Udenlandsk stabskursus i Søværnet


Udenlandsk stabskursus i Søværnet

Søværnskommandoen tilbyder videreuddannelse for én militær leder i USA ved United States Naval War College i Newport, Rhode Island (RI) fra medio juli 2020 til ultimo juni 2021 (Naval Staff College). Efter endt uddannelse i USA udnævnes du til orlogskaptajn i en Løngruppe 5 stilling ved Søværnskommandoen, Karup.
Om os
Uddannelsen er planlagt til et år, og du forventes at være på plads i passende tid inden studiestart.

Den gennemføres ved United States Naval War College (NWC) i Newport, RI. NWC er US Navy’s ledende uddannelsesinstitution med ansvaret for de højere uddannelser og forskning, svarende til Forsvarsakademiet i Danmark .
Om stillingen
Uddannelsen ækvivalerer Master i Militære Studier (MMS).

Uddannelsen gennemføres på engelsk, hvorfor der forudsættes gode engelskkundskaber mundtligt såvel som skriftligt

Du kan læse mere om uddannelsen her: https://www.usnwc.edu
Om dig
Du kan søge uddannelsen, hvis du er uddannet officer og udnævnt KL og har erfaring på niveauet.

Det vægtes, at du er meget studieegnet, har stort chefpotentiale og generelt velbedømt som chef/leder.

Du skal efter gennemgangen af uddannelsen forvente at forrette tjeneste ved Søværnskommandoen. For den udvalgte kandidat anses ansøgningen således også som en ansøgning om efterfølgende udnævnelse og tjeneste i en LG5 stilling ved Søværnskommandoen.

Naval War College opfordrer til at medbringe familien til USA.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Uddannelsen tilrettelægges som en udstationering efter udetillægsordningen, jf. FPTBST 566-2(A). Du kan læse mere om udstationering under udetillægsordningen på HR-portalen på FIIN (artiklen: Udstationering under udetillægsordningerne).

Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, hvilket blandt andet medfører et skattefrit tillæg, at du får betalt din flytning og dækket dine udgifter til boligen herunder huslejen.

Desuden har du mulighed for at forhandle funktionstillæg.

Der gennemføres lønsamtale forud for indtræden på uddannelsen i lighed med et stillingsskifte.

Læs mere om udstationering på FIIN eller internettet under HR International eller på http://fish.msp.forsvaret.fiin.dk/hr/medarbejder/Internationalt/Sider/bemandingslister-for-udstationeringer.aspx

Udetillægsberegneren finder du på intranettet eller på http://fish.msp.forsvaret.fiin.dk/hr/medarbejder/Internationalt/Sider/tjeneste-i-udlandet.aspx

Ansættelsen er betinget af, at du til enhver tid kan bestå Forsvarets helbredsundersøgelse og kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Ansøgere skal kunne opnå sikkerhedsgodkendelse til NATO Secret samt opretholde denne under hele ansættelsesforløbet. Derudover skal ansøgere bestå sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved forsvarsakademiet. Under uddannelsen er du arbejdstidsneutral, hvilket indebærer, at der ikke kan optjenes merarbejde og arbejdstidsbestemte ydelser.

Der vil være udnævnelse til orlogskaptajn (Løngruppe 5) i en stilling i Søværnskommandoen, efter endt uddannelse. Du vil blive kontaktet af Søværnskommandoen ca.seks måneder før endt uddannelse m.h.p. en dialog om kommende funktion i Søværnskommandoen. Det forventes at du forbliver i Søværnskommandoen minimum to år efter endt uddannelse.

Øvrig information:
For yderligere information om selve uddannelsen kan tidligere studerende på uddannelsen OK Christian Dam Thuesen FKO-U-STR114 kontaktes på 72840224.

Kontakt og ansøgning:
Hvis du har spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte Søværnskommandoen, Chefen for N7 KK Niels Ole Markussen på telefon 2511 3885 eller fko-sv-chn7@fiin.dk
Oplysninger om vilkår under udstationering mv. kan fås ved henvendelse til Forsvarets Personeltjeneste, HR konsulent Peter Korfits Frank på tlf.: 728 19130.

Ansøgning:
Motiveret ansøgning og CV vedhæftes tillige med seneste FOKUS, der ikke må være mere end 6 måneder gammel.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket - Søg den ledige stilling - i højre side.

Ansøgningsfrist er den 17. november 2019.

Vær opmærksom på, at såfremt du ønsker at ansøge om optagelse på MMS, hvis ikke optaget på det udenlandske stabskursus, skal dette gøres separat.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Udland

Lokation

Udlandet

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

17.11.2019

Indrykningsdato

04.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent