Sagsbehandler (Chefsergent) til S7 ved 2. EOD- bataljon


Sagsbehandler (Chefsergent) til S7 ved 2. EOD- bataljon

Har du mod, lyst og evnerne til at deltage i udviklingen af ammunitionsrydnings- og Search specialerne, med tyngde omkring køretøjer, ammunition og udrustning, så skal du søge stillingen som sagsbehandler i S7 EOD & Search ved 2. EOD- bataljon.
Om os
2. EOD- bataljon ved Ingeniørregimentet tilbyder nu en særdeles attraktiv stilling som sagsbehandler i S7 EOD & Search, hvor du sammen med de andre fire specialer gennemfører udviklingen af Ingeniørregimentets enheder.

S7 EOD & Search er organisatorisk placeret i 2. EOD- bataljon. Enheden består af 8 personer, fordelt på to etablissementer på Skive kaserne. De overordnede opgaver er at udvikle, skabe forudsætningerne for drift og gennemføre kursusvirksomhed i relation til EOD og Militær Search.

S7 EOD & Search ansvarsområde er kapaciteter til Internationale missioner i rammen af Hærens Reaktionskampgrupper og Brigader, samt kapaciteter til nationale operationer i forhold til det nationale ammunitionsrydningsberedskab, herunder CBRNE. Funktionen som sagsbehandler i S7 EOD & Search indbefatter desuden nationalt koordinationsansvar indenfor materiel til ammunitionsrydningsenheder, herunder SOKOM, AKO, Hjemmeværnet og Søværnets Dykker Tjeneste.

I tillæg til ovenstående opgaver varetager S7 EOD & Search, også opgaver i relation til C­IED inden for Defeat the Device og Prepare the Force, EODECM og Sign Awareness.
Om stillingen
Som sagsbehandler i S7 EOD & Search har du et meget stort koordinationsansvar og Span of Control, bl.a. fordi en del materielanskaffelser har strenge til andre myndigheder i Hæren og ved Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse (FMI), samt enheder ved både Flyvevåbnet som Søværnet. Derudover er du tovholder på EOD & Search materielprojekter i Hæren samt øvrige myndigheder hvor det er relevant, herunder det nationale ammunitionsrydningsberedskab. Du skal derfor have mod på at indgå i dialog med mange samarbejdspartnere, herunder civile ledere og chefer fra beredskabsmyndigheder og politimyndigheder. Herudover er stillingen karakteriseret af arbejde/opgaver i en international kontekst, bl.a. i relation til UK EOD & Search institutioner. S7 EOD & Search er generelt involveret i internationale samarbejdsfora, hvilket kræver deltagelse i forskellige NATO fora og andre internationale EOD & Search relevante fora og materieludstillinger.

I stillingen vil du referere til Chefen for S7 EOD & Search, men du vil få et stort koordinationsansvar i Forsvaret generelt, især FMI.

Af igangværende og kommende opgaver kan nævnes fortsat forankring af struktur og materielgrundlag for EOD & Search kapaciteter i EOD & Search Kompagniet, herunder endelig implementering af MASTIFF III og PIR 5 køretøjer, samt anskaffelse af nyt røntgen materiel til hærens ammunitionsrydningsenheder. Herudover materielforankring af nyt koncept for imødegåelse af EO på fremtidens kampplads.

Opgaverne er mange og der er til stadighed brug for klare prioriteringer. Til gengæld kan vi tilbyde en klar vision og strategi som udgangspunkt for dit sagsbehandlervirke. Et udgangspunkt som er udviklet i samarbejde med S7 EOD & Search medarbejdere, som alle bidrager særdeles positivt til et udviklingsorienteret samarbejdsmiljø og som loyalt og engageret arbejder for at udvikle og operationalisere efterspurgte og relevante EOD & Search kapaciteter.
Om dig
Du er chefsergent, med bred erfaring fra Hærens operative struktur og har erfaring fra arbejde i en stab på minimum ansvar 4-niveau. Er du ikke allerede udnævnt forventer vi, at du har en anciennitet som mellemleder på ca. 15-20 år, heraf ca. 6-8 år som udnævnt seniorsergent samt, at du har gennemført en uddannelse på minimum uddannelsesniveau 5 på kvalifikationsrammen for livslang læring.

Det vil være en fordel, hvis du har erfaring som selvstændig sagsbehandler. Det er samtidig en fordel, hvis du har et bredt kendskab til Hærens organisation, virke og opgaveløsning.

Det er afgørende at du på forhånd har viden/kendskab til EOD, Search eller C­IED området.

Som person er du dedikeret, engageret og ser muligheder frem for begrænsninger. Du er villig til at lære, er iderig og bryder med vanetænkning ved at udfordre eksisterende koncepter og løsninger uden at miste realitetssans og fodfæste.

Du er analytisk og selvstændigt tænkende, danner dig hurtigt et overblik over dine sagsområder og formår hurtigt og sikkert at identificere de afgørende elementer deri. Din skriftlige formidlingsevne er præget af stor klarhed og præcision, ligesom du overholder terminer uden at gå på kompromis med dine høje kvalitetskrav. Du skal have modet til at prioritere og rådgive din chef, således der kan træffes rettidige beslutninger og herved at sikre der bliver leveret konkrete produkter til brugerne

Du er desuden omstillingsparat og tilpasser dig hurtigt vekslende krav og vilkår i opgaveløsningen. Du er i stand til at bevare overblikket og trives godt i en lejlighedsvist travl hverdag, der byder på spændende og komplekse opgaver, som du følger til dørs.

Vi forventer derudover, at du har en høj grad af helhedsforståelse, og at dine gode samarbejdsevner gør, at du hurtigt opbygger og vedligeholder relationer både nationalt som indenfor internationalt, men mest af alt i forhold til samarbejdspartnere.

For at få succes i stillingen skal du kunne agere i rammen af hele materieludviklingskredsløbet og være i stand til at tænke i helheder. Dette er et krav for at kunne gennemføre den nødvendige prioritering, samt fastholde retning og mål i en kompleks hverdag.

Du skal besidde gode netværks og kommunikationskompetencer i relation til, at udbygge netværk nationalt og internationalt. Især samarbejdet med UK EOD & Search Institutioner skal forankres yderligere, hvilket kan styrke den videre udvikling på området.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet kan du ansættes på en uddannelsesaftale. Udnævnelse til chefsergent finder sted når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorerer de almene krav for udnævnelse.

Der er tale om fast stilling med fast tjenestested i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTRAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakt Chefen for 2. EOD- Bataljon; Oberstløjtnant René Fjeldgaard Pedersen på telefon: 72 82 52 01, eller nuværende Chef for S7 EOD & Search; major Peter B.O. Jegsen på telefon: 72 82 52 20.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse eller på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningsfristen er den 20. oktober 2019, og ansættelsessamtaler forventes gennemført ved 2 EODBTN (Skive) snarest derefter. Ansættelsen er 1. december 2019.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservebataljon. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.

Skive Kaserne huser også en reparationsdeling fra Trænregimentet, Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse samt Udleverende Depot Skive og Værkstedsområde Skive, begge under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

20.10.2019

Indrykningsdato

07.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent