Musikalsk konstabel til Tambourkorpset ved Den Kongelige Livgarde


Musikalsk konstabel til Tambourkorpset ved Den Kongelige Livgarde

Spiller du marchtromme, marchfløjte eller trompet, og ønsker du at være en del af flere hundrede års gamle traditioner? Så er det måske dig, som vi søger.
Om os
Korpset ledes til dagligt af en tambourleder og består derudover af 23 konstabler, der alle er fastansatte enten som tambourtromme eller tambourfløjte/messingblæser. Tambourkorpsets repertoire er blandet marchmusik med arrangementer af nye og ældre marcher og har et højt, professionelt niveau såvel musisk som repræsentativt.

Organisatorisk er korpset underlagt Vagtkompagniet, som primært består af vagtgående værnepligtige, gardere og fastansatte befalingsmænd - i alt over 300 mand. Vagtkompagniet og herunder Tambourkorpset har til huse på Livgardens Kaserne i København. Centralt beliggende nær Rosenborg Slot og Nørreport Station.

Tambourkorpset repræsenterer Vagtkompagniet, Den Kongelige Livgarde, Forsvaret og ikke mindst Kongehuset ved (vagt-)parader, tattoos og opvisninger mm. i både ind- og udland.
Om stillingen
Som fastansat i Livgardens Tambourkorps vil du opleve en stor grad af frihed under ansvar. Du vil indgå i planlægningen af eget arbejde, herunder arbejdstid og vedligeholdelsestjeneste med videre.

Horn- og fløjtespillet i Livgardens Tambourkorps er helt unikt og har et højt teknisk niveau, der spænder vidt, hvilket stiller store krav til horn/fløjtespillernes kompetencer. Trommespillet i Livgardens Tambourkorps består af forskellige soli og trommemarcher.

Alt personel tjenestegørende ved Vagtkompagniet, herunder Tambourkorpset, har gennemgået en grundlæggende militær uddannelse af mindst 4 måneders varighed. Det er derfor et krav for bestridelse af stillingerne, at du enten har været værnepligtig, eller at du forpligter dig til at gennemføre Hærens Basisuddannelse samt en supplerende militær efteruddannelse.

Dit daglige arbejde vil være præget af individuelle forløb og gruppeforløb med dine kollegaer, som prioriteres højt. Du kommer desuden til at lære almindelig militær eksercits, herunder march med og uden instrument i forskellige taktarter. Fast tjenestested vil være på Gothersgades Kaserne i København, men du må påregne rejseaktivitet, som en del af jobbet.
Om dig
Du er konstabel, og har forrettet en tilfredsstillende tjeneste. Hvis du ikke er konstabel, ansættes du på en uddannelsesaftale med henblik på at gennemføre Hærens basisuddannelse og Hærens reaktionsstyrkeuddannelse. Det er en fordel, hvis du har erhvervet kørekort kategori B, men ikke et krav.

Som fastansat i Tambourkorpset skal du besidde en høj grad af selvstændighed, men også en vilje og evne til at kunne indgå i korpsets tjeneste som teamplayer, da samarbejde er en vigtig kompetence i forbindelse med ansættelse i Livgardens Tambourkorps.

Vores hverdag er præget af et højt aktivitetsniveau med mange spændende og interessante aktiviteter, hvorfor vi lægger vægt på, at du er pålidelig og omstillingsparat.

Udover dine personlige egenskaber vurderes din fremtræden og legemshøjde. Der hører derfor til stillingen et højdekrav på minimum 175 cm. for mænd og 169 cm. for kvinder.

Som konstabel og tambour forventes det, at du behersker dit instrument, kan læse noder, samt at du har en grundlæggende musikteoretisk viden.

Som person besidder du godt humør og har let til smil. Du ønsker at tage aktivt del i de sociale arrangementer i kompagniet, som er vigtig for sammenholdet i en til tider travl hverdag.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en ufaglært konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være København.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af Livgardens Tambourkorps Seniorsergent Morten Thurø på telefon 41 28 46 75 eller kompagnibefalingsmand seniorsergent Carsten Mantler på telefon 41 87 83 44 eller Chef for Vagtkompagniet major Søren P. Østergaard på telefon 20 94 89 76.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Jepsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 83 eller mail FPS-BA-BSS03@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 27. oktober 2019 og samtaler forventes afholdt i forlængelse af tidsfristens udløb.

Stillingen er til besættelse 1. december 2019 eller snarest muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Vær opmærksom på, at bilag skal uploades som pdf. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Den Kongelige Livgarde (LG)
Den Kongelige Livgarde er et infanteriregiment med mange traditioner præget af de to operative opgaver: Vagten om Majestæten og de kongelige slotte og palæer samt levering af kampenheder til felthæren. Udover uddannelsen af værnepligtige, der forestår vagten om Kongehuset, leverer Den Kongelige Livgarde også soldater til den professionelle kampenhed – I/Den Kongelige Livgarde, der tilhører 1. Brigade. Livgarden har enheder på Garderkasernen i Høvelte og Livgardens Kaserne i København.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

København

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

27.10.2019

Indrykningsdato

04.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent