Hjælp os med at brobygge på veteranområdet i Vestdanmark


Hjælp os med at brobygge på veteranområdet i Vestdanmark

Er du socialrådgiver, psykolog, politibetjent eller måske akademiker med lyst og evne til at styrke samarbejdet mellem aktørerne på veteranområdet?

Har du idéer til, hvordan psykosociale indsatser kan kædes bedre sammen og har du samtidig relevant erfaring fra fx psykiatrien eller det kommunale område? Så har vi en udfordring til dig.
Om os
Veterancentret har til opgave at forebygge, behandle, støtte og følge op på de soldater, der udsendes i internationale missioner. Veterancentret står også for at koordinere de mange offentlige og frivillige initiativer på veteranområdet og understøtter Forsvarsministeriets arbejde med veteranpolitikken. Vi har hovedkontor i Ringsted, men de fleste af vores kollegaer sidder på Forsvarets tjenestesteder rundt om i Danmark.

Veterancentret er en del af Forsvarsministeriets Personalestyrelse, og hos os får du en arbejdsplads med højt kvalificerede, specialiserede og initiativrige medarbejdere, som engagerer sig i deres arbejde.

Stillingen er placeret i en tværgående projektstruktur i Rådgivnings- & Rehabiliteringsafdelingen, der arbejder tæt sammen med Militærpsykologisk Afdeling, Videncentret og staben i Veterancentret.
Om stillingen
Som brobygger i Veterancentret bliver din opgave at kæde indsatserne omkring veteranerne sammen.

Det betyder, at du skal være med til at sikre, at psykiatri, kriminalforsorgen, misbrugscentre, børnehuse, frivillige organisationer osv. spiller bedst muligt sammen i mødet med veteranerne og deres børn og pårørende.

For at løfte denne opgave skal vilkår og udfordringer på området kortlægges, og der skal udvikles nye samarbejdsformer mellem offentlige og private aktører.

Du vil medvirke i behandling af akutte personsager, hvor kompleksiteten kalder på flere fagligheder, eller der er behov for sparring og støtte i en indsats. Du vil ikke skulle sidde med enkeltsager i længere forløb, men primært være tilknyttet sager i kortere perioder.

Brobyggerfunktionen består af 3-4 brobyggere geografisk fordelt på Ringsted og Aarhus. Du bliver en del af et team af dygtige kolleger, som du arbejder tæt sammen med i opgaveløsningen.

Den aktuelle stilling er placeret i Aarhus, hvorfra du dækker Vestdanmark. Der vil derfor være nogen rejseaktivitet forbundet med stillingen.

I Brobyggerfunktionen får du højt til loftet og mulighed for at udfordre din faglighed i en alsidig hverdag.

Dine opgaver kan blandt andet omfatte:

- Kortlægning af aktører og snitflader i veteraners forløb i systemet
- Udvikling af relationer og samarbejdskoncepter på veteranområdet
- Facilitering af fyraftensmøder med relevante praksisnære temaer for veteraner og pårørende
- Vidensdeling og metodeudvikling i Veterancentret
- Koordinering, sparring og støtte i sager med akutte og komplekse personhenvendelser
Om dig
Der er flere uddannelsesmæssige indgange til denne stilling. Du kan eksempelvis være:

- Erfaren socialrådgiver med viden om udfordringerne i overgangene mellem psykiatrien og de øvrige offentlige og private tilbud
- Politibetjent med erfaring med tværfaglige samarbejdsformer om-kring sårbare borgere
- Psykolog fra psykiatri eller PPR med lyst til at optimere frem for at praktisere
- Akademiker med erfaring med netværks- og klyngedannelse

Eller måske har du en helt anden baggrund - skæve profiler og utraditionelle karriereveje er velkomne. Det afgørende er, at du har erfaring med netværksarbejde og tværsektorielle samarbejdsformer.

Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til metoder til samskabelse og netværksinddragelse som SOS eller LØFT, men det er ikke et krav.

Du er god til at arbejde med instanser på et systemisk niveau og kan opnå resultater ved at arbejde via andre mennesker. Du er god til at sparre på sager med psykosocialt indhold og kan skabe overblik og tryghed i processen.

Gennem dit arbejdsliv har du opnået viden om, hvordan de offentlige instanser adskiller sig fra hinanden og hvilke barrierer, der kan være for et smidigt samarbejde på tværs. Du er nysgerrig på præmisserne i samarbejdet med de frivillige organisationer, og hvordan det frivillige engagement kan kobles til det offentlige system.

Som person er du nysgerrig, iderig og går til dine opgaver med en ukuelig positiv tilgang. Du trives med at være på og brænder for at udtænke nye løsninger på kendte problemstillinger.

For at få succes som brobygger skal du evne selvstændigt at fylde rammerne for stillingen ud og indeholde en vis robusthed i mødet med sårbare individer. Det er afgørende, at du trives med at arbejde projektorienteret i en politisk organisation med prioriteringer, der udvikler sig over tid.
Ansættelsesvilkår
Afhængig af din baggrund, vil du enten blive ansat og aflønnet efter gældende overenskomst for ansatte i staten eller på individuel kontrakt. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer er der mulighed for forhandling af tillæg. Dertil kommer en fuld arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sik-kerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du opfordres til at kontakte projektleder Vibeke Nordholm Skytte på 7216 3264 eller chef for Rådgivnings- & Rehabiliteringsafdelingen Thomas Rosenlund Krohn på telefon 7216 3270 for mere information om stillingen.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Rikke Vishart på telefon 7281 9648.

Ansøgningsfristen er den 27. oktober 2019, og vi forventer at gennem-føre ansættelsessamtaler i uge 45 og 46. Ved samtalen vil du skulle forholde dig til en kort case.

Du kan søge stillingen via link i højre side. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter, som bevis for uddannelse mv.

Stillingen er til besættelse pr. 1. januar 2020. Du får fast tjenestested i Aarhus. Stillingen er på fuld tid, og der er tale om en fastansættelse.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Du kan læse mere om Veterancentrets arbejde på vores hjemmeside, veteran.forsvaret.dk

OM VETERANCENTRET
Veterancentret er forankret i Forsvarsministeriets Personalestyrelse og står for en systematisk indsats rettet mod alle veteraner og pårørende før, under og efter udsendelse. Udover de forebyggende indsatser har alle veteraner og pårørende adgang til tværfaglig støtte fra socialrådgi-vere, beskæftigelsesrådgivere, opsøgende rådgivere og psykologer, hvis behovet er relateret til udsendelse. Vi samarbejder med myndigheder, virksomheder og frivillige foreninger, der er i kontakt med vores veteraner. Opgaverne omfatter bl.a. forskning og formidling af viden om veteraner og deres forhold, socialområdet, rehabiliteringsområdet, det militærpsykologiske område, klinisk behandling og koordination af veteranområdets initiativer.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Sødalsparken

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

27.10.2019

Indrykningsdato

04.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent