Stabschef for Specialoperationskommandoen (genoplag)


Stabschef for Specialoperationskommandoen (genopslag)

Vi søger en stabschef til at lede kommandostaben og støtte vicechefen og chefen for Specialoperationskommandoen i den fortsatte udvikling og operative målretning af specialoperationsområdet.
Om os
Specialoperationskommandoen indgår i Forsvarskommandoen og omfatter en kommandostab samt Jægerkorpset og Frømandskorpset.

Specialoperationskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion og styrkeopstilling af specialoperationsstyrkebidrag til operative styrkeindsættelser og beredskaber.

Specialoperationskommandoen skal i indeværende forligsperiode gennemføre en nyordning, der skal styrke og forøge de operative kernekapaciteter samt koordinere og opstille et dansk bidrag til en Special Operations Component Command.
Om stillingen
Specialoperationskommandoens stab er placeret i Aalborg og består af J1 til J7, et ledelseselement, en særlig stab, et administrativt fællesskab samt to partnerelementer.

Stabschefen er overfor vicechefen ansvarlig for stabens samlede opgaveløsning inden for de tildelte ressourcerammer. Opgaverne omfatter bl.a. synkronisering af opgaveløsning mellem afdelingerne, koordination af styrkeproduktion og opstillingsansvar, støttevirksomhed, handleprogram, kommunikation og ressourcestyring.

I forbindelse med forligsimplementeringen er kommandostaben blevet nyordnet til en taktisk stab, og der er fokus på at uddanne og opstille et dansk bidrag til en trilateral Special Operations Component Command, der indtræder på NRF-beredskab i 2021.
Om dig
Du er struktureret, fremsynet og helhedsorienteret og har bred ledelseserfaring. Du har eksekveringskraft og solide erfaringer med sagsbehandling, styring af stabsprocesser i højere stabe og økonomistyring.

Vi forventer, at du er løsningsorienteret, at du kan rådgive vicechefen og chefen gennem skarpe og præcise beslutningsoplæg og at du kan levere resultater gennem skarp prioritering og styring af stabens ressourcer og arbejde. Du har en sikker situationsfornemmelse og dømmekraft og anvender disse aktivt til at sikre, at beslutningerne træffes på det rette niveau i organisationen.

Som person er du initiativrig, kvalitetsbevidst og motiverende. Du trives med høj kompleksitet og mangeartede opgaver. Du skaber relationer og kommunikerer direkte og præcist.

Du er en loyal og vigtig medspiller i implementeringen af Specialoperationskommandoens strategi, som du formår at omsætte med dine kollegaer og medarbejdere.

En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke koncernens udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision. Du er en vigtig medspiller i udvikling og implementering af Forsvarets og koncernens strategier, som du gennem din organisation formår at omsætte i samarbejde med dine kolleger og medarbejdere.

Der vil blive lagt stor vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for ministerområdet og at du har erfaring på chefniveauet. Det vil endvidere være en fordel, hvis du har et godt kendskab til specialoperationsområdet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er indplaceret i løngruppe 1 i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Der er muliglighed for at forhandle personlige tillæg.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, kan ansættelsen efter en konkret vurdering ske som tjenestemand, hvorefter den lønmæssige indplacering vil ske i lønramme 37.
Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Dit daglige tjenestested er i Aalborg.

Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyde blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne i hele din ansættelsesperiode.

Ansættelsen er betinget af, at du kan godkendes til Cosmic Top Secret, bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres egnet til udsendelse i internationale operationer. Såfremt du er udpeget til deltagelse i en international operation, bedes du gøre opmærksom på det i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, kan du kontakte vicechefen for Specialoperationskommandoen oberst Poul Ebstrup på telefon 41 85 05 27.

Hvis du har spørgsmål til ansøgning, løn eller ansættelsesvilkår kan du kontakte HR-konsulent Ask Ahrens Blicher på telefon 32 66 55 16.

Ansøgningsfristen er den 27. oktober 2019. Samtaler forventes gennemført mandag d. 4. november 2019.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”søg stillingen”. Hvis du ikke har mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Aalborg

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

27.10.2019

Indrykningsdato

09.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent