Oversergent, Faglærer til Center for Sømilitær Teknologi


Oversergent, Faglærer til Center for Sømilitær Teknologi

Center for Sømilitær Teknologi (CST) er et center under 1. Eskadre. CST er placeret på Nyholm i København, men store dele af vores læringsproduktion sker ved de to flådestationer og om bord på søværnets skibe.

I Maskin- og Elektroelementet søger vi en faglærers/searider. Vi kan tilbyde dig en overordentlig spændende stilling, hvor din faglige og personlige udvikling er højt prioriteret.
Om os
Vores opgave på CST er at undervise og træne søværnets faglige personel, med det formål at tilvejebringe den viden, de færdigheder og de kompetencer inden for sømilitær teknologi, som efterspørges på søværnets enheder.

Som arbejdsplads lægger vi vægt på en konstruktiv og behagelig omgangsform, hvor der også er plads til meningsudveksling. Det er vigtigt for os, at vi er ét hold. Du kan derfor forvente hjælp og støtte til at finde dig til rette i stillingen.

CST står overfor en udflytning til Flådestation Korsør, hvor vi flytter ind i en nybygget skole ultimo forligsperioden 2018-2023. CST åbner dog allerede i 2019 en afdeling i Korsør, der skal fungere som en satellit for CST. På baggrund af en individuel vurdering af kompetencer og personlighed, vil det være muligt at få fast tjenested enten i København eller i Korsør.
Om stillingen
Du vil blive en af drivkræfterne i udviklingen af Maskin- og Elektroelementet, og du vil således i høj grad have mulighed for selv at præge din funktion. Vi har store ambitioner for elementet, men vi erkender samtidigt, at vi har et stort udviklingsarbejde foran os.

Vi kan tilbyde dig en overordentlig spændende stilling, hvor din faglige og personlige udvikling er højt prioriteret.

Konkret forventer vi, at du som faglærer/searider, efter passende oplæring, er klar til at planlægge, tilrettelægge og gennemføre øvelser i Battle Damage Management (BDM) i land samt Battle Damage Exercise (BDX) til søs i samarbejde med dine kollegaer fra søværnets skoler.

Desuden skal du planlægge, tilrettelægge og gennemføre dine egne undervisningsforløb inden for maskin- og elektroområdet under hensyntagen til dine faglige forudsætninger.

Du skal både kunne undervise traditionelt i CST’s lokaler på Nyholm og være villig til at gennemføre mere spontane læringsforløb ude om bord i forbindelse med øvelser, hvor du deltager som Searider. Du skal også kunne evaluere de undervisningsforløb, som du har gennemført og deltage i ajourføring og videreudvikling af de uddannelser og den træning, som CST tilbyder søværnets enheder

Stillingen medfører en del rejseaktivitet for at gennemføre undervisningsforløb under sejlads. Derfor er det et krav, at forsvarets krav til fysisk træning og sundhed til enhver tid kan honoreres.
Om dig
Du skal have indgående praktisk erfaring og systemkendskab inden for maskin- og/eller elektroområdet på søværnets sejlende enheder. Desuden skal du have gode samarbejdsevner, og evnen til selvstændigt at tilegne dig ny viden. Endelig skal du have lyst og potentiale til at formidle din viden til andre.

Den ideelle kandidat til stillingen har erfaring fra søværnets store enheder og gennemført VUT-I for militære mellemledere og gerne erfaring som underviser. Du har baggrund som elektriker/maskinmand og gerne erfaring fra Neustadt/FOST.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling M221 på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for Stampersonel.

Stillingen kan besættes af en [rang ] med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Stillingen er til besættelse snarest muligt, idet tiltrædelsesdato vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Fast tjenestested vil være København alternativt Korsør

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du er desuden omfattet af lov om Forsvarets Personel hvilket betyder, at du blandt andet er forpligtiget til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer med videre.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte produktionschef ved CST, kaptajnløjtnant Ulrik B. Engstrøm, på telefon 4172 4971 eller mail: 1E-CST-CHU@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfristen er lørdag d. 26. oktober 2019. Samtaler afholdes løbende.

Der gøres opmærksom på, at stillingsindehaveren er omfattet af lov om forsvarets personel, hvilket blandt andet medfører forpligtelse til deltagelse i fredsskabende og fredsbevarende operationer.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Om 1. Eskadre (1 ESK)
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder. De sejlende enheder er primært indsat i det Nordatlantiske område og løser en lang række af Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Opgaverne er blandt andet overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion i det nordatlantiske og arktiske område. Andre af eskadrens enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Derudover har 1. Eskadre to spændende landtjenestesteder underlagt, Center for sømilitær teknologi (CST), der varetager al teknisk uddannelse i Søværnet og Center for maritim uddannelse og skibssikkerhed (CMS), der varetager uddannelsen af værnepligtige og elever, samt uddannelse i røgdykning, brandbekæmpelse, og medic uddannelser.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

26.10.2019

Indrykningsdato

09.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent