IT befalingsmand til 2. Kampvognseskadron ved Jydske Dragonregiment


IT befalingsmand til 2. Kampvognseskadron ved Jydske Dragonregiment

Brænder du for tjenesten ved en operativ enhed, hvor du i operationsmiljøet er tæt på kommandocentret i underafdelingen. Ønsker du samtidig at være en helt central figur i implementeringen af Hærens Taktiske Kommunikationsnetværk (HTK) og Battle Management System (BMS) på kampvogn Leopard 2 A7, så er jobbet som IT befalingsmand ved eskadronen måske noget for dig.
Om os
2 kampvognseskadron er en underafdeling i Jydske Dragonregiments Panserbataljon. Eskadronen er i efteråret 2019 kommet hjem fra en udsendelse som Movement Force Protection Team i RESOLUTE SUPPORT missionen i Kabul, Afghanistan. En stor del af eskadronens personel har været udsendt til både Balkan, Irak og Afghanistan, og der er derfor en stor og bred erfaring samlet i enheden.

I eskadronen hersker en fri og uformel omgangstone. Hos os er det professionalisme og faglig dygtighed, der skaber respekten. Ligeledes er det en klar forventning, at eskadronens personel går til opgaverne med stort engagement og initiativ.

Vi venter utålmodigt på at modtage de opgraderede Leopard 2 A7 kampvogne, som forventeligt tilgår primo 2020. Eskadronen er planlagt til at starte uddannelsen op i februar/marts 2020. Vores langsigtede uddannelsesmål er at indtræde i et NATO beredskab i 2022. Ydermere planlægges der på gennemførelse af udlandsaktiviteter i 2020.

Vi prioriterer kompetenceudvikling af vores medarbejdere meget højt, og det er en naturlig del af udviklingen af eskadronens befalingsmænd, at de uddannes og dygtiggøres i både medarbejderens og forsvarets interesse.
Om stillingen
Eskadronens kommandodeling er organiseret med en kommandosektion, en forsyningssektion, en føringssektion samt en vedligeholdelsessektion. Du vil her indgå organisatorisk i kommandosektionen.

Du vil fungere som chefens og Eskadronbefalingsmandens nærmeste rådgiver inden for anvendelsen af HTK og BMS. Du vil derfor blive eskadronens omdrejningspunkt og en meget central og vigtig figur, når HTK og BMS rulles ud på vores våbenplatform.

Der vil forventeligt være en del kursusaktivitet i løbet af 2020, med det formål at give dig de nødvendige kompetencer og kvalifikationer. Der vil naturligt i stillingen komme en del undervisning i HTK og BMS, efterhånden som du selv uddannes, og systemerne skal implementeres i eskadronen. Derfor skal du trives i rollen som underviser. Du kommer til at arbejde tæt sammen med eskadronens signalbefalingsmand, som du vil dele kontor med i det daglige. Derudover støttes du af eskadronens kontorhjælper, der har funktionen IT-hjælper. På sigt skal du naturligvis uddannes som kampvognskommandør på Leopard 2 A7 med henblik på at kunne fungere som reservekommandør i eskadronen, men samtidig for kunne anvende HTK/BMS fuldt ud i eskadronens kamp. Operativt vil du fungere som vognkommandør på kommandodelingens føringskøretøj og have en fast plads i eskadronens Tactical Operations Center.
Om dig
Du er sergent eller overkonstabel, vurderet egnet til indtrædelse på Grundlæggende Sergentuddannelse for Stampersonel.
Det er ønskeligt, at du er omskolet til GV M/10, har kørekort til minimum kategori C samt erfaring med Harris 152 og HF radio.
Det er et krav, at du har gode IT færdigheder også gerne i Windows og Office.

Som sergent i kommandodelingen, er du i stand til at arbejde målrettet og selvstændigt. Du formår at kommunikere på en rolig og afslappet facon. Du tager det som en selvfølge, at være opsøgende og selvkørende i din hverdag, og du formår at planlægge fremadrettet, da der i stillingen vil være en stor grad af frihed. Din nærmeste forsatte vil være Eskadronbefalingsmanden.

Det er en fordel, hvis du har udsendelseserfaring som befalingsmand.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en overkonstabel med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Eskadronchef KN Jens Hjort Nielsen på tlf. 41 37 68 28 eller via mail: JDR-1B-200A@fiin.dk eller Eskadronbefalingsmand SSG Dan Søgård på tlf.41 37 68 30 eller via mail: JDR- 1B-201A@fiin.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Camilla Lindholm Johnsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs250@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse til internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 11. november 2019. Samtaler forventes gennemført i uge 47.
Stillingen ønskes besat den 1. januar 2020 , eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets område er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Jydske Dragonregiment
Jydske Dragonregiment er et af Danmarks fire kamptropsregimenter. Regimentet der er garnisoneret på Dragonkasernen i Holstebro, har stolte traditioner og har siden 1948 bidraget med soldater til international tjeneste. På kasernen arbejder dagligt omkring 1.200 medarbejdere fordelt på tre bataljoner og støttestruktur. Den ene af bataljonerne er underlagt stab 1. brigade, der ligeledes er garnisoneret på Dragonkasernen. De to øvrige bataljoner er underlagt 2. brigade. Støttestrukturen omfatter Garnisonsstøtteenhed, en Svær Transportdeling og en Reparationsdeling fra Trænregimentet, et Udleveringsdepot, et element fra Veterancenteret og Forsvarets Sanitetskommando samt et Driftsområde. Garnisonen tilbyder hermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
Prinsens Musikkorps hører til regimentet, men er garnisoneret på Skive Kaserne. Vi arbejder alle på, at uddanne og få skabt de bedste vilkår til at uddanne værnepligtige og fastansatte soldater til at løse nationale og internationale opgaver.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Dragonkasernen

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

11.11.2019

Indrykningsdato

08.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent