Administrativ medarbejder til nyt Administrativt Fællesskab i Korsør


Administrativ medarbejder til nyt Administrativt Fællesskab i Korsør

Brænder du for personeladministration? Trives du i en hverdag, hvor opgaverne kan ændres med kort varsel? Lyder det attraktivt med en stilling i en nyoprettet organisation, hvor du kan påvirke implementeringsprocessen og skabe effektivitet og kvalitet i opgaveløsningen? Så skynd dig at søge denne stilling!
Om os
Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes Administrative Fællesskab er et nyoprettet administrativt fællesskab med ansvaret for at understøtte Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes personeladministration.
Vedligeholdelsestjenestens Administrative Fællesskab består af en central administrationssektion og seks decentrale elementer, der i rammen af et virtuelt fællesskab har til opgave at varetage den daglige personeladministration indeholdende blandt andet tids- og rejseregistrering samt –afregning, støtte til rekrutterings- og udvælgelsesprocesser, bemanding, kursusbooking og generelle HR opgaver samt stedlig støtte for myndighedens områdechefer.

Vedligeholdelsestjenestens Administrative Fællesskab består af ca. 25 medarbejdere med bred erfaring fra både den civile og militære del af vedligeholdelsestjenesten. Hvert decentralt element består af en elementleder, to til tre administrative medarbejdere og en kontorelev og refererer til den centrale administration i Brabrand.

Vi prioriterer en professionel og initiativrig tilgang til vores arbejde, og vi sætter en ære i at levere service af høj kvalitet. Arbejdsmiljøet er præget af en uformel omgangstone, hvor vi løfter i flok og hjælper hinanden i mål.
Om stillingen
Som administrativ medarbejder ved det administrative fællesskab element ØST indgår du i et team af administrative medarbejdere, der har til opgave at understøtte både den lokale personeladministration og det administrative fællesskab. Du bliver en integreret del af det administrative fællesskabs samlede opgaveløsning, hvorfor stillingen kræver et tæt samarbejde med de øvrige medarbejdere i Vedligeholdelsestjenestens Administrative Fællesskab .

Den administrative opgave består af alt fra tids- og rejseregistrering samt -afregning til generelle HR opgaver. Den lokale opgave indebærer stedlig brugerkontakt og ad hoc støtte til områdechefen samt værkstedsledere i dit elements ansvarsområde. Med reference til din elementleder får du til opgave at løse en bred vifte af administrative opgaver, hvor dit primære ansvarsområde bliver rejseregistrering og –afregning.
Om dig
Du er kontoruddannet og har solid erfaring med administration og sagsbehandling fra en større civil organisation. Ansøgere med indgående kendskab til Forsvaret, gerne fra ansvar IV eller myndighedsniveau III, foretrækkes.

Du kan også være overkonstabel 1. grad, flyverspecialist, marinespecialist eller koporal og ligeledes med en solid erfaring med administration og sagsbehandling på ansvar IV og opefter.

Personligt er du imødekommende, serviceminded og positiv. Du har en udpræget evne til at arbejde selvstændigt og på eget initiativ under hensyntagen til de centralt besluttede principper og retningslinjer. Du har en professionel indstilling til dit arbejde, med lyst til kontinuerlig udvikling. Du har et udpræget helhedssyn, arbejder systematisk og er omstillingsparat. Derudover er du god til at bevare overblikket, når tempoet er højt.

Desuden forventes det, at du besidder særligt stærke relationelle evner, da du vil indgå i arbejdsrelationer på tværs af geografi, elementer og niveauer. Slutteligt trives du i en foranderlig hverdag, hvor opgaverne kan ændres med kort varsel.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten).

Afhængigt dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Dit faste tjenestested vil være Noret, Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på at deltage i konfliktforebyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende operationer.

Er du militært ansat, er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajn Martin Glindtborg Sønderby på tlf. 28 70 27 36 . Har du spørgsmål til ansættelsesprocessen herunder ansættelsesvilkår kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Mette Sanggaard Kristensen, tlf.: 32 66 52 11.

Ansøgningsfristen er 18. oktober 2019, og vi forventer at afholde samtaler umiddelbart herefter. Ansættelse pr. 1. december 2019.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket, hvor du vedhæfter ansøgning, CV og evt. uddannelsesbeviser. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en ny niveau II myndighed i Forsvaret, som består af Forsvarets Hovedværksteder, 3. Vedligeholdelsesbataljon fra Hærens Trænregiment, Reparations- og vedligeholdelsesafdelingerne fra Søværnets OPLOG’er, det tekniske personel fra Flyvevåbnets Helikopter Wing og dele af det jordbaserede tekniske personel fra Air Transport Wing i alt ca. 1700 medarbejdere.
Ud over at reparere og vedligeholde forsvarets materiel støtter vi Forsvarets styrkeproduktion, indsættelser og beredskaber med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til og indgår i forsvarets operative enheder.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

18.10.2019

Indrykningsdato

04.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent