HR-konsulenter til chefområdet


HR-konsulenter til chefområdet

Henter du energi ved rekrutteringsgerningen, og kan du spotte en god topchef? Trives du i et dynamisk arbejdsmiljø, hvor der stilles høje krav til din opmærksomhed, din evne til at samarbejde og skabe gode relationer? Så vil et spændende job i Chefsektionen med ansvar for chefrekrutteringer i hele ministerområdet måske være noget for dig.
Om os
Bemandingssektion 1 – også kaldt Chefsektionen - er en del af Bemandingsafdelingen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS). Vi er en sektion med 8 medarbejdere, en souschef og en sektionschef

Vi håndterer rekruttering og sagsbehandling i relation til ministerområdets chefgruppe, stillinger på akademisk niveau i Forsvarsministeriets departement og til alle stillinger i udlandet. Desuden løser vi en række tungere sagsbehandlingsopgaver med snitflader til direktionen i FPS og til Forsvarsministeriets departement.

Sektionen er præget af høj HR-viden, faglighed og entusiasme, og vores hverdag foregår ofte i kontakt med ministerområdets topchefer og i et højt tempo.

Vi lægger stor vægt på et stærkt internt og eksternt samarbejde. Vi coacher og støtter hinanden, og vi er altid parate til at yde det, der skal til for at være professionelle samarbejds- og sparringspartnere for vores kunder og samtidig understøtte FPS ambition om at være statens bedste HR-organisation.

Vi tror på god kollegakarma, og praktiserer en humoristisk og uformel tone. Vi deler ofte et godt grin og har et godt sammenhold.

”Spændende arbejdsopgaver kan man finde i mange virksomheder, men det er kollegaerne i sektionen jeg værdsætter højest. Jeg har ikke før oplevet så godt et sammenhold og fagligt niveau på trods af vidt forskellige baggrunde samt vilje til at hjælpe hinanden som i Bemandingssektion 1” - citat af Ask Blicher Møller, HR-konsulent i chefsektionen.

Geografisk er vi placeret i Ballerup med gode parkeringsmuligheder og gode forbindelser med offentlig transport. Vi har moderne arbejds- og fællesfaciliteter, kantine, motionsrum m.m.
Om stillingen
Som HR-konsulent i Chefsektionen bliver du givet ansvar for dine egne rekrutteringer. Det betyder, at du er involveret i en rekruttering fra udarbejdelse af opslag til, at kandidaten har modtaget ansættelseskontrakt, og du vil i særlig grad bringe dine analytiske færdigheder i spil, når du screener ansøgerfeltet mm. Det betyder, at der er unik og stor berøringsflade med øvrige dele af ministerområdet og Forsvarets forskellige tjenesteder.

Herudover vil dine arbejdsopgaver bestå af HR forvaltning, sagsbehandling af personalerelaterede sager, notatskrivning og at udarbejde informationer til brug for ledelsen i FPS, i Forsvarsministeriets departement mm.

Vi har i Bemandingsafdelingen igangsat en række HR-projekter, herunder et omfattende arbejde med et nyt chefbemandingssystem, der igangsættes ved årsskiftet, og du skal forvente at blive involveret i de nye processer.

Arbejdsmængden kan til tider være intens og tidspresset – men der er god fleksibilitet og mulighed for at afvikle eventuelt merarbejde, og du bliver selvfølgelig godt rustet til at varetage funktionen gennem en mentorordning ved ansættelsens start.

Vi tilbyder dig en spændende og alsidig stilling, hvor du får mulighed for at gøre en forskel i kraft af de medarbejdere, du er med til at ansætte.
Om dig
Du har en relevant akademisk uddannelse, er officer eller uniformeret fra Beredskabsstyrelsen.

Vi ser gerne, at du har erfaring med HR-området og det er en fordel, hvis du har erfaring fra en politisk styret organisation.

Du er diplomatisk af natur og kan arbejde i overensstemmelse med skrevne og uskrevne regler og systemer. Du er en ansvarsbevidst holdspiller med en professionel tilgang til dit arbejde.

I rollen som HR-konsulent skal du være løsningsorienteret, imødekommende og have evne til at kommunikere klart og tydeligt. Du skal kunne arbejde selvstændigt og være klar til at træffe de rigtige beslutninger inden for sektionens ansvarsområde.

Der stilles høje krav til din professionalisme, opmærksomhed på samarbejde og at skabe gode relationer. Stillingen indeholder også rutineprægede arbejdsprocesser, der kræver at du er ihærdig, systematisk og struktureret.

Det kan være en fordel, hvis du har erfaring fra det offentlige, kendskab til ansættelses- og
overenskomstmæssige forhold, har kørekort til personbil og har brugererfaring med IT-systemerne SAP (DeMars) og Captia.
Ansættelsesvilkår
Er du akademiker, bliver du ansat og aflønnet i henhold til gældende AC-overenskomst..

Er du officer eller uniformeret besættes stillingen efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Dette brede opslag omfatter kaptajner/kaptajnløjtnanter og majorer/orlogskaptajner i løngruppe 4 og 5.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Stillingens indhold og niveau justeres efter den valgte kandidat.

Som ansat i Forsvarsministeriets ministerområde er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde denne i hele din ansættelsesperiode.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef major Anton Dinsen-Andersen på telefon 32 66 56 33/ mail: fps-ba-chbs1@mil.dk.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Nezi Olgun på telefon 32 66 57 92/ mail: fps-ba.bs104@mil.dk.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter, som uddannelsesbevis, kandidatbevis mv.

Ansøgningsfristen er den 23. oktober 2019, og vi forventer at afholde ansættelsessamtaler umiddelbart herefter i uge 44.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det
omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er overordnet ansvarlig for personaleområdet og HR-driften i Forsvarsministeriets koncern. Koncernen omfatter Værnsfælles Forsvarskommando, Beredskabsstyrelsen, Forsvarets Efterretningstjeneste, Hjemmeværnet samt en række styrelser såsom Materiel- og Indkøbsstyrelsen, Ejendomsstyrelsen og Personalestyrelsen.

Vi støtter med rekruttering, dels til koncernens mange uddannelser, dels til de ca. 20.000 faste stillinger og de 3.500 stillinger i reserven. Vi rådgiver om HR og arbejdsmiljø, indkalder til Forsvarets Dag, forhandler overenskomster og yder støtte til veteraner og pårørende. Vi har desuden det faglige ansvar for udvikling og udmøntning af koncernens HR-strategiske tiltag. FPS er som arbejdsplads kendetegnet ved høj faglighed, fokus på videndeling, gode menneskelige relationer og et velfungerende arbejdsmiljø.
Hovedsædet er placeret i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet. Veterancentret, der er en del af FPS, er placeret i Ringsted.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

23.10.2019

Indrykningsdato

08.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent