Vagthavende Officer ved Joint Rescue Coordination Centre, ved Nationalt Maritimt Operationscenter, Søværnskommandoen (Genopslag)


Vagthavende Officer ved Joint Rescue Coordination Centre, ved Nationalt Maritimt Operationscenter, Søværnskommandoen (Genopslag)

Er du kaptajnløjtnant, eller premierløjtnant med potentiale til udnævnelse og har du mod på at være vores nye vagthavende officer, blandt andet med ansvar for søredning, ved Joint Rescue Coordination Centre (JRCC), så er du måske på vej til et spændende og udfordrende job ved Nationalt Maritimt Operationscenter (NMOC).
Om os
NMOC er organiseret i Søværnskommandoen og indgår i Forsvarets Operationscenter (Joint Operations Centre) ved Forsvarskommandoen.

Operationscentret løser mange forskellige opgaver, både militære og af mere civil karakter. Herunder varetagelse af opgaven som det danske JRCC, med ansvar for sø- og flyredning i Danmark.

Der er i alt 12 døgnbemandede funktioner ved NMOC. Vagterne er besat af både civile og militære fra alle tre værn.

Vi lægger vægt på, at der er synergi mellem de enkelte funktioner, så der ved opgaveløsningen støttes bredt, på tværs af niveauer og funktion.

Vores miljø er åbent og ærligt, hvor kommunikationen flyder frit. Vores arbejde har direkte indflydelse på redning af menneskeliv, og sikring af store samfundsmæssige værdier, hvorfor der konstant er fokus på en effektiv og sikker tilgang til opgaveløsningen.
Om stillingen
I tæt samarbejde med resten af vagtholdet, har du ansvaret for den sikre og effektive gennemførsel af redningsoperationer til søs, farvandsovervågning og suverænitetshævdelse i de danske farvande.

Herunder også indsættelse og koordination af relevante militære og civile ressourcer, så som redningshelikoptere, redningsfartøjer, marinehjemmeværnsenheder samt fartøjer fra politiet og de kommunale beredskaber.

Stillingen er døgnbemandet, hvilket betyder, at du indgår i vagtholdsskift med skiftende arbejdstider, herunder også i weekender.

Det samlede team af Vagthavende Officerer består af syv officerer på kaptajnløjtnant niveau, der alle er specialiserede til netop denne stilling igennem diverse kurser, sidemandsoplæring og øvelser.

Selvom jobbet primært har fokus på den operative opgaveløsning, kan der forekomme sagsbehandling, eksempelvis igennem deltagelse i arbejdsgrupper, samt mødevirksomhed relateret til stillingen.
Om dig
Du har en baggrund som officer i Søværnet, af taktisk linje, gerne med relevant erfaring fra sejlende tjeneste. Det er en fordel, men ikke afgørende, at du har erfaring fra Søværnets nationale opgaveløsning, eller som taktisk officer fra større enheder.

Jobbet kræver en vagthavende officer, der er engageret og meget ansvarsbevidst, og som er i stand til at håndtere høj kompleksitet i den daglige opgaveløsning.

Du skal kunne håndtere mange opgaver samtidig, og altid formå at komme i mål. Det er derfor også et krav, at du har tilstrækkelig gennemslagskraft til at føre operative beslutninger ud i livet, igennem resten af vagtholdt.

Vi vil i ansættelses- og uddannelsesprocessen have fokus på din ansvarlighed, handlekraft, selvstændighed, fleksibilitet, robusthed og ikke mindst samarbejdsevne.

Du har både evner og lyst til at indgå i de daglige operationer i NMOC med de mange forskellige opgaver, hvilket indebærer et tæt samarbejde med både civile og militære samarbejdspartnere.

Du skal have indsigt og forståelse for den værnsfælles nationale styrkeind-sættelse, samt opgaveløsningens samfundsmæssige betydning.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse er efter gældende overenskomst.

Såfremt at du er præmiereløjtnant vil du blive ansat på en uddannelsesaftale, hvis du er igang med eller ikke har gennemgået VUK.

Stillingen er placeret på Flyvestation Karup.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte Chefen for NMOC; OK Per Ring Henriksen, på 7284 0260 eller fko-sv-chmc@mil.dk

Hvis du har spørgsmål vedrørende løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarets Personeltjeneste HR-konsulent Bjarne Thomsen på telefon 3266 5114.

Ansøgning og ansøgningsfrist
Ansættelse pr. 1. december 2019 eller snarest muligt.

Ansøgningsfrist er 27. oktober 2019. Samtaler forventes gennemført i Karup umiddelbart efter ansøgningsfristen.

OM SØVÆRNSKOMMANDOEN
Søværnskommandoen indgår i Forsvarskommandoen og er placeret på Flyvestation Karup. En afdeling af Søværnskommandoen er placeret på Flådestation Korsør. Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter. Søværnskommandoen er også ansvarlig for den nødvendige maritime nationale styrkeindsættelse op igennem kriseniveauerne fra fred over krise til krig, hvor chefen for Søværnskommandoen skal kunne fungere i rollen som national Maritime Component Commander. Søværnskommandoen gennemfører, kontrollerer og evaluerer virksomheden i Søværnet. Endelig er Søværnskommandoen ansvarlig for at opretholde værnsfaglighed og identitet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

27.10.2019

Indrykningsdato

09.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent