Sergent/Terminalbefalingsmand til 4. Nationale Støtteelement i Vordingborg (genopslag)


Sergent/Terminalbefalingsmand til 4. Nationale Støtteelement i Vordingborg (genopslag)

Vil du arbejde i et operativt miljø og være en del af en terminalgruppe, der sætter faglighed højt.
Vil du være en vigtig del af et Nationalt Støtteelement med et højt aktivitets miljø, så er denne stilling måske noget for dig.
Om os
4. Nationale Støtteelement (4 NSE) er en enhed, der består af professionelle soldater, som gennem de sidste år har bidraget til hærens opgaveløsning både nationalt og internationalt. Til hverdag løser 4 NSE mange forskellige opgaver, hvor blandt andet Host Nation Support (HNS) til internationale enheder, samt uddannelsesstøtte til 4 NSBTN fylder meget.

4 Nationale Støttebataljon (4 NSBTN) er underlagt Trænregimentet og består af en stab og fem underafdelinger. 1 – 3 NSE er Stående Reaktionsstyrke enheder. 4 NSE kerneopgave er Host Nation Support og uddannelsesstøtte, mens 5 NSE er bataljonens uddannelsesunderafdeling. Alle UAFD uddanner og udsender personel til de nationale støtteelementer i internationale missioner.

Bataljonen arbejder primært med operativ logistik, der sikrer genforsyning af de internationale missioner med kerneopgaver, der ligger indenfor transporttjeneste og terminaltjeneste via sø, luft, jernbane og vej. Herudover depottjeneste, lokalindkøb, økonomi og controlling.

Bataljonen har kontinuerligt bidrag i både Afghanistan og Kuwait/Irak, samt eFP fra 2020. 4 NSBTN er desuden klar til indsættelse med bataljonskampgrupperne, hvilket betyder, at bataljonen har et meget højt aktivitetsniveau og gode udviklingsmuligheder for den enkelte.

Den enkelte medarbejder ved bataljonen opbygger under sin tjeneste en række helt specielle kompetencer, derfor er medarbejderne ved bataljonen den vigtigste ressource. Omgangstonen ved bataljonen er fri men altid med fokus på gensidig respekt, og opgaverne bliver løst efter princippet om frihed under ansvar.
Om stillingen
Du bliver en del af et team, som står for at udføre Host Nation Support for udenlandske enheder der besøger Danmark. Her vil fokus være på at få skabt et så godt ophold for de besøgende enheder som muligt, samt at planlægningen op til foregår rettidigt, samt korrekt. Det er op til dig som terminalbefalingsmand at tilsikre dette i samarbejde med dine terminalhjælpere, således at hele besøget foregår gnidningsfrit.

Arbejdsmængden vil være meget varierende, og der vil i hverdagen være en høj grad af selvstændig planlægning i samarbejde med sektionsføreren. Der vil ligeledes være et antal rejsedage fordelt på HNS opgaver rundt om i Danmark, samt diverse kurser i udlandet.

Derudover vil du varetage opgaver som instruktør, og planlægge uddannelse for medarbejderne i det National Støtte elementet, samt for resten af bataljonen indenfor områder som f.eks. SKUD/SKYT, FØHJ, Host Nation Support, eller lignende. Hvilke områder du skal støtte med vil blive drøftet ved tiltrædelse, baseret på dine ønsker, samt behov ved enheden.
Om dig
Du har gennemgået og bestået en grundlæggende militær uddannelse fra Hæren. Du har et kendskab til logistiktroppernes organisation og teknologi.

Det er en fordel hvis du har erfaringer indenfor terminaltjenesten, gerne fra en udsendelse. Du er klar til en hverdag der kan være præget af støtte, i kortere eller længere perioder, til Hærens indsættelse i internationale operationer.

Du vil skulle være klar på både at støtte danske enheder, samt udenlandske enheder på besøg i Danmark, hvorfor din hverdag vil bestå af mange forskellige udfordringer. Under hele opgaveløsningen vil der være kontakt med mange forskellige interessenter, hvorfor det er vigtigt at du som person evner at holde mange bolde i luften, samt har en evne til at arbejde sammen med personel fra alle grupper. Da arbejdet ofte foregår med internationale samarbejdspartnere er det vigtigt at du formår at formulere dig på engelsk både skriftligt og mundtligt.

Du ønsker at være del af en enhed, hvor dagene ikke nødvendigvis ligner hinanden med mulighed for at kunne udvikle både dig selv og andre.

Du er indstillet på både at kunne fungere i en specialiseret funktion, samtidig med at holde de militære færdigheder ved lige.

Du er god til at skabe relationer, kan arbejde selvstændigt i perioder samt have en fleksibel indstilling til opgaveløsningen.

Du kan sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT, har erhvervet B kørekort , og ønskeligt C kørekort.

Det er en fordel hvis du har gennemført MOVCON kursus eller tilsvarende.

Det er ønskeligt at du har følgende kurser, FARGO: GRUNDKURSUS ADR, FARGO: SUPPLEMENT KLASSE-1, MILITÆR, IMDG, FARLIGT GODS FLY-SØ TRANSPORT, IATA, FARLIGT GODS PÅ FLY, AFMAN, FARLIGT GODS PÅ MILITÆRE FLY.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Vordingborg

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for 4 NSE, KN Nicolai Juhl Bendt på tlf. 72 83 75 03/41 41 14 48 /TRR-4B-400A@MIL.DK, eller kompagnibefalingsmanden SSG Lars K. Brøndsel på tlf. 72 83 75 05 / TRR-4B-401A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 20. oktober 2019 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Vordingborg

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

20.10.2019

Indrykningsdato

03.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent