Driftsikker og skarp HR konsulent


Driftsikker og skarp HR konsulent

Er du skarp på din HR-profil, har du erfaring med HR fra Forsvaret og mestrer du at skabe professionelle relationer?

Har du lyst til at udvikle dine HR kompetencer yderligere, så bør du søge stillingen som vores imødekommende og løsningsorienterede HR partner.
Om os
HR-partnerelementerne i Forsvarsministeriets Personalestyrelse er organiseret i Rådgivningsafdelingen.

Afdelingen bidrager i samarbejder med den øvrige del af Forsvarsministeriets Personalestyrelse, til løsning af alle HR-relaterede opgaver. Afdelingen består for nuværende af ca. 100 medarbejdere og indeholder en partnerstruktur, som fysisk er placeret sammen med de styrelser og myndigheder, de støtter, samt en tværgående Policy- og Koordinationssektion.

HR-Partnerelementet (HRP) Aarhus, hvor vi sidder 3 HR partnere, støtter hhv. Forsvarets Sanitetskommando, Forsvarets Hovedværksteder og Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution, der alle er placeret sammen i Sødalsparken i Brabrand.

Vores opgave er at støtte myndighederne med at skabe værdi og effekt gennem deres medarbejdere. I det arbejde understøttes vi af Forsvarsministeriets Personalestyrelses øvrige afdelinger af eksperter indenfor bl.a. overenskomst, rekruttering, arbejdsmiljø og jura.
Om stillingen
Din hovedopgave i HRP Aarhus vil være at støtte HR partnerne og vore kunder med rådgivning og løsning af konkrete umiddelbare udfordringer.
Afhængigt af dine kompetencer vil du sammen med det øvrige team af såvel militære og civile blive involveret i en række HR-partner kerneopgaver, som bl.a. er:

- HR-rådgivning og støtte
- HR Sagsbehandling
- Strategisk kompetenceudvikling
- Lønprocesser
- Ledelsesevaluering
- Trivsel og fravær
- Forandringsledelse og organisationsudvikling
- Mangfoldighed

Du vil indgå i et miljø med både civile og militære ansatte på tværs af de tre værn, og du vil blive en del af et dynamisk team af fagligt dygtige medarbejdere, hvor samarbejde, koordination, selvstændig opgaveløsning og evnen til at arbejde tværfagligt er særdeles vigtigt.

Du skal skabe effekt indenfor rammerne af Forsvarets HR-strategi og koncernens øvrige prioriteter.
Om dig
Du er seniorsergent, og du har været ansat eller har en baggrund indenfor HR-området fra Forsvaret.
Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du tidligere har været ansat i Forsvarets Personalestyrelse.

Er du chefsergent med de rigtige kompetencer og interesseret i stillingen, så er du ligeledes velkommen til at søge. Vælger vi at ansætte på et andet niveau justeres stillingens indhold i forhold til niveauet.

Du har stor erfaring som sagsbehandler, og det er en fordel, hvis du kender Slotsholmmetoden. Din erfaring med HR-modulet i SAP og med ESDH vil også være en fordel.

Du er imødekommende af natur og er løsningsorienteret omkring kundernes behov. Du har en fremsynet tilgang der medvirker til at skabe gode og professionelle relationer med kunderne, med samarbejdspartnere og blandt teamets medarbejdere.

Du har lysten til et selvstændigt job med en dynamisk hverdag i et værnsfælles miljø med såvel militære som civile kollegaer. Du skaber resultaterne ved at inddrage og koordinere med kollegaer såvel i partnerelementet som den øvrige del af styrelsen.

Det er vigtigt at du evner at kommunikere med alle niveauer på en klar og konstruktiv facon samt er god til at formidle budskaber og ideer på en inspirerende og informativ måde både i skrift og i tale.

Du er selvstændig, diplomatisk og ansvarsbevist, og du evner selv at prioritere arbejdsopgaverne og strukturere din arbejdsdag.

Jobbet kræver, at du er fleksibel og omstillingsparat i forhold til både arbejdstempo og håndtering af korte tidsfrister.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes efter relevant overenskomst.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Endvidere er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele dit ansættelsesforhold.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte elementleder orlogskaptajn Palle H. Lauritsen på tlf. 32 66 54 51 eller på e-mail: FPS-RA-MAAR1@mil.dk
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Annette Karlsen på tlf. 72 81 91 70.

Ansøgningsfristen er 20. oktober 2019 og vi afholder samtaler løbende, så skynd dig at sende din ansøgning.

Tiltrædelse snarest muligt.

Du bedes søge stillingen via linket. Du bedes scanne og vedhæfte relevante dokumenter.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er overordnet ansvarlig for personaleområdet og HR-driften i Forsvarsministeriets koncern. Koncernen omfatter Forsvarskommandoen, Beredskabsstyrelsen, Forsvarets Efterretningstjeneste, Hjemmeværnet samt en række styrelser såsom Materiel- og Indkøbsstyrelsen, Ejendomsstyrelsen og Personalestyrelsen.
Vi støtter med rekruttering, dels til koncernens mange uddannelser, dels til de ca. 20.000 faste stillinger og de 3.500 stillinger i reserven. Vi rådgiver om HR og arbejdsmiljø, indkalder til Forsvarets Dag, forhandler overenskomster og yder støtte til veteraner og pårørende. Vi har desuden det faglige ansvar for udvikling og udmøntning af koncernens HR-strategiske tiltag.
FPS er som arbejdsplads kendetegnet ved høj faglighed, fokus på videndeling, gode menneskelige relationer og et velfungerende arbejdsmiljø.
Hovedsædet er placeret i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet. Veterancentret, der er en del af FPS, er placeret i Ringsted.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Brabrand

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

20.10.2019

Indrykningsdato

03.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent