IT Befalingsmand til Stabskompagni, ved II Panserinfanteribataljon, Jydske Dragonregiment - genopslag


IT Befalingsmand til Stabskompagni ved II Panserinfanteribataljon, Jydske Dragonregiment - genopslag

Brænder du for tjeneste ved en operativ enhed og ønsker du samtidigt at udnytte dine evner inden for IT, for der igennem at støtte hele bataljonen i dennes opgaveløsning, så er der nu en ledig stilling som IT-befalingsmand Stabskompagniet ved 2. Bataljon Jydske Dragonregiment.
Om os
Stabskompagniet hører organisatorisk til i II Panserinfanteribataljon ved Jydske Dragonregiment, der indgår i Hærens Stående Reaktionsstyrker. Stabskompagniet har i nyere tid, været udsendt til ISAF 14, KFOR 34B, KFOR 40B samt uddannet og opstillet i rammen af bataljonskampgruppe 2018.

Stabskompagniet består af en kommandodeling, stabsdeling, finskyttesektion og bjærgningssektion. Kompagniets fokus er i de kommende par år rettet mod overgang til nyt førings- og logistiskkoncept. Hvilket inkluderer at Stabskompagniet bl.a. får underlagt forsyningsdeling og sanitetsdeling fra Trænregimentet.

Stabskompagniet modtager i 2019 også en del nye køretøjer, det være sig Piranha V, Eagle 5 og Miller.

II JDR bliver hærens kompetencebataljon indenfor hærens taktiske kommunikation (HTK) og her vil STKMP blive en vigtig del, da STKMP besidder mange af II JDR specialister indenfor signaltjeneste. ITBM vil komme til at spille en særlig stor rolle i implementering og driften af KMP og BTN HTK.

STKMP vil i rammen af II JDR gå i beredskab pr. 1/1 2021.

Kompagniet er kendetegnet ved en respektfuld og fri omgangstone i hverdagen og et godt samar-bejde på tværs af delinger og sektioner. Alle enheder i Stabskompagniet er specialister, hvilket fordrer en stor grad af selvstændighed hos alle.

Vi lægger vægt på altid at optræde professionelt og kompetent, hvorfor udviklingen af den enkelte MA har stort fokus i kompagniet. Det betyder, at du vil have gode muligheder for at videreudvikle dine kompetencer i denne stilling.
Om stillingen
Som IT-befalingsmand, vil du udover at være ansvarlig for kompagniets taktiske kommunikationssystem (HTK) i samarbejde med stabsdelingen også være næstkommanderende for kommandosektionen, hvilket inkludere kontrol med køretøjer, materiel og våben samt være forberedt på at overtage taktiske opgaver for kompagnibefalingsmanden.

Du skal forvente at indgå i driften af kompagniets TOC og være dråbefører for op til 10 køretøjer under march.

Du vil komme til at støtte særligt kompagnibefalingsmanden med undervisning af kommandodelingen i infanterimæssige discipliner.

Du skal understøtte klar til kamp på HTK forud for øvelser og skydeperioder, samt drive HTK under aktiviteterne.

Du vil som kompagniets kompetenceperson indenfor HTK komme til at forestå dele af undervisningen på HTK, signal og radio.
Om dig
Du har som minimum gennemført Hærens Reaktionsuddannelse som sergent, samt gennemført tjenestegrensmodul ved kamptropperne eller tilsvarende. Det vil være en fordel hvis du har gjort tjeneste som gruppefører ved stående reaktionsstyrke.

Som befalingsmand i stabskompagniet er det vigtigt at selvstændigt kan arbejde målrettet og holde fokus på opgave-løsningen og kan indgå i samarbejde med kollegaer på alle niveauer både internt i kompagniet som i bataljonen.

Du skal have interesse og flair indenfor IT, samt være mere interesseret i at understøtte sammenhængen i bataljonens kamp frem for at løbe rundt i skoven med våde fødder.

Du har en positiv tilgang til dagligdagen og lægger vægt på at holde dig i fysisk god form. Du kan arbejde selvstændigt og struktureret samt håndtere flere opgaver på en gang. Du er god til at samarbejde både med undergivne og foresatte.

Kurser der er ønskelige / der skal gennemføres:
• FSR 300 Kryptooperatør
• FSR 405 SIGBM
• FSR 415 Faglærer HF
• FSR 430 FAGL SPR/RDO152
• FSR 600 VF IT GRU
• FSR 710 HQ Specialist
• FSR 735 Faglærer BMS
• DAR 213 Faglærerkursus GPS
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og
organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende
myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Dragonkasernen i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichefen kaptajn Henrik Dybro på mobiltelefon 41 38 50 88 eller via mail JDR-2B-000a@mil.dk.

Hvis du har spørgsmål vedrørende løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent, Camilla Lindholm Johnsen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail: FPS-BA-BS250@mil.dk.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Stillingen er til besættelse pr. 1. november 2019 eller snareset herefter.

Ansøgningsfristen er onsdag den 21. oktober 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 44/2019.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omliggende samfund. Vi opfordre derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 1. BRIGADE
1. Brigade er Hærens kampklare troppeenhed, der kan indsættes samlet eller opdelt under et dansk eller et internationalt operativt hovedkvarter på divisions eller korpsniveau. Brigaden skal kunne deployeres og indsættes i rammen af NATO kollektive forsvar.

Brigaden består af en stab, tre kampbataljoner, en føringsstøttebataljon, en logistikbataljon, en panseringeniørbataljon, en artilleriafdeling og et militærpolitikompagni. Stab 1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Dragonkasernen

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

21.10.2019

Indrykningsdato

07.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent