2 EODBTN søger kaptajn til S3 (EODOF)


2 EODBTN søger kaptajn til S3 (EODOF)


2 EODBTN søger en kaptajn, som ønsker en spændende hverdag. En officer som selv vil være med til at præge sine arbejdsopgaver og sin hverdag. Arbejder du godt i et miljø med alsidige opgaver så er stillingen måske noget for dig.
Om os
2 EODBTN er en bataljon med et stort opgavespektrum og består af en stab, en S7 uddannelsessektion, en S7 EOD og Search sektion, et EOD og Search kompagni, et Hærens Reaktionsstyrkekompagni og to Hærens basisuddannelseskompagnier.

2 EODBTN gennemfører Hærens Basisuddannelse (HBU) for ca. 300 værnepligtige halvårligt. ESKMP er ansvarlig for varetagelse af det nationale ammunitionsrydningsberedskab og uddannelsen af kompagniets tre EOD-delinger. HRU-kompagniet uddanner årligt to hold reaktionsstyrkesoldater.

2 EODBTN er ikke en operativ bataljon og bataljonsstaben har således begrænset øvelsesaktivitet.

S3 sektionen er bemandet med tre kaptajner. Henset til stabens størrelse arbejder alle tre S3-kaptajner direkte under STCH.
Om stillingen
Som EODOF/S3 vil arbejdsopgaverne have et stort opgavespektrum. Dine arbejdsopgaver vil spænde bredt henover bataljonen fra HBU, HRU til EOD og search.

Du vil få mulighed for at arbejde selvstændigt med større og komplekse opgaver. Men der vil også være en del opgaver der er mere driftsbetonet.

På grund af den store forskel på de fire underafdelinger, er der ikke to dage der er ens. Vi har alt fra de yngste værnepligtige, der prøver en uniform for første gang, til de ældste befalingsmænd og konstabler der har brugt hele karrieren på at specialisere sig inden for ammunitionsrydningsområdet.

S3 arbejdsopgaverne fordeles mellem de tre S3-kapatajneri sektionen efter kompetencer, situationen, behovet mv. Arbejdsfordeling justeres løbende.

Der vil være mulighed for kompetenceudvikling i stillingen.

Dit arbejde som stabsofficer vil primært ske via garnisonstjeneste. Men der vil også være arbejdsopgaver i f.m. øvelses- og uddannelsesaktiviteter ved underafdelingerne, brigaderne mv.

Vi vægter at alle i S3 er rede til at tage fat, idet vi hermed vil have ressourceoverskud til også at udvikle bataljonen.
Om dig

Du har gennemført VUK BTN og VUK BDE , eller premierløjtnant og vurderet egnet til at indgå på Føringskursus.

Du bør have interesse i at arbejde med det specialiserede EOD og SEARCH fagområde.

Din lyst og kompetence til at løse de mere driftsbetonede og planlægningsmæssige opgaver er også vigtig.

Det forventes, at du har erfaring som DF og NK/UAFD. Det er ønskeligt at du har været CH for en underafdeling og har været udsendt. Herudover vil det være en fordel, men ikke et krav, at du har
EOD-erfaring. Ligeledes vil erfaring fra HBU eller HRU også være en fordel, men heller ikke et ubetinget krav.

Som person er du selvstændig og fleksibel, og du evner selv at prioritere arbejdsopgaverne, samt strukturere din arbejdsdag.

Du besidder et højt fagligt niveau og er indstillet på at lære nye ting. Du har et positivt menneskesyn, er god til at samarbejde og kommunikere med andre mennesker på en klar og ligefrem måde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen kan besættes på en uddannelsesaftale, såfremt du ikke allerede er uddannet til M321 niveauet..

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.


Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning.
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte STCH: major Anders Pedersen på telefon: 7282 5202 / 2559 1757,
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent Bjarne Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, fps-ba-bs229@mil.dk eller på telefon 3266 5114.

Stillingen ønskes besat pr. d. 1. december 2019 eller hurtigst mulig herefter. Ansøgning sendes via link i højre side og du opfordres til at medsende de seneste to FOKUS.
Ansøgningsfrist d. 20. oktober 2019.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Ingeniørregimentet
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner. Regimentets hovedopgaver er at uddanne ingeniørsoldater inden for flere specialer. Med op til ca. 1.500
medarbejdere, er Skive Kaserne byens absolut største arbejdsplads. Ingeniørregimentet er uddannelsescenter i Forsvaret inden for specialerne konstruktionstjeneste, kampingeniørtjeneste,
ammunitionsrydningstjeneste, geospatial tjeneste samt CBRN-tjeneste.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

20.10.2019

Indrykningsdato

03.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent