Seniorsergent til Studie- og Udviklingssektionen ved Forsvarets Sanitetskommando


Seniorsergent til Studie- og Udviklingssektionen ved Forsvarets Sanitetskommando

Kunne du tænke dig en stilling, hvor du igennem faglighed sikrer soldatens helbred? Vil du være med til at sikre at Forsvarets udvikling af sanitetsmateriel passer ind i den værnsfælles doktrin og organisation? Studie- og Udviklingssektionen ved Forsvarets Sanitetskommando søger en erfaren seniorsergent til at varetage sanitetsmaterieludviklingen inden for Flyvevåbnets område.

Du bliver en del af en værnsfælles arbejdsplads med fast tjenestested i Sødalsparken, Brabrand.
Om os
Forsvarets Sanitetskommando (FSK) er den del af Forsvaret, som varetager Forsvarets Sundheds- og Sanitetstjeneste. Forsvarets Sanitetskommando udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhed, sanitet og militær fysisk træning samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager vi inspektioner, udfører sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav. Endvidere er Forsvarets Sanitetskommando ansvarlig for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel i en militærmedicinsk dimension, som tager hånd om vore udsendte soldater i nationale og internationale operationer såvel som på de danske infirmerier.
Igennem løsningen af disse opgaver sikrer Forsvarets Sanitetskommando soldatens helbred.

Studie- og Udviklingssektionen indgår i Udviklingsafdelingen, som er en del af staben ved Forsvarets Sanitetskommando. Studie- og Udviklingssektionen udfører sagsbehandling inden for sanitetsområdet, herunder materielanskaffelser og opdatering af allerede eksisterende sanitetsfagligt materiel.
Om stillingen
Du skal som Forsvarets Sanitetskommandos sagsbehandler inden for Flyvevåbnets område, fokusere på anskaffelse og udviklingen af materiel indenfor flyvemedicin, Search and Rescue (SAR), FAE og Medical Air Evacuation (MED AIREVAC).

Du skal i stillingen holde sig løbende orienteret om udviklingen i primært Flyvevåbnets operative kapaciteter, særligt indenfor sanitetsområdet. Derfor vil du skulle deltage i mødevirksomhed på tværs af myndigheder og arbejder i særdeleshed tæt sammen med FMI, kommandolægen for Flyvevåbnet og flyvevåbnets enheder.

Din sagsbehandling inkluderer stillingstagen til uddannelsesbeskrivelser, bestemmelser og udarbejdelse af brugervejledninger, behandlingsprincipper og procedurer i relation til implementering af materielet helt ud til brugeren.

Du deltager på messer og konferencer med henblik på at opnå indsigt i den nyeste viden og udvikling inden for sanitetsfagligt materiel.
Der forventes 10-20 rejsedage om året i stilingen.
Om dig
Du har gennemført VUT-II for mellemledere og er udnævnt seniorsergent. Du har baggrund i Flyvevåbnet og har haft operativ tjeneste ved en sanitetsenhed i Flyvevåbnet. Alternativt har du haft en sanitetsfaglig funktion ved en af Flyvevåbnets flyvende enheder eller skole.

Du deltager i censorvirke ved sundheds- og sanitetsuddannelserne samt inspektionsvirksomhed ved enhederne og underviser ved behov inden for dit speciale. Det er derfor ønskeligt, at du allerede har sundheds- og sanitetsuddannelser på Medic niveau, alternativt skal du påregne at erhverve dig kurset.

Du skal kunne arbejde selvstændig og det forventes, at du har erfaring med sagsbehandling og analytisk arbejde. Du formidler dit budskab klart og præcist både i tale og skrift.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte fungerende sektionschef; Martin Søvang Ditlevsen på telefon: 21 41 73 27.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningsfristen er den 25. oktober 2019 og vi forventer at afholde samtaler i uge 44. Stillingen er til besættelse fra 1. januar 2020. Ansøgning sendes via linket. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Sødalsparken

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

25.10.2019

Indrykningsdato

04.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent