Leder for all-source elementet ved 1. Intelligence, Surveillance & Reconnaissance Bataljon.(Genopslag)


Leder for all-source elementet ved 1. Intelligence, Surveillance & Reconnaissance Bataljon.

Vil du have en ledende rolle i udviklingen af Hærens taktiske efterretningstjeneste?
Vil du være med til at opbygge kompetencer, i taktisk efterretningstjeneste, for Hærens operative enheder?
Så skal du søge stillingen som leder af All Source Elementet hos os.

Om os
1. Intelligence, Surveillance & Reconnaissance Bataljon er en operativ bataljon i rammen af 1. Brigade med ansvar for brigadens efterretningstjeneste. Tactical Intelligence Development Branch, i daglig tale S7, er ansvarlig for taktisk udvikling og opbygning af efterretningskapaciteter, herunder All-Source Intelligence. Sektionen er endvidere ansvarlig for udvikling og gennemførelse af efterretningskurser. Herudover støtter vi tjenestegrensinspektørens virke i forbindelse med kontakt- og inspektionsvirksomhed.

S7 er en moderne og fremtidsorienteret arbejdsplads. Personellet først, operativ effekt samt stolthed og professionalisme er vores kerneværdier.
Bataljonen har ca. 286 medarbejdere fordelt på tre garnisoner i Varde, Fredericia og på Bornholm. På Varde Kaserne ligger ligeledes vores nærmeste samarbejdspartner Efterretningsregimentet.
Om stillingen
Som leder for All Source Elementet er du, over for Chef S7, ansvarlig for den taktiske udvikling inden for All Source området.

Du leder tjenesten for All Source elementet med ansvar for følgende primære opgaver:
Udvikling og implementering af taktiske efterretningskurser med fokus på brigadens behov. Dette arbejde pågår i 2019 og 2020.

Udarbejdelse af nyt reglement for Intelligence, Surveillance & Reconnaissance Bataljon, og med udgangspunkt i NATO doktrin, at videreudvikle efterretningsprocesser, -procedurer og produkter til efterretningskredsløb og føringskoncept for troppeenheden.

Erfaringsindhentning, samt kontakt- og inspektionsvirksomhed. Undervisnings- og uddannelsesvirksomhed som kursusleder, instruktør og mentor.

Endelig er du ansvarlig for arbejdstidsplanlægning, kompetenceudvikling og FOKUS samtaler for personel i All Source elementet.
Om dig
Du er kaptajn eller major (322) og har gennemført videreuddannelse trin I eller VUK/BTN og VUK/BDE. Du har erfaring med stabsarbejde og efterretningstjeneste.

Du har stor interesse og forståelse for doktrin og efterretningstjeneste og brænder for at være med til at udvikle og uddanne personel i Forsvaret inden for taktiske efterretningstjeneste.

Du kan identificere dig med vores kerneværdier og det forventes at du engagere dig i opbygningen af et stærkt S7 team.
Du er ikke bange for nye udfordringer og er villig til at udvikle kompetencer i relation til efterretningstjenesten.

Du er velformuleret i dansk og engelsk i både skrift og tale. Vi ser gerne, at du har erfaring med efterretningstjeneste fra internationale operationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Såfremt du er omfattet at en lokal tjenesteplan eller er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Du skal have godkendt blåt bevis.

Fast tjenested vil være Varde Kaserner.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at sende dine kontaktoplysninger og hvornår vi kan træffe dig til efr-ktp-1b-s7@mil.dk, så vil vi kontakte dig hurtigst mulig.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Ole Johnny Frederiksen på telefon +45 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 20. oktober 2019. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen ønskes besat snarest muligt eller d. 1.december 2019.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Efterretningsregimentet har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

I Varde Kommune har partneren for eksempel mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.
Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med blandt andet sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 30 59 05 95.

Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.

Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 263 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året. Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen.

Bataljonen tilhører 1. brigade og har 286 fastansatte.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

20.10.2019

Indrykningsdato

03.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent