Chef til Planlægnings- og Koordinationsdivisionen i Forsvarets nye Vedligeholdelsestjeneste


Chef til Planlægnings- og Koordinationsdivisionen i Forsvarets nye Vedligeholdelsestjeneste

Er du en dygtig organisator, der kan holde mange bolde i luften med hjælp fra 77 dygtige og specialiserede medarbejdere? Kan du holde tråd i mange forskellige opgaver og sikre, at de løses i den rigtige rækkefølge? Og kan du bidrage afgørende til opstarten og den fremadrettede udvikling af en ny niveau 2 myndighed?

Så er det dig, Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste søger som chef for Planlægnings- og Koordinationsdivisionen.
Om os
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en ny niveau 2 myndighed i Forsvaret, som opbygges af Forsvarets Hovedværksteder, 3. Vedligeholdelsesbataljon fra Hærens Trænregiment, Reparations- og vedligeholdelsesafdelingerne fra Søværnets OPLOG’er, Det tekniske personel fra Flyvevåbnets Helikopter Wing og dele af det jordbaserede tekniske personel fra Air Transport Wing i alt ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Planlægnings- og Koordinationsdivision og en Vedligeholdelsesdivision med tre vedligeholdelsesafdelinger (specialiseret i forhold til de tre værn). Hver vedligeholdelsesafdeling består af to vedligeholdelsesområder, seks i alt, med tilhørende værksteder fordelt geografisk over hele landet.

Planlægnings- og Koordinationsdivisionen samt ledelsen af Vedligeholdelsesdivisionen er placeret i Brabrand. Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel støtter vi Forsvarets styrkeproduktion, indsættelser og beredskaber med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til og indgår i forsvarets operative enheder.

Du får mulighed for at være med til at opbygge Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste fra starten og du får det direkte ansvar for at videreudvikle de styrings- og koordinationsværktøjer, der sikrer, at Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste løser de opgaver, der efterspørges af de operative enheder og at de tildelte ressourcer udnyttes mest effektivt.
Om stillingen
Du bliver ansvarlig for:
- Opstilling af handlingsprogram.
- Styrings- og dispositionsgrundlag, herunder Performance Management.
- Forretningsanalyse (controlling).
- Opstilling af det overordnede driftsgrundlag, herunder bestemmelse for vedligeholdelsestjenestens gennemførelse i FKO område.
- Partnerskab med Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelsen(FMI)/Forsvarets Depot og Distribution
omkring Supply Chain management.
- Partnerskab med FMI omkring langsigtet kapacitetsplanlægning og sourcing.
- Udarbejdelse af strategi for fastholdelse og rekruttering.
- Kvalitetssikring og certificeringer fsva. kvalitets- og arbejdsmiljøledelse, herunder særligt efterlevelse
af bestemmelserne inden for luftdygtighed.
- Formulering af strategier for drift og udvikling af vedligeholdelsesstrukturen.

Herudover er du stedfortræder for chefen for Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste og indgår i den øverste ledelse af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Om dig
Som chef for Planlægnings- og Koordinationsdivisionen er du en central figur og nøgleperson, der med dit personlige drive får stor andel i og ansvar for Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes resultater.

Du er analytisk stærk. Du har overblik. Du kan anvende styringsværkstøjer. Du har fokus på forretningsoptimering, -styring og -udvikling. Du er kreativ og kan se muligheder. Og ikke mindst så har du
fokus på Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes økonomiske rationale.

Du kan samle og lede dygtige medarbejdere. Du kan selv gå forrest, vise handlekraft og sikre, at opgaverne
bliver løst samtidigt med, at du kan manøvrere i krydsfeltet mellem den operative efterspørgsel og
det mulige med tildelte ressourcer. Du er åben og nysgerrig og parat til at trænge ned i substansen. Du er god til at etablere netværk, og kan bidrage til værnenes logistiske og vedligeholdelsesmæssige planlægning.

Herudover kan du gå i indgreb med Forsvarsministeriets Indkøbsstyrelse omkring planlægning og koordination samt Forsvarskommandoens Økonomidivision.

Det er en forudsætning, at du har en militær baggrund og erfaring fra tjeneste på M401/402 niveau, et stærkt CV, ligesom erfaring fra internationale operationer vil være en fordel.
Ansættelsesvilkår
Du vil blive ansat i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen som chef for Planlægnings- og Koordinationsdivisionen er nyoprettet og indplaceret i løngruppe 2. Der vil være mulighed for forhandling af et evt. personligt tillæg.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme
38 efter en konkret vurdering. Ansøgningen skal da stiles til Hendes Majestæt Dronningen, medmindre
du allerede er indplaceret i lønramme 38.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner og du får tjenestested i Brabrand.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde denne i hele din ansættelsesperiode.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til chefen for Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Flotilleadmiral Per Hesselberg på telefon +45 4190 2204. Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent, Mette Wassmann på telefon +45 3266 5111.

Ansøgningsfristen er den 27. oktober 2019. Der forventes gennemført samtaler i uge 45, 2019.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Brabrand

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M402 Løngruppe 2 Lønramme 38 Oberst/kommandør

Ansøgningsfrist

27.10.2019

Indrykningsdato

08.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent