Sektionschef for Operativ logistik i Logistikafdelingen ved Flyverkommandoen


Sektionschef for Operativ logistik i Logistikafdelingen ved Flyverkommandoen

Ønsker du at samarbejde omkring tilvejebringelse og vedligeholdelse af alt Flyvevåbnets materiel i en afdeling præget af udvikling samt omstilling og samtidig styrke dit eget CV? Så har Logistikafdelingen stillingen til dig som sektionschef for Flyverkommandoens Operative logistiksektion.
Om os
Flyverkommandoens Operativ logistiksektion er en del af Logistikafdelingen, der varetager opgaverne med at understøtte den generelle drift af Flyvevåbnets ikke flyvende kapaciteter. Dette er i et tæt samarbejde mellem Flyvevåbnets myndigheder og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, således at Flyvevåbnet til stadighed kan levere de til operative opgaveløsninger.

Sektionen består af p.t. fem engagerede medarbejdere, og vores hverdag foregår i et dynamisk miljø med en uformel omgangstone i tæt samarbejde med resten af Logistikafdelingen.

Fælles for sektionen og afdeling er, at der er en stor berøringsflade til Flyvevåbnets myndigheder og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
Om stillingen
Som sektionschef er du blandt andet ansvarlig for at:
• Udarbejde og vedligeholde materielskitser til de operative opstillingsgrundlag.
• Sikre opretholdelse af materielberedskabet for FLV kapaciteter i forhold til den operative opgaveløsning.
• Korttidsplanlægger og koordinerer den operative logistiske understøttelse i relation til vedligeholdelse, materiel og forsyning i forbindelse med tilmelding af FLV kapaciteter til beredskabsforpligtigelser.
• Varetager materielnormeringsfunktionen, herunder den administrative sagsbehandling og faglige koordination af materielforespørgsler og registrering.
• Kommenterer FMI materielstatusrapportering, herunder indhenter faglige bidrag ved underlagte myndigheder.
• Sagsbehandler projekter relateret til operativ logistik, herunder forligsprojekter.
• Varetager løbende controlling af ydelser fra eksterne myndigheder og styrelser på det materielfaglige område.
• Udgiver de logistiske planlægningsdirektiver til logistikhåndbogen.
• Forestår opbygning og nedbygning af DeMars materiel struktur.
• Tilsikre rettidige input til NATO LOGFAS i forhold til beredskabstilmeldinger.
• Varetager controlling og tilpasning af forbrugsmateriel i FLV.
• Udgiver rammer for håndvåben ammunition, drivmiddelforvaltning samt lokalkøb i FLV.

Udover disse opgaver forventes det, at du deltager i aktivt i udviklingen af afdelingen samt udvikler sektionens medarbejdere løbende.

Der kræves en stor selvstændighed i stillingen, og der gives stor mulighed for at opbygge et stærkt fagligt niveau.
Om dig
Du har en baggrund som teknisk officer i Flyvevåbnet og har gennemført Videreuddannelsestrin II/Ledere (VUT-II L) eller Master i Militære Studier (MMS).

Du har en solid længerevarende stabserfaring fra styringsniveau NIVII, samt en bred forståelse for forsynings- og vedligeholdelses- samt økonomiområdet i Flyvevåbnet i relation til Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen.

Din personlighed er imødekommende, tillidsvækkende og din tilgang er helhedsorienteret og din faglighed bygger bland andet på stærke analytiske evner.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du spørgsmål vedrørende selve stillingen, kan du kontakte Oberstløjtnant Henrik S. Sørensen FKO-F-CHPL på telefon 728 11592 eller 25511866.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9141.

Ansøgningsfristen er den 20. oktober 2019 og samtaler forventes afholdt snarest derefter. Stillingen er ledig til besættelse snarest og den endelige dato vil blive koordineret med din nuværende chef.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FLYVERKOMMANDOEN
Flyverkommandoen består af et National Air Operation Centre, Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Styringsdivisionen, Aviation Safety og en ledelsessektion.
Flyverkommandoen planlægger og gennemfører nationale luftoperationer og luftmilitære øvelsesaktiviteter, opstiller Special Operation Air Task Group, er ansvarlig for styrkeproduktionen ved Flyvevåbnets enheder, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

20.10.2019

Indrykningsdato

04.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent