taktiske indsigt samt at præge stillingen i forhold til dine kompetencer og interesser.

Du skal forvente et afvekslende job, hvor du lejlighedsvis skal deltage i afprøvningerne mv. Du skal derfor forvente omkring 20-30 dage væk fra kontoret både til lands og til vands. Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar og såfremt tjenesten tillader, vil det i et vist omfang være muligt at have hjemmearbejdsdage.
Om dig
Du er officer fra Søværnet, og vi forventer, at du har gennemført VUT-I/L eller VUK. Alternativt er du premierløjtnant, der er egnet til VUK.

Det forventes, at du:
Har en solid operativ baggrund som taktisk officer. Det vil være en fordel, hvis du har haft sejlende tjeneste i søværnets store enheder.
Du skal kunne arbejde selvstændigt og selv være i stand til at iværksætte løsninger af elementes opgaver.
Du har gode kommunikationsevner – skriftligt såvel som mundtligt. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med sagsbehandling og gerne med andre myndigheder.
Du er udadvendt, struktureret, pragmatisk og har gode samarbejdsevner.
Du udviser initiativ og har gode evner til udvikling af nye koncepter, samt at føre disse fra idé til virkelighed.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Fast tjenestested vil være Korsør.

Hvis du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansøgningsfristen er den 20. oktober 2019. Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og indkalde aktuelle kandidater til samtale. Samtalerne forventes gennemført i uge 43-44 2019. Stillingen er ledig til besættelse snarest, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte 2E-ST-OP101, kaptajnløjtnant Troels Tamstrup Nielsen på tlf.: 30 38 07 51 eller ved henvendelse til OK Jan Niegsch, Søværnets Center for Administration Korsør på telefon 72 85 75 21.
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Peter Korfits Frank, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72819140.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om 2. Eskadre (2 ESK)
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

20.10.2019

Indrykningsdato

09.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent