Specialkonsulent med Ph.d. ved Forsvarsakademiet


Specialkonsulent med Ph.d. ved Forsvarsakademiet

Har du lyst til at være en vigtig del af det strategiske arbejde med at udvikle Forsvarsakademiets forsknings- og udviklingsmiljø? Har du en Ph.d. samt lyst til at arbejde organisatorisk med dine kompetencer? Så har du mulighed for et job, hvor støtte til Forsvarsakademiets institutter og forskere er i fokus, herunder arbejdet med eksterne bevillinger og med lektor- og professorvurderinger.
Om os
Forsvarsakademiethar gennem de seneste fem år været gennem en omfattende udvikling indenfor forsknings- og udviklingsområdet, hvor der blandt andet er blevet etableret et forsknings-og udviklingsmiljø indenfor en akademisk stillingsstruktur. Det betyder, at vi arbejder systematisk med krav om dokumentation af vores forskning og udvikling, og vi har desuden haft mulighed for at tiltrække ekstern finansiering i et vist omfang.

Stillingen er placeret i Forsvarsakademiets Videncenter, hvor vi er 8 ansatte, og hvor vi har ansvaret for forskningsstøtte og bibliotek.
Om stillingen
Som specialkonsulent skal du være med til at sikre og drive de processer der gør, at denne udvikling fortsætter. Du må desuden forvente at fungere som forandringsagent i et miljø, hvor der er udfordringer og ændringer på mange andre fronter i form af f.eks. akkreditering, organisatoriske sammenlægninger m.m.

Helt konkret er opgaverne:
• Udvikling af retningslinjer for Forsvarsakademiets Forskning og udvikling
FAKs strategi for forskning og udvikling skal revideres, og vi skal sikre, at målsætningerne er tidsvarende og relevante. Endvidere skal vi sikre, at vores forsknings- og udviklingsarbejdet er af høj kvalitet og relevant for FAK og Forsvaret. Det skal endvidere sikres, at FAK videngrundlag anvendes på alle FAK-uddannelser.

• Udviklingsarbejde
FAK ønsker, at vore praktikeres arbejde og undersøgelser bliver kvalificerede og dokumenterede. Vi er nye aktører på dette område, men vi ønsker, at de refleksioner, der bliver gjort i organisationen, bliver synliggjort og finder bredere anvendelse.

• Ekstern finansiering
Vi har rammer og processer for ekstern finansiering. FAK ønsker løbende at søge større eksternt finansierede projekter, hvor der er behov for kvalificering og sparring om det faglige indhold og perspektivering på ansøgninger.

• Akademisk stillingsstruktur
Den akademiske stillingsstruktur har eksisteret i nogle år, og senest er vi ved at implementere professorkategorien. Du får ansvaret for at de stillinger, der slås op i den akademiske stillingsstruktur overholder formalia, og ligeledes er du tovholder på fx lektor- og professorkvalificeringer.

• Publikationer og bibliometri
FAK ønsker at støtte og stimulere publikationsindsatsen i det faglige miljø. FAK er medudgiver på et open access tidskrift (Scandinavian Journal of Military Studies), og vi varetager sekretariatsfunktionen. I den forbindelse er der en række opgaver ifm. driften, fx screening af submittede artikler, udvælgelse af peer reviewere etc. Yderligere ønsker vi at udvide vores bibliometriske styringsværktøjer.

• Egen forskning
I jobbet vil der, i et vist omfang, være mulighed for at vedligeholde din egen forskningskompetence ved at skrive artikler indenfor forskning og udvikling med relevans for Forsvarets virke.
Om dig
Du har en Ph.d. gerne indenfor informationsvidenskab, samfundsvidenskab eller lignende. Vi forventer, at du har erfaring fra et forskningsmiljø, og er vant til at publicere egne arbejder.
Du skal kunne arbejde selvstændigt både med dine egne projekter, men også med rutineopgaver. Samtidig skal du være en holdspiller, da nogle opgaver vil foregå i teams både internt og på tværs af organisationen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en fast stilling med fast tjenestested i København.

Du bliver ansat som specialkonsulent og aflønnet efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten. Derudover vil der, afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1%.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste udenfor landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte CHKONS Kirsten Bisgaard på telefon 5051 0754 eller mail: kibi@fak.dk
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR konsulente Forsvarsministeriets Personalestyrelse, afdelingsleder Malene Nørgaard Abel på telefon 728 19142.

Ansøgningsfristen er den 27. Oktober 2019. Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.
Stillingen forventes besat pr. 1. december 2019.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket og vedhæfte din publikationsliste. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om os på www.Forsvarsakademiet.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Svanemøllens Kaserne

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

27.10.2019

Indrykningsdato

08.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent