Logistikbefalingsmand til logistikelementet G4 ved stab Landsdelsregion Vest i Skive - (genopslag)


Logistikbefalingsmand til logistikelementet G4 ved stab Landsdelsregion Vest i Skive - (genopslag)

Landsdelsregion Vest søger en seniorsergent til stillingen som logistikbefalingsmand ved logistikelementet G4 ved stab Landsdelsregion Vest.
Har du lyst til at arbejde med operativ logistik på niveau III, er du initiativrig, selvstændig, struktureret og ansvarsbevidst med gode kommunikative evner, er du måske vores nye kollega.
Om os
G4 indgår i regionens logistiksektion som logistikelement. I det samlede logistikelement indgår yderligere et forsyningsregnskabselement placeret i Skive, og to vedligeholdelseselementer placeret henholdsvis med et på Flyvestation Aalborg og et i Søgaardlejren.

Logistikelementet består af en logistikofficer, en logistikbefalingsmand og en stabshjælper.

I den overordnede logistiksektion indgår yderligere personelelement (G1) og økonomielement (G8).

Den daglige tjeneste ved stab Landsdelsregion Vest er baseret på; tillid, frihed under ansvar, indflydelse på egne opgaver og muligheden for planlægning af egen arbejdsdag i videst mulige omfang.
Overordnet set har staben, i relation til primært nationale operationer og opgaver, fokus på planlægning, uddannelse, operationer og støtte til samfundet og det øvrige Forsvar.Vi leverer faglige og professionelle forankrede opgaver, løsninger samt støtte til vores distrikter og foresatte myndighed.

Staben er et sted der fordre samarbejde, trivsel, fastholdelse, faglig og personlig udvikling af den enkelte medarbejder. Staben har fokus på kontinuerlig udvikling af egen organisation til løsning af fremtidens opgaver. Staben tilstræber fortløbende en positiv, eftertragtet og stærk profil for vores nærmeste samarbejdspartnere og det øvrige Forsvar.
Om stillingen
Som logistikbefalingsmand vil du indgå i logistikelementet og her være med til at forestå den logistiske planlægning og støtte ved Landsdelsregion Vest. Følgende opgaver ses pt. placeret ved logistikbefalingsmanden:
• Sagsbehandler - og i begrænset omfang - underviser indenfor ADR, farligt gods.
• Sagsbehandler vedrørende materiel og forsyningstjeneste ved Landsdelsregion Vest.
• Bistå LOGOF vedrørende udarbejdelse af deployeringsplaner samt ansøgninger i forbindelse med deployering til/gennem andre lande. Bistå LOGOF i varetagelsen af Landsdelsregion Vest vedligeholdelsestjeneste. Bistå LOGOF med kontrol af dispositionsenhedernes logistiske beredskab i DeMars og udarbejdelse af kontrollister i forbindelse med fysisk kontrol heraf.
• Deltage i logistiksektionens besøgs- og kontrolvirksomhed.
• LOGBM er tillige NK LOGCENT og vagthavende befalingsmand i Landsdelsregionens logistikcenter.

Du skal derudover varetage funktionen som arbejdsmiljøkoordinator ved Landsdelsregion Vest.
Om dig
Du er seniorsergent og har en baggrund i Hæren. Du har en solid logistisk erfaring gennem tidligere tjeneste som eventuelt forsyningsbefalingsmand og/eller logistikbefalingsmand og har herigennem en uddannelse og en erfaring i brugen af relevante SAP/DeMars uddannelser til at kunne understøtte tjenesten som logistikbefalingsmand.

Du er god til at kommunikere både på skrift og i tale. Du har sans for detaljer og er god til at strukturere, koordinere arbejdsprocesser og projekter. Du er proaktiv, vedholdende og tager ansvar for pålagte opgaver. Ligeledes er du god til at samarbejde og du bidrager, i samspil med dine kollegaer, aktivt i opgaveløsningen.

Du evner hurtigt at sætte dig ind i nye sagsområder, behandle problemstillinger og ikke mindst bringe nye ideer i spil. Du har interesse for at arbejde med operativt stabsvirke og ønsker aktivt at deltage i regionens løsning af opgaver.

Du befinder dig godt med at arbejde med frihed under ansvar.
Du skal kunne mestre samarbejde på flere niveauer, såvel internt som med eksterne myndigheder og du skal have forståelse for underlagte enheders situation og funktionsvilkår.

Erfaring med arbejdsmiljøvirket og/eller ADR, farligt gods herigennem evt. relevante uddannelser samt en indsigt i Hjemmeværnets enhedsstruktur vil være en fordel, men ikke et krav.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlig tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Dit faste tjenested vil være i Skive.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder logistikelement major Henrik Svane tlf.: +45 7242 1632 eller via mail LRGNV-G4-01@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR konsulent Camilla Johnsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS250@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 24. oktober.2019 og ansættelsessamtaler forventelig i uge 44/45.

Stillingen er til besættelse 1. december 2019 eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”søg stillingen”. Hvis du ikke har mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Dette betyder, at du blandt andet er forpligtiget til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer med videre.

Landsdelsregion Vest, med domicil på Skive Kaserne, er en selvstændig operativ niveau III myndighed under Hjemmeværnskommandoen. Vi har fokus på nationale operationer og vores geografiske ansvarsområde dækker Jylland og Fyn. Regionens primære opgave er at støtte Forsvaret, samt løse og varetage militære opgaver. Vi koordinerer militære opgaver i regionens ansvarsområde og indgår som en af komponenterne i Totalforsvaret. Ligeledes koordinerer vi den samlede militære støtte til samfundet i forbindelse med f.eks. naturkatastrofer, ekstremt vejrlig og terroranslag.

Regionen har et tæt samarbejde med Landsdelsregion Øst (Sjælland), Værnsfælles Forsvarskommando og øvrige myndigheder inden for samfundets samlede beredskab.

Regionsstaben har 45 civile og militære medarbejdere og består af Stabselementet med en oberst som regionschef og en oberstløjtnant som stabschef, Operations- og Planlægningssektionen (G3/5), Uddannelses- og Efterretningssektionen (G2/7), Informationssektionen (G9) og Logistiksektionen (G1/4/8).

Regionen har kommandoen over seks hærhjemmeværnsdistrikter og råder over ca. 20.000 frivillige hjemmeværnssoldater.
Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland placeret i Aalborg, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjylland placeret i Skive, Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland placeret i Aarhus, Hærhjemmeværnsdistrikt Sydøstjylland placeret i Vejle, Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland placeret i Søgaardlejren og Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn placeret i Odense.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

24.10.2019

Indrykningsdato

09.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent