Sagsbehandler ved Electronic Warfare Elementet ved 1. Intelligence Surveillance Reconnasissance Bataljon. Varde (genopslag)


Sagsbehandler ved Electronic Warfare Elementet ved 1. Intelligence Surveillance Reconnasissance Bataljon i Varde

Søger du nye udfordringer og har du en stor interesse for elektronisk krigsførelse?

Vil du have en meget spændende stilling som specialist inden for specialopklaringskapaciteter?

Så har du nu muligheden for at blive sagsbehandler ved Electronic Warfare Elementet ved 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon.
Om os
1. Intelligence, Surveillance & Reconnaissance Bataljon (ISR) er en operativ bataljon under 1. Brigade med ansvar for brigadens efterretningstjeneste. Tactical Intelligence Development Branch (i daglig tale S7) er ansvarlig for den taktiske udvikling og opbygning af efterretningskapaciteterne. Endvidere planlægger og gennemfører vi uddannelse inden for vores fagansvarsområde samt støtte tjenestegrensinspektøren i f.m. kontakt- og inspektionsvirksomhed for efterretningstjenesten.

S7 har et højt aktivitetsniveau og sammen med den øvrige bataljonsstab tilbyder vi en meget attraktivt tjeneste. S7 er en moderne og fremtidsorienteret arbejdsplads, og vores kerneværdier er: Personellet først, operativ effekt samt stolthed og professionalisme.

ISR har ca. 270 medarbejdere fordelt på tre garnisoner i Varde, Fredericia og på Bornholm. På Varde Kaserne ligger ligeledes vores nærmeste samarbejdspartner Efterretningsregimentet.
Om stillingen
Som sagsbehandler ved Electronic Warfare Elementet i S7 er du med i den kapacitetsnære taktiske udvikling af Electronic Warfare kapaciteten. Der er et tungt teknologisk fokus i stillingen, hvor opgaven blandt andet er at beskrive de teknologiske muligheder, og integrere og implementere løsninger ved de operative enheder. Du støtter lederen af elementet i løsning af opgaver inden for elementets fagansvar med fokus på følgende opgaver:

Du har ansvaret for følgende fagområder:
• Taktisk og teknisk udvikling og implementeringen af specialopklaringskapaciteter.
• Udvikling af specialopklaringskoncept til troppeenheden.
• Uddannelses-, kontakt- og kontrolvirksomhed inden for dit ansvarsområde.

Herudover deltager du i:
• kapacitetsnære udvikling inden for Electronic Warfare generelt og sensor til efterretningstjenesten,
• dokumentering og erfaringsindhentning i forbindelse med test, troppeforsøg, øvelser, operationer, samt uddannelses- og udviklingsvirksomhed,
• udarbejdelse og ajourføring af dokumentation vedrørende specialopklaringskapaciteter, herunder input til reglementer, temanotater, betjenings- og sikkerhedsvejledninger, standard operating procedures / standard operating instructions, håndbøger med mere,
• udvikling af IT-baseret teknologi og softwarebaserede løsninger til den taktiske efterretningstjeneste,
• støtte til foresatte myndigheder i forbindelse med Forsvarets studie- og udviklingsvirksomhed inden for specialet,
• undervisnings- og uddannelsesvirksomhed som kursusleder og lærer inden for eget fagansvar,

Du bidrager herudover:
• til udarbejdelse af uddannelsesgrundlag, herunder blivende bestemmelser for uddannelsen, læringsplaner og ’on the job training’ inden for fagansvar.

Du skal forvente rejsevirksomhed i relation til jobbet.

Dit faste tjenestested er Varde, men du vil få et tæt samarbejde med EW kompagniet på Ryes Kaserne i Fredericia. Du skal forvente, at du i perioder arbejder fra fjernarbejdsplads ved EW Kompagniet.
Om dig
Du er uddannet seniorsergent eller en erfaren oversergent, der vil blive ansat med indgåelse af uddannelseskontrakt med henblik på videreuddannelsestrin II for mellemledere eller akademiuddannelse.

Du har erfaring med og stor interesse og forståelse for informationsteknologi og generel efterretningstjeneste. Indsigt i kommunikationssystemer vil ligeledes være gavnligt.

Du kan identificere dig selv med vores kerneværdier og vil bidrage positivt til opbygning af et stærkt S7 team. Du er i stand til at samarbejde på tværs af organisationen og kan hurtigt skabe et godt netværk.

Du er villig til at udvikle kompetencer i relation til informationsteknologi og generel efterretningstjeneste.

Du er velformuleret i skrift og tale både på dansk og engelsk.

Vi ser gerne, at du har erfaring med IT-baseret teknologi og softwarebaserede løsninger i din militære tjeneste og eventuel en civil eller militær uddannelse indenfor informationsteknologi.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Fast tjenestested: Varde

Som ansat i Forsvarsministeriets Koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til YDERST HEMMELIGT og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte KN Jørn Christiansen på telefon 728 29112 / 2446 9716 eller FIIN efr-ktp-1b-s7@mil.dk

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR- Konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, FPS-BA-BS245@MIL.DK eller på telefon 72 81 91 64

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Sidste ansøgningsfrist er den 3. november 2019 og samtaler forventes afholdt lige efter.

Stillingen er til besættelse fra 1. decemer 2019 eller hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM VARDE KASERNE
Varde Kaserne tilbyder udfordrende og varierede karriere- og tjenestemuligheder ved både Efterretningsregimentet og Hærens Sergentskole. Desuden ligger Danske Artilleriregiment samt Hjemmeværnsskolen hhv. 15 min. og 30 min. kørsel fra Varde.

Efterretningsregimentet har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende Tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.
I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CVer til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.
Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 30 59 05 95 og bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20473206
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

03.11.2019

Indrykningsdato

08.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent