Chef til Vedligeholdelsesdivisionen i Forsvarets nye Vedligeholdelsestjeneste


Chef til Vedligeholdelsesdivisionen i Forsvarets nye Vedligeholdelsestjeneste

Kan du forklare soldater og håndværkere formålet med Forsvarets centrale beslutninger? Har du en teknisk indsigt og forståelse, så du kan formidle en kompliceret teknisk problemstilling? Kan du sikre, at ca. 1500 militære og civile håndværkere leverer aftalt kvalitet til aftalt tid? Og kan du stå i spidsen for at kompetenceudvikle ca. 1500 håndværkere, mellemledere og chefer så de kan løse nuværende og kommende opgaver?

Så er det dig, vi søger som chef for Vedligeholdelsesdivisionen.
Om os
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en ny niveau 2 myndighed i Forsvaret, som opbygges af Forsvarets Hovedværksted, 3. Vedligeholdelsesbataljon fra Hærens Trænregiment, Reparations- og vedligeholdelsesafdelingerne fra Søværnets OPLOG’er, det tekniske personel fra Flyvevåbnets Helikopter Wing og dele af det jordbaserede tekniske personel fra Air Transport Wing i alt ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Planlægnings- og Koordinationsdivision og en Vedligeholdelsesdivision med tre vedligeholdelsesafdelinger (specialiseret i forhold til de tre værn). Hver vedligeholdelsesafdeling består af to vedligeholdelsesområder, seks i alt, med tilhørende værksteder fordelt geografisk over hele landet. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen samt ledelsen af Vedligeholdelsesdivisionen er placeret i Brabrand.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel støtter vi forsvarets styrkeproduktion, indsættelser og beredskaber med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til og indgår i Forsvarets operative enheder.

Du får mulighed for at være med til at opbygge Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste fra starten. Og du får det direkte ansvar for at opbygge og udvikle de processer og forretningsområder, der gør, at Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste løser de opgaver, der efterspørges af de operative enheder og at de tildelte ressourcer udnyttes mest effektivt.
Om stillingen
Du bliver ansvarlig for:
- Vedligeholdelsen af landmilitære, luftmilitære, maritime materielsystemer.
- Divisionens interne koordination.
- Divisionens overordnede planlægning og udnyttelse af alle rådige ressourcer.
- Udarbejdelse af forkalkulationer på arbejds- og projektopgaver.
- Udarbejdelse af ledelsesinformation til den øvrige FVT ledelse.
- At divisionens procedurer og arbejdsgange er i overensstemmelse med love og bestemmelser,
samt at administrative direktiver efterleves og overholdes.
- Den praktiske udførsel af lærlinge- og elevuddannelser i vedligeholdelsesdivisionen.
- At den luftmilitære vedligeholdelse og uddannelse er organiseret i forhold til og efterlever bestemmelser og principper fastsat i DKMAR (EASA) 145 og 147.
- Kontinuerligt at søge effektiviseringer i vedligeholdelsesdivisionen, hvor det er muligt.
- At drift og styring af vedligeholdelsesdivisionen sker under hensyntagen til både de operative behov og en omkostningseffektiv anvendelse af de ressourcerl, der er rådighed.

Du indgår desuden i den øverste ledelse af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Om dig
Som chef for Vedligeholdelsesdivisionen er du en central figur og nøgleperson, der med din personlighed får direkte andel i og ansvar for Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes resultater.

Du kan tale med folk personligt og ”på ølkassen”. Du kan stå på mål for centrale beslutninger. Du kan følge op på resultater. Du har fokus på dine medarbejderes kompetenceudvikling. Og du har et teknologisk indblik, der gør, at du kan give militær teknisk rådgivning.

Du kan samle og lede dygtige medarbejdere, selv gå forrest, vise handlekraft og sikre, at opgaverne bliver løst samtidigt med, at du kan manøvrere i krydsfeltet mellem den operative efterspørgsel og det mulige med tildelte ressourcer. Du er åben og nysgerrig og parat til at trænge ned i substansen.

Du er god til at etablere netværk både i værnene og i Forsvarsministeriets styrelser, herunder særligt Forsvarsministeriets Indkøbsstyrelse.

Det er en forudsætning, at du har en militær baggrund og erfaring fra tjeneste på M401/402 niveau, har et stærkt CV, ligesom erfaring fra internationale operationer er en fordel.
Ansættelsesvilkår
Du vil blive ansat i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen som chef for Planlægnings- og Koordinationsdivisionen er nyoprettet og indplaceret i løngruppe 2. Der vil være mulighed for forhandling af et evt. personligt tillæg.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 38 efter en konkret vurdering. Ansøgningen skal da stiles til Hendes Majestæt Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 38.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner og du får tjenestested i Brabrand.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde denne i hele din ansættelsesperiode.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til chefen for Forsvarets vedligeholdelsestjeneste Flotilleadmiral Per Hesselberg på telefon +45 4190 2204. Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent, Mette Wassmann på telefon +45 3266 5111.

Ansøgningsfristen er den 27. oktober 2019. Der forventes gennemført samtaler i uge 45, 2019.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det mkringliggende
samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Brabrand

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M402 Løngruppe 2 Lønramme 38 Oberst/kommandør

Ansøgningsfrist

27.10.2019

Indrykningsdato

08.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent