Taktisk befalingsmand til 1. Eskadre, Division 11, 3. besætning i THETIS-klassen (genopslag)


Taktisk befalingsmand til 1. Eskadre, Division 11, 3. besætning i THETIS-klassen (genopslag)

Er du sergent med speciale af kampinformation eller kommunikation? Kan du tænke dig et stabilt sejladsmønster, hvor du samtidigt indgår i et team, der er indsat 24/7? Ønsker du et job med en mangfoldig portefølje af opgaver med mulighed for udvikling? Så har vi brug for dig i stillingen som taktisk befalingsmand på 3. besætning.
Om os
THETIS-Klassen har en varieret opgavesammensætning med vægt på fiskeriinspektion, søredning og suverænitetshåndhævelse. Sejladsen foregår typisk i Færøske og Grønlandske farvande. Vi kan tilbyde et alsidigt job, tjenesten er stabil og sejlads og frihedsafvikling er nøje planlagt i et fastlagt mønster henover kalenderåret.

Hver besætning sejler i gennemsnit 165 dage om året, herunder øvelser i Norge og Skotland. Den øvrige tid anvendes på kurser, videreuddannelse samt afspadsering og ferie.

3. besætning er planlagt til at træne ved Neustadt til efteråret 2019. Derfor starter besætningen op på Danish Operational Sea Training, hvor besætningen igennem det næste år med mellemrum skal trænes af det danske Sea Rider hold mens skibet er indsat i Nordatlanten.

3. besætning varetager i øjeblikket og resten af 2019 ansvaret som kommandoskibsbesætning for NATOs stående minerydningsstyrke SNMCMG1. Ansvaret deles med 2. besætning ombord i THETIS.

3. besætning har basehavn og fast tjenestested i Frederikshavn.
Om stillingen
Stillingen som Taktisk befalingsmand er ledig på 3. Besætning. Besætningen er en ud af fem besætninger, der bemander THETIS-klassen. Du vil være en del af taktisk sektion, hvor du vil være den daglige leder for fire kampinformationsgaster og to kommunikationsgaster.

Dine primære opgaver vil være daglig ledelse af dine seks medarbejdere, herunder taktikområderne kampinformation og kommunikation. Dine opgaver vil være varierede og
strækker sig fra, at fungere som helikopterkontrolofficer til kryptokustode samt være ansvarlig for planlægning og uddannelse af dine seks medarbejdere. Du vil desuden være materielansvarlig samt forrette tjeneste som vagtassistent og flight deck director i havn.
Om dig
Vi forventer af dig, at du har en professionel og fleksibel indgangsvinkel til løsningen af dine opgaver samtidigt med, at du kan udvise en positiv og anerkendende tilgang til dine medarbejdere. Du skal ligeledes være i stand til at skabe gode samarbejdsrelationer på tværs af fag og personelgrupper.

Det er ønskeligt, at du har gennemgået Søværnets grundlæggende sergentuddannelse og har bestået en funktionsuddannelse indenfor fagområdet kampinformation eller kommunikation. Du skal være eller kunne sikkerhedsgodkendes til yderst hemmeligt.

Du må meget gerne være uddannet som ”helikopter controller grade C eller D” eller som minimum have bestået en amplitudetest med henblik på gennemgang af uddannelsen til enten grade C eller D.

Er du ikke uddannet sergent og er du marinekonstabel/marineoverkonstabel/marinespecialist og ønsker en sergentuddannelse, så søg endelig idet 1. Eskadre gerne laver en uddannelsesaftale med den rigtige mand til jobbet. Der vil i så fald, indledningsvis forventes en del kursus- og uddannelsesaktivitet i dine hjemmeperioder. Bestået afprøvning til Grundlæggende Sergent Uddannelse (GSU) er en forudsætning.

Såfremt du endnu ikke er uddannet sergent, skal du have gennemført optagelsesprøve til henholdsvis sergentuddannelse og helikoptercontroller med tilfredsstillende resultat.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til OS Jørgen Frederiksen, Banjermester mail: 1E11-B3-BM@mil.dk eller telefon 3067 0735

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS252@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 2. november 2019, Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale.
Stillingen er til besættelse hurtigst muligt

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om 1. Eskadre (1 ESK)

1. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder. De sejlende enheder er primært indsat i det Nordatlantiske område og løser en lang række af Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Opgaverne er blandt andet overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion i det nordatlantiske og arktiske område. Andre af eskadrens enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Derudover har 1. Eskadre to spændende landtjenestesteder underlagt, Center for sømilitær teknologi (CST), der varetager al teknisk uddannelse i Søværnet og Center for maritim uddannelse og skibssikkerhed (CMS), der varetager uddannelsen af værnepligtige og elever, samt uddannelse i røgdykning, brandbekæmpelse, og medic uddannelser.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

02.11.2019

Indrykningsdato

07.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent