Operationsofficer til 2. besætning THET-kl.


Operationsofficer til 2 besætning THET-kl.

Har du evnen og viljen til at lede skibets eksterne kamp? Er du lynhurtig til at agere i forhold til de konstante ændrede situationer under kamp samtidig med, at du bevarer overblikket over gældende trusler og skibets kapaciteter. Formår du at anvende alt dette i din rådgivning til skibets chef omkring kampen?
Har du ambitioner om at kunne leve op til ovenstående, eller kan du det allerede, så er stillingen som operationsofficer på 1. Eskadres første og indtil videre eneste DOST enhed helt sikkert noget for dig.
Om os
Vores primære opgaver er at forberede det militære forsvar af Grønland og Færøerne herunder at udføre patruljevirksomhed og håndhævdelse af Rigsfællesskabets suverænitet på søterritorierne. Hertil kommer afledte opgaver såsom fiskeriinspektion, søredning, assistance til civile myndigheder mm.
Enheden deltager også jævnligt i større, multinationale øvelser som Joint Warrior ved Skotland eller Norwegian Task Group ved Norge, hvor du i sagens natur i særlig grad også vil have en hovedrolle i enheden.

Stillingen vil medføre fast tjenestested i Frederikshavn, men langt størstedelen af tjenesten vil foregå med sejlads i farvandene ved Grønland og Færøerne. Der kan dog forventes perioder med tjeneste/kursusaktivitet i Frederikshavn.
Sejladsperioderne er af ca. otte - ti ugers varighed, og der er gennemsnitligt to – tre sejladsperioder pr. år (ca. 160 sejldage), idet der kan forekomme overlap fra foregående år eller til kommende år omkring årsskiftet. Det tilstræbes således, at besætningerne har hver anden jul ude og hver anden jul hjemme. Tilsvarende vil der typisk være besætningsomskiftning midt i juli, så man enten har sommerferie i for- eller sensommeren. Der er en stor grad af planfastholdelse i DIV 11, hvilket gør det lettere også at planlægge ved siden af arbejdslivet.
Om stillingen
Som operationsofficer indgår du i skibsledelsen, hvor du har ansvaret for planlægning, forberedelse og gennemførelse af skibets indsættelser i operationer og øvelser. Du koordinerer i den forbindelse direkte med indsættende myndighed – eksempelvis Arktisk Kommando.

Som operationsofficer er du leder for operationsdivisionen, som er opdelt i taktisk sektion og våbensektionen. Udover dig selv udgør divisionen fire officerer, to sergenter og 13 menige. Du kommer til at anvende dine lederevner og herunder at lede gennem ledere.
2. besætning er den første besætning i 1. Eskadre, som har gennemført uddannelse ved German Navy Damage Control Training Center (GNDCTC) ved Neustadt i
Tyskland i marts 2018. Du vil derfor få en stor opgave i at fastholde besætningens træningsniveau i tæt samarbejde med den øvrige del af skibsledelsen.
Om dig
Du har gennemført videreuddannelsestrin I for militære ledere (VUT I/L) eller lignende og Taktisk Officerskursus i Søværnet. Erfarne premierløjtnanter, som er indstillet på at indgå tidsbestemt uddannelseskontakt med henblik på udnævnelse til kaptajnløjtnant, har ligeledes mulighed for at søge.
Det er naturligvis en fordel, hvis du har erfaring fra sejlads i Nordatlanten ved Grønland og Færøerne. Men har du ikke denne erfaring, men til gengæld solid taktisk erfaring fra eksempelvis 2. Eskadres store enheder, kan du bestemt også komme i betragtning. Har du uddannet dig til fiskeriofficer eller helikopterkontrolofficer (HCO) i løbet af din karriere, vil du stå stærkt i ansøgerfeltet. Har du et godt kendskab til DOST-principper og procedurer vil det også være en klar fordel.
Du har en anerkendende tilgang i din ledelsesstil og omgås både foresatte og undergivne med loyalitet og respekt samtidig med, at du formår at træde i karakter, når der er behov for justeringer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter.
Du vil blive ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer, samt blå bevis.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Kristian Pedersen på telefon +45 32 66 54 70 eller e-mail til FPS-BA-BS224@mil.dk

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for 2. besætning, KK Jakob Rousøe, på telefon +45 30 67 07 22 eller mail
1E11-B2-CH@mil.dk. Du er også velkommen til at kontakte nuværende operationsofficer, KL Simon Forum Sonnichsen på telefon +45 30 67 07 26 eller mail 1E11-B2-OPO@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 19. oktober 2019.
Stillingen er til besættelse pr. 1. december 2019 eller hurtigst muligt derefter.

Tiltrædelsesdato koordineres og aftales i samarbejde med afgivende chef.

Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Om 1. Eskadre (1 ESK)
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder. De sejlende enheder er primært indsat i det Nordatlantiske område og løser en lang række af Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Opgaverne er blandt andet overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion i det nordatlantiske og arktiske område. Andre af eskadrens enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Derudover har 1. Eskadre to spændende landtjenestesteder underlagt, Center for sømilitær teknologi (CST), der varetager al teknisk uddannelse i Søværnet og Center for maritim uddannelse og skibssikkerhed (CMS), der varetager uddannelsen af værnepligtige og elever, samt uddannelse i røgdykning, brandbekæmpelse, og medic uddannelser.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

19.10.2019

Indrykningsdato

03.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent