Leder af driftselementet, herunder UMAK til Garnisonsstøtteenheden ved Gardehusarregimentet (genopslag)


Leder af driftselementet, herunder UMAK til Garnisonsstøtteenheden ved Gardehusarregimentet (genopslag)

Vil du være vores nye leder til vores uddannelsesmaterielkontor (UMAK)?

UMAK skal flytte i nye lokaler, så har du lyst til at have stor indflydelse på indretningen og opstarten af vores ”nye” UMAK og derigennem skabe de bedst tænkelige rammer for uddannelsen af vores soldater, såvel professionelle som værnepligtige soldater, så er stillingen som leder af driftselementet (herunder UMAK) i garnisonsstøtteenheden i Slagelse måske noget for dig?
Om os
Gardehusarregimentet (GHR) på Gardehusarkasernen (GHK) i Slagelse er et moderne kamptropregiment med både stående enheder med fast personel og uddannelsesenheder med værnepligtige.

GHR omfatter, foruden GSE, 1. Panserinfanteribataljon (I/GHR) og 5. Uddannelsesbataljon (V/GHR) inkl. Hesteskadronen på GHK, tillige Opklaringsbataljonen (III/GHR) på Almegårds Kaserne i Rønne på Bornholm.

Derudover holder Staben for 2. Brigade, en reparationsdeling og panserværkstedet fra Trænregimentet til på kasernen.

Der er også elementer fra de funktionelle tjenester bl.a. Driftsområde Slagelse under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, samt Udleverende Depot Slagelse under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Fra 2021 kommer dele af Multi National Division Nord hovedkvarter ligeledes til at ligge på garnisonen.

GSE indeholder et ledelseselement, et personelforvaltningselement, et personeladministrationselement, et arbejdsmiljø- & sikkerhedsrådgivningselement samt et driftselement bestående af et uddannelsesmaterielkontor, et IT-supportelement og et mindre våbenkammer for garnisonen med i alt 31 medarbejdere.

Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
Om stillingen
I organisationen hedder stillingen leder af Driftselementet, da du bliver leder for vores våbenkammer og indtil årsskiftet også leder for vores IT-element.

Du er direkte underlagt chefen for GSE.

Dine primære opgaver bliver at lede og koordinere arbejdet ved UMAK, IT-supportelementet og våbenkammeret, herunder planlægning af ferie og friheder med videre.

Du vil få kontor ved UMAK. I samarbejde med kontorets personel, vil du varetage de daglige opgaver med blandt andet ekspeditioner, løsning af praktiske opgaver, samt at være med til at udvikle nye uddannelsesfaciliteter og undervisningsmaterialer.

Derudover deltager du på vegne af driftselementet i møder ved GSE.

UMAK er undervejs til at blive rykket fra den nuværende placering i Rosted, til kasernen, i denne sammenhæng vil du få stor indflydelse på indretningen i den nye placering.

GSE er det sted, hvor alle de opgaver, som egentlig ikke har operativ karakter, havner og løses.

Derfor søger vi en fleksibel og service orienteret medarbejder, der udover den faste opgaveportefølje også kan og vil påtage sig at løse andre mangeartede og pludselig opdukkende opgaver, når der er behov for dette.
Om dig
Du er en erfaren seniorsergent med en relevant baggrund.

Alternativt er du oversergent med stort udviklingspotentiale og er erklæret klar til at gennemføre VUT-II/ML.

Såfremt du er oversergent, skal du underskrive en uddannelsesaftale med henblik på at du gennemfører og består videreuddannelsen, idet stillingen kræver, at du er seniorsergent.

Du har gode færdigheder på IT-området og har desuden gennemgået DeMars grundkursus, gerne med erfaringer inden for myndighedsbeholdning.

Herudover har du kørekort til personbil.

Som person er du imødekommende, service orienteret, ansvarsbevidst, udadvendt og har masser af gåpåmod.

Du kan samarbejde på tværs i en stor organisation.

Du har udpræget helhedssyn og har blik for såvel regimentets, som den enkelte soldats rolle i Hæren.

Du er velformuleret i skrift og tale og er god til at formidle budskaber og ideer på en inspirerende måde.

Derudover er ikke bange for at tage fat på uforudsete opgaver og evner selv at prioritere arbejdsopgaverne og strukturere din arbejdsdag.

Desuden skal du kunne skabe gode samarbejdsrelationer til kollegaer og øvrige samarbejdspartnere, civile som militære.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Klaus Hauder på telefon 20 20 40 75 eller mail GHR-G-01@mil.dk, seniorsergent Arne Joachim Damsgaard Olsen på telefon 40 21 83 87 eller mail GHR-G-PSN02@mil.dk eller seniorsergent Finn Eisensøe på telefon 41 77 94 79 eller mail GHR-G-UMAK01@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Maria Sørensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS244@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 20. oktober 2019 og samtaler forventes afholdt snarest herefter.

Stillingen er til besættelse 30. november 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptrop regiment med enheder i både Slagelse og Rønne.

På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet 1. Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og 5. Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige.

På Almegårds Kaserne i Rønne har 3. Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse samt støtte til både enheder og pårørende.

For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.

Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Antvorskov Kaserne

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

20.10.2019

Indrykningsdato

03.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent