Konstabel til Søværnets Dykkertjenestes uddannelsesstøtte afdeling (SDT)


Konstabel til Søværnets Dykkertjeneste

Er du en Initiativrig og selvstændig konstabel og brænder for at arbejde med dykning og undervisning, så er det nok dig, som Søværnets Dykkertjeneste søger.
Om os
Søværnets Dykkertjeneste indgår i 2. Eskadre, Division 25, der bl.a. opstiller enheder til nationale som internationale maritime operationer. Division 25 har de seneste år blandt andet været indsat i internationale operationer i Det Indiske Ocean
(OPERATION OCEAN SHIELD) og i Middelhavet (OPERATION RECSYR).
Herudover har division 25, også deltaget i en række operationer i Danmark, som der har været stor fokus på, både fra ind som udlandet.
Om stillingen
Som konstabel i støtteafdelingen, indgår du i uddannelsesafdelingens daglige arbejde primært som hjælpeinstruktør og praktisk arbejde i forbindelse med kurser.
Dine opgaver i dagligdagen er meget alsidige, og spænder over mange praktiske opgaver.

Den praktiske del af jobbet er ”hands on” uddannelse af Søværnets dykkere, klargøring til og optimering af kurser. Der lægges særlig vægt på færdigheder som sikkerhedsdykker og overfladeforsynet dykning, undervandsentreprenør materiel og trykkamre.

Er du minedykker, vil du også komme til at støtte med minørvagter på Danmarksvagten, som er SDTs maritime ammunitionsrydningsvagt.
Der forventes yderligere en generel viden om dykkerudstyr.

Da vi er en enhed fordelt på to lokationer med materiel og underlagt personel begge steder, vil tjeneste i Kongsøre også være en del af dagligdagen. Sejlads og øvelser i forbindelse med støtte til de operative Clearence Diving Teams kan forekomme. Alt i alt skal SDTs Støtteafdeling kunne træde til, hvor der er brug for os.

Du skal forvente rejsedage i form af uddannelse, sejlads, øvelser, operationer og portvagt i Kongsøre.
Vi tilbyder en spændende og alsidig stilling, både et uddannelses- og operativt miljø.
Om dig
Du er konstabel med flair for undervisning og det at have med mennesker at gøre.

Vi forventer, at du fremstår som robust, selvstændig og initiativrig. Forventningerne er endvidere, at du kan formidle budskaber til elever og føle dig tryg ved at undervise. Du skal være skibsdykker og kunne uddannes til alle de dykkerkurser SDT udbyder. Hvis du er overfladeforsynet- og minedykker, er det klart en fordel.

Du vil også i stort omfang komme til at sejle gummibåd og RHIB samt varte disse, hvorfor speedbådsbevis er et krav.
Motorpasser uddannelsen er ønskeligt.

Du skal have eller kunne generhverve dykkerstatus samt udtjekning til sikkerhedsdykker.
Du skal have eller kunne erhverve Q i pistol og være egnet til at gå portvagt.

Vi forventer endvidere, at du har et klart helhedssyn angående forsvaret, da din berøringsflade vil dække meget af det danske forsvar og eksterne samarbejdspartnere, og du derfor også har de rette evner til at kommunikere med andre enheder.

Som person skal du have en positiv tilgang til at arbejde i søværnet. Der vil være perioder, hvor der er meget travlt og der skal du kunne holde mange bolde i luften på en gang.
Ligeledes skal du være afklaret med de korte varsler, der nogle gange kan forekomme i forbindelse med arbejdet i en operativ enhed.

Det forventes at du, som en del af instruktørkorpset, går i front og udviser positiv motivation i alle opgaver.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Fast tjenestested er Holmen, stillingen forventes dog flyttet til Korsør i 2023.
Hvorfor fasttjenestested skal forventes flyttet i 2023.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til 2. Eskadre DIV 25. NK kaptajnløjtnant Bo Petersen på tlf.: 29 22 00 75 eller på mail: 2E-SDT-NK Petersen, Bo Snestrup <2E-SDT-NK@fiin.dk>
Alternativt: SSG Per Christensen, SCA-K-BEM03, telefon 72 85 75 23

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent kontorfuldmægtig Birgit Dyrholm ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS251@mil.dk, eller på telefon 7281 9171.

Ansøgningsfristen er den 22.10. 2019. Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”send ansøgningen”.
Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale. Samtaler forventes afholdt i uge 43.
Tiltrædelse den 01-11-2019, eller snarest derefter.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer. 2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben. 2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Holmen

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

22.10.2019

Indrykningsdato

09.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent