Sagsbehandler for Taktisk Unmanned Ariel System ved 1. Intelligence Surveillance Reconnaissane Bataljon


Sagsbehandler for Taktisk Unmanned Ariel System ved 1. Intelligence Surveillance Reconnaissane Bataljon

Vil du være med til at opbygge Unmanned Aerial System (UAS) kapaciter til Hærens efterretningstjeneste? Vil du have et spændende job i et taktisk udviklingsmiljø, hvor kontor dage er afbrudt af undervisning og rejseaktivitet? Så skal du søge stillingen som sagsbehandler ved Unmanned Aerial Systems Elementet ved 1. Intelligence, Surveillance & Reconnaissance Bataljon
Om os
1. Intelligence, Surveillance & Reconnaissance Bataljon er en operativ bataljon i rammen af 1. Brigade med ansvar for brigadens efterretningstjeneste. Bataljonen har ca. 260 medarbejdere fordelt på tre garnisoner i Varde, Fredericia og på Bornholm. Vi bor på Varde Kaserne sammen med vores nærmeste samarbejdspartner Efterretningsregimentet.

Tactical Intelligence Development Branch (i daglig tale S7) er ansvarlig for taktisk udvikling og opbygning af efterretningskapaciteter, herunder Unmanned Aerial Systems. S7 er en moderne og fremtidsorienteret arbejdsplads. Vores kerneværdier er: Personellet først, operativ effekt samt stolthed og professionalisme.

UAS elementet ved S7 består for nærværende af en chef og to sagsbehandlere. Elementet har en stor berøringsflade til myndigheder på tværs af Forsvaret, internationale samarbejdspartner og civile producenter. Vi varetager, på vegne af ISRBTN, fagansvaret for taktisk udvikling af UAS kapaciteter og Imagery Intelligence/Billedtydning, herunder udvikling af doktrin, teknologi og organisation. Vi støtter og rådgiver chef niveauet med specialistviden og vi leverer UAS kurser til de operative enheder. Elementet varetager endvidere, på vegne af Chefen for Efterretningsregimentet, opgaven omkring UAS Aviation Safety, og vi støtter kontrol- og inspektionsvirksomhed.
Om stillingen
Som sagsbehandler ved UAS-elementet er du over for elementschefen primært ansvarlig for udvikling inden for Taktisk UAS (TUAS). Du må dog forvente, at skulle indgå i arbejdsgrupper på tværs af alle fagområder i elementet.

Du er samtidig elementets næstkommanderende og støtter chefen i den generelle opgaveløsning samt i løsning af alle opgaver inden for fagansvaret med fokus på følgende:

- Projektstyring af UAS-mæssige anskaffelser til Hæren, specifikt TUAS frem mod 2023, herunder opbygnings- og implementeringsplaner samt drifts- og udviklingsplaner.
- Aviation Safety, herunder gennemførelse af audits og undersøgelse af evt. særlige hændelser med såvel Mini- og Taktisk UAS.
- Planlægning og gennemførelse af kontroller og inspektioner samt certificering og erfaringsindhentning primært indenfor TUAS.

Undervisning inden for eget fagansvar skal påregnes og du må forvente rejseaktivitet i ind- og udland i forbindelse med møder og erfaringsindhentning.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført videreuddannelse trin I eller VUK/BTN og VUK/BDE samt har erfaring med stabsarbejde og efterretningstjeneste. Du har interesse i såvel teknologi, doktrin samt organisation og evner at kombinere disse til en sammenhæng. Derudover har du viden og forståelse for planlægning og indsættelse af enkeltsystemer i en større ramme.

Du kan identificere dig selv med vores kerneværdier og vil bidrage positivt til opbygning af et stærkt UAS team. Du er ikke bange for nye udfordringer og er villig til at udvikle kompetencer i relation til fagansvaret.

Du er velformuleret i skrift og tale såvel på dansk som engelsk.

UAS-specifik erfaring er ønskelig, men ikke et krav. Vi vil give dig de nødvendige forudsætninger for at kunne virke i funktionen.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes som kaptajn efter gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at sende dine kontaktoplysninger til efr-ktp-1b-s7@mil.dk, så vil vi kontakte dig hurtigst mulig.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9141.

Ansøgningsfristen er den 20. oktober 2019 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen ønskes besat snarest muligt eller d. 1.december 2019. Endelig tiltrædelsesdato vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Efterretningsregimentet har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende Tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

I Varde Kommune har partneren for eksempel mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med blandt andet sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 30 59 05 95 og bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20473206.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.
Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 263 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 260 fastansatte.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

20.10.2019

Indrykningsdato

04.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent