Officer til sektion for Anti- ubådsvåbensystemer


Officer til sektion for Anti- ubådsvåbensystemer

Har du lyst til at arbejde med sonarer, antitorpedosystemer og sonar- træningsmateriel (Autonomus Underwater Vehicle) til Søværnets enheder?
Så har vi en spændende og udfordrende stilling som teknisk sagsbehandler i et stærkt team af sagsbehandlere i den maritime division i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse med tiltrædelse snarest muligt.
Om os
Vi er en sektion med ansvar for anskaffelse og drift af antiubådsvåben og mindre våbensystemer.

Sektionen består af 6 kollegaer, civile og militære. Vi anskaffer nye materielsystemer, tilvejebringer grundlaget for systemernes efterfølgende drift, iværksætter materielmodifikationer – og i den sidste ende står vi også for bortskaffelsen af systemerne. Populært sagt er det os, der løfter materielansvaret fra ”vugge til grav”.

Vi tilbyder dig et spændende, afvekslende og uformelt arbejdsmiljø med et godt kollegialt samarbejde.
Om stillingen
Du vil indgå i et projektteam for anskaffelse af forsvarets nye antiubådsvåbensystemer og sensorer, herunder sonarsystemer.

I arbejdet med anskaffelsen af nye systemer skal du i projektregi blandt andet bidrage til udarbejdelsen af udbudsmateriale vedrørende de tekniske specifikationer, samt i vores sektion arbejde med udarbejdelsen af den efterfølgende drifts- og vedligeholdelsesdokumentation.

Arbejdet omfatter også opgaveløsning på materieldrift og opgradering på eksisterende systemer så som sonarmål (Autonomus Underwater Vehicle) og skrogmonteret sonarer på søværnets sejlende enheder.

Arbejdsopgaverne og de efterspurgte kompetencer til løsning af disse spænder meget bredt. Det er afgørende, at du har et indgående kendskab til anvendt hydroakustik.
Endvidere indebærer den daglige opgave løsning berøringsflader til elektronik, systemintegration i søværnets kommandokontrolsystem samt installationsteknik.

Arbejdet vil foregå i et alsidigt miljø og indebærer samarbejde med søværnets sejlende personale, leverandører og værksteder. Der må påregnes nogen rejseaktivitet, herunder til tider sejlads med søværnets enheder.
Om dig
Vi forestiller os, at du er uddannet officer, svagstrøms- eller stærkstrømsingeniør eller tilsvarende (diplom- eller civilingeniør).

Du er proaktiv, handlekraftig samt fleksibel og trives i et omskifteligt miljø. Du forstår at kommunikere og arbejde tværfagligt med kollegaer med vidt forskellige baggrunde.

Du har gode kommunikationsevner på skrift og i tale, såvel på dansk som på engelsk. Udover samarbejdsevner, forventer vi også når det er nødvendigt, at du kan arbejde selvstændigt med dine opgaver og formår at følge dem til dørs.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du fået lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at ringe til sektionschef Kim Mohr Frederiksen på telefon 72 81 55 51, eller via mail: FMI-MA-CHVMV@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent Martin Fyrstenberg på telefon 32 66 59 00.

Ansøgningsfristen er den 20. oktober 2019, med forventet ansættelsesdato den 1. december 2019 eller efter aftale.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 43 og 44 2019.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, skal du medbringe disse til en evt. samtale.

OM FORAVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriet. Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI) fungerer som materielfagligt videnscenter og logistisk myndighed. I samarbejde med Værnsfælles Forsvarskommando med underliggende værnsstabe sikrer FMI rettidig støtte og forsyninger til Forsvarets igangværende operationer i i ind- og udland. Det er FMI´s opgave at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materielkapaciteter for alle Forsvarets myndigheder lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til støvler, feltrationer og lommeknive.
FMI er en styrelse under Forsvarsministeriet og administrerer ca. en tredjedel af det samlede
forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbstyrelse

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

20.10.2019

Indrykningsdato

07.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent