Explosive ordnance disposal befalingsmand til Clearence Diving Team


Explosive ordnance disposal befalingsmand til Clearence Diving Team

Er du sergent som har et stort overblik og brænder for at arbejde med IEDD og dykning. Så er det nok dig som søværnets dykkertjeneste søger
Om os
Søværnets dykkertjeneste indgår i 2. Eskadre, Division 25, der bl.a. opstiller enheder til nationale som internationale maritime operationer. Division 25 har de seneste år blandt andet været indsat i internationale operationer i Det Indiske Ocean (OPERATION OCEANSHIELD) og i Middelhavet (OPERATION RECSYR).

Herudover har division 25, også deltaget i en række operationer i Danmark, som der har været stor fokus på, både fra ind som udlandet.


Om stillingen
Som Explosive ordnance disposal befalingsmand for et CDT, fungerer som Næstkommanderende i CDT, og du den som har ansvaret for den daglige træning og vedligeholdelse af færdighederne, med hele den alsidighed som patruljen dækker, i tæt samarbejde med patruljeføreren.

Dine opgaver i dagligdagen er meget alsidige, og spænder både over få administrative opgaver og mange praktiske opgaver.

I den administrative del af jobbet forestår du planlægning for det personel som du har underlagt, dette gælder såvel træning som diverse vagtopgaver samt deres tjenestelister mv.

I den praktiske del af daglig dagen gennemfører du den daglige træning med vægt på militære færdigheder indenfor maritim ammunitionsrydning og minedykning, herunder også dybdedykning.

Herudover vil du indgå som minørholderleder ved NATOPS
Du planlægger og gennemfører i samarbejde med patruljeføreren og operationsofficer, de øvelser som din patrulje deltager i, både inden og udenlands
Du vil og skulle kunne indgå som instruktør i uddannelser, vedrørende minedykning.

Vi kan tilbyde et alsidigt arbejde, med vekslende arbejdstider og mængde, du vil blive tilbudt relevante efteruddannelser, samt stort frihed under ansvar til løsning af opgaverne.

Om dig
Vi forventer at du har erfaring og fremstår som en robust, selvstændig og helstøbt befalingsmand.

Endvidere forventes det, at du har et klart helhedssyn angående forsvaret, da din berøringsflade vil dække over det meste af det danske forsvar, og du derfor skal kunne sætte dig ind i hvad som sker generelt andre værn og enheder.

Du skal have gennemført relevante minedykkerkurser samt have bred erfaring med dette arbejdsfelt, herudover skal du have kurser i ammunitionsrydning, både konventionelt som improviseret ammunition og erfaring fra såvel NATOPS som INTOPS.

Som person er skal du have positiv tilgang til at arbejde i søværnet, og under de vilkår, som opstår når der til tider er meget travlt og der skal holdes mange bolde i luften på en gang.

Din familie skal også være indstillet på travlhed og meget skiftende og lange arbejdsdage, da vi lægger vægt på både arbejde og familie i enheden.

Vi lægger vægt på fysisk og psykisk velvære og arbejder aktivt i retning mod Forsvarets krav til militær fysisk træning.
Du skal derfor kunne opfylde de krav som sættes til dig fysisk som dykker. Det forventes, at du som en del af sergentkorpset går i front og udviser positiv motivation i alle opgaver


Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en medarbejder med lavere grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til dykning og udsendelse i internationale operationer.

Stillingen er ledig fra 01. november 2019, og skal besættes hurtigst muligt derefter, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder. Fast tjenested vil være Odsherred.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Dette betyder, at du blandt andet er forpligtiget til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer med videre.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til 2. Eskadre DIV 25 NK kaptajnløjtnant Bo Petersen på telefon 29 22 00 75 eller på mail: MTJ-NK@FIIN.DK.
Alternativt SSG Per Christensen, SCA-K-BEM03, telefon 72 85 75 23

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS251@mil.dk, eller på telefon 7281 9171.

Ansøgningsfristen er den 22. oktober 2019. Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”send ansøgningen”.
Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale. Samtaler forventes afholdt i uge 43.
Tiltrædelse den 01.11.2019

Der gøres opmærksom på, at stillingsindehaveren er omfattet af lov om forsvarets personel, hvilket blandt andet medfører forpligtelse til deltagelse i fredsskabende og fredsbevarende operationer.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)


  
  
  
Generel information

Tjenestested

Odsherred

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

22.10.2019

Indrykningsdato

09.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent