Rådighedsstilling - Leder/Uddannelseselement, Hjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland – Falster.


Rådighedsstilling – Leder af uddannelseselement, Hjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falster.

Har du mod på en spændende rådighedsstilling som leder af uddannelseselementet og ældste officer af reserven ved Hjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falster? Så læs endelig videre.
Om os
Hærhjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falster er en operativ national militær myndighed under Landsdelsregion Øst. Vi opstiller, uddanner og indsætter enheder af Hærhjemmeværnet, Forsvaret og Totalforsvarsstyrken i forbindelse med løsningen af nationale opgaver.

Distriktet består af en fast stab med 13 militære og civile medarbejdere, 16 hjemmeværnskompagnier i den frivillige struktur, en reservestruktur med 24 officerer og befalingsmænd på reservekontrakt samt en frivillig operativ stab. Distriktsdomicilet er placeret på Vordingborg Kaserne.

Den faste stab er organiseret med en operations- og uddannelsessektion samt en logistiksektion (svarende til BTN S-struktur).

Hjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland–Falster opstiller, uddanner og indsætter frivillige militære kapaciteter til støtte for Forsvaret og det øvrige samfund. Distriktets opgaver er derfor at støtte de frivillige kompagnier inden for områderne informationstjeneste, uddannelse, administration, forsyningstjeneste og operative opgaver for herigennem at sikre, at kompagnierne med kort varsel er klar til at blive indsat, hvor der er behov.

Hærhjemmeværnets kerneopgave er bevogtning, men vores frivillige er uddannet til at løse opgaver som afspærring, overvågning, trafikregulering, evakuering og andre militære opgaver.

Om stillingen
Som designeret ved uddannelseselementet vil din primære rolle være, at koordinere personel af reservens støtte til hærhjemmeværnsdistriktets øvelses- og uddannelsesvirksomhed. Herudover vil du som ”ældste officer af reserven” skulle varetage personelgruppens forhold i form af fælles uddannelse, administration, koordination med leder uddannelseselementer ved øvrige hjemmeværnsdistrikter i Landsdelsregion Øst og staben ved Landsdelsregion Øst. Derudover vil du indgå i Hjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falster udvidede stab.

Der forventes minimum 10 - 15 indkommanderingsdage pr. år.

Om dig
Du er kaptajn af reserven og gerne med erfaring indenfor planlægning, tilrettelæggelse og gennemføre uddannelsesforløb og øvelser i Hjemmeværnet.
Du har lyst og tid til et relativt højt aktivitetsniveau som reservist, da du både skal have tid til at varetage 20 - 25 personel af reservens forhold, at indgå i distriktets udvidede stab og derudover selv deltage i og bidrage til personel af reservens opgaveløsning i forhold til Hjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland–Falsters opgaveløsning.


Du har en positiv tilgang til dagligdagen og ser muligheder frem for begrænsninger. Du udfører dit arbejde med stort initiativ og styring i forhold til at fastholde deadlines og mål i dit arbejde. Desuden har du en god analytisk tilgang til løsning af opgaverne. Endelig har du et udtalt ønske om at arbejde med de frivillige hjemmeværnssoldater, og møde dem hvor de er med den fornødne respekt og forståelse for forskelligartethed

Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til kaptajn af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:

Du er meget velkommen til at høre mere om tjenesten som personel af reserven i Hjemmeværnet hos chefen for Hjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland–Falster, oberstløjtnant Michael Meelby Vibholm på telefon 42 50 42 94.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-sagsbehandler Jesper Bjarke på mail: FPS-BA-BSS06@mil.dk

Ansøgningsfristen er den 24. oktober 2019. Ansættelsessamtaler vil blive gennemført umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen er til besættelse 1. december eller efter aftale med din nuværende chef.

For at komme i betragtning til stillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Hærhjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falster

Lokation

Region Sjælland

Værn

Reserve-Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 2 (HPRD) - Reserven

Ansøgningsfrist

24.10.2019

Indrykningsdato

09.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent