Kampinformationsgaster til Støtteskibet ESBERN SNARE


Kampinformationsgaster til Støtteskibet ESBERN SNARE

Støtteskibet ESBERN SNARE søger kampinformationsgaster til Operationsdivisionen.
Om os
Støtteskibet ESBERN SNARE indgår i 2. Eskadre, Division 22, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer. Division 22 har de seneste år været indsat i alsidige internationale og nationale operationer i Det Indiske Ocean, Middelhavet og Nordatlanten.

Som en af Søværnets kampenheder har vi stort fokus på de militære kernekompetencer, og fokuserer meget på vores erfaringer fra Danish Operational Sea Training (DOST) ved Royal Navy’s Flag Officer Sea Training (FOST), som vi senest gennemgik i 2017. Skibet blev samlet bedømt VERY SATISFACTORY og operationsdivisionen blev ligeledes flot bedømt. Vi er allerede nu begyndt at se frem til den næste DOST i slut 2020.

Kampinformationssektion er en ung sektion med et meget stort engagement og virkelyst. Alle er opgaveorienterede, samtidig med at der lægges stor vægt på den personlige udvikling af hver enkelt medarbejder. Gennem en fælles indsats kan vi løse alle opgaver.

Du vil med andre ord indgå i en skarp og engageret kampinformationssektion, der ser frem til DOST og til at blive den skarpeste KI-sektion i Søværnet.

Du vil gennem dit arbejde, under overordnet ledelse af LEKI og OPO, være med til at opbygge og videreformidle radarbilledet omkring skibet. Nogle gange i et hektisk tempo

Vi stiller store krav til os selv, når det kommer til energi, ansvarsfølelse herunder ansvar for læring og godt humør, samt de traditioner og dyder, der er - og har været - i den Danske Flåde i århundrede. Vi er stolte af vores skib, og vi er stolte af vores sektion.

Vi har en stærk kultur ombord, der har rod i såvel søværnets traditioner, som en høj faglig stolthed. Vi sætter en ære i at tage ansvar for vores fælles projekt og løse de opgaver, som vi pålægges, så godt og omhyggeligt som det overhovedet er muligt. Vi gør os umage.


Om stillingen
Din primære opgave vil være billedopbygningen på egen og andre enheder. Med tiden vil der være mulighed for at flytte dig over i en stilling som primær luftplotter (Air Defence) eller primær overfladeoperatør (Sea Combat). Dine jobfunktioner vil blive tilpasset hen ad vejen til enhedens behov, dine evner og faglige kompetencer.

Det er afgørende for os, at du med tiden bliver en helstøbt KI’er, med dybe kompetence rødder, som er bredt funderet i KI faget.
Dagligdagen til søs, vil primært foregå i en to-tørn, hvor du sammen med det øvrige vagthold, under ledelse af en ASCO, varetager luft og overfladebilledet omkring skibet. Her er det op til ASCO at placere dig og dine kollegaer på posterne i O-rummet ud fra aktivitetsniveau. Det vil sige, at du ikke er låst fast til en enkelt opgave i O-rummet. I klart skib vil du have en primær og en sekundær post, som du skal varetage under ledelse af en befalingsmand.

I basehavn vil dagligdagen være præget af daglig tjeneste, uddannelse, faglig træning samt vagttjeneste.

Vi går meget op i, at opbygge et højt fagligt niveau, og dette gør vi i høj grad gennem egen træning på Center for Taktik (TAC) og på Esbern Snare. Dette er blandt andet med til at give en hverdag i basehavn med mening.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.
Om dig
Vi forventer, at du er energisk, effektiv og har mod på at give en ekstra hånd. At du er i stand til at arbejde selvstændigt, og har lysten og evnen til at kunne opsøge og bearbejde informationer på egen hånd. Samtidigt skal du have evnen til at indgå i et team.
Du skal kunne arbejde under pres, og være god til at se helheder i en hektisk hverdag.

Kvalifikationer

Krav:
Du skal have gennemgået militær basisuddannelse
Relevant kampinformations baggrund og uddannelse
Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT
Du skal være røgdykker eller egnet til røgdykning
Gode engelsk kundskaber

Fremtidige uddannelses muligheder:
Uddannelse til røgdykker
Uddannelse på Atlas ASO-94 sonar
Uddannelse på Smart S
Uddannelse på Terma Scanter radar
Uddannelse som MCCIS bruger
Uddannelse på Taktiske Data Link systemer
Uddannelse som CEROS batterileder
Samt en lang række øvrige fagligt relevante uddannelser.

Helbredskrav:
Godkendt og tastet helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis)
Godkendt og tastet træningstilstandsprøve
Grundvaccination
Egnet til røgdykning

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår.
Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved CO10 fællesoverenskomsten og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen er ledig fra 01. oktober 2019, og skal besættes pr. 13-12-2019, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder. Fast tjenested vil være Frederikshavn

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til OS Anders T. Bjørn på Tlf.: +45 30 16 94 60 (Skibet), Mobil: +45 30 16 94 76 eller via mail på 2E-ESSN-LEKI@fiin.dk
Alternativt SSG Per Christensen, SCA-K-BEM03@mil.dk, telefon 72 85 75 23

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent kontorfuldmægtig Birgit Dyrholm ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS251@mil.dk, eller på telefon 72 81 91 71.

Ansøgningsfristen er den 15.11 2019. Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”send ansøgningen”.
Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale. Samtaler forventes afholdt i uge 48.
Tiltrædelse den 13.12.2019

Der gøres opmærksom på, at stillingsindehaveren er omfattet af lov om forsvarets personel, hvilket blandt andet medfører forpligtelse til deltagelse i fredsskabende og fredsbevarende operationer.

2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer. 2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben. 2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

15.11.2019

Indrykningsdato

08.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent