Nodearkivar til Prinsens Musikkorps


Nodearkivar til Prinsens Musikkorps

Har du stor musisk forståelse, nodekendskab på et professionelt niveau og er du god til at arbejde struktureret, så er det dig vi mangler.

Om os
Prinsens Musikkorps – i daglig tale kaldet PMUK – er et af Forsvarets tre fuldtidsprofessionelle musikkorps og består af 16 musikere, henholdsvis messingblæsere og slagtøjsspillere. Musikkorpset repræsenterer Forsvaret ved en lang række arrangementer og koncerter både herhjemme og i udlandet. Som Forsvarets musikalske ambassadør deltager orkestret årligt ved mere end 130 militære og civile arrangementer - herunder offentlige koncerter, militære parader og nationale mærkedage. Prinsens Musikkorps er kendt for sin store musikalske bredde. Alsidigheden og korpsets mange finesser bliver understreget af den perlerække af solister og dirigenter, korpset arbejder sammen med.

Musikkorpset har et stort og alsidigt repertoire på mere end 2000 titler, der foruden den traditionelle militærmusik også omfatter alt fra klassisk musik over swing og jazz til pop, rock og hiphop.

Musikkorpset er organisatorisk tilhørende Jydske Dragonregiment i Holstebro, men har dagligt til huse i Musikhuset på Skive Kaserne.
Om stillingen
Som nodearkivar i PMUK får du ansvaret for musikkorpsets omfattende nodearkiv. Du bliver en del af musikkorpsets repertoireudvalg og bliver bindeled mellem musikkorpset og dets solister og dirigenter.

Stillingen er en deltidsstilling på 30 timer pr. uge, og stillingen er til tiltrædelse hurtigst muligt eller efter aftale.

Arbejdsopgaverne omfatter blandt andet:
- Varetagelse af og opsyn med PMUK’s nodearkiv. Herunder gennemgang og vedligeholdelse af eksisterende nodemateriale.
- Ansvar for at korrekt og tilstrækkeligt nodemateriale er til stede forud for planlagte tidspunkter.
- Klargøring, uddeling og evt. fremsendelse af nodemateriale til musikere og dirigenter i forbindelse med al prøve-, parade- og koncertaktivitet.
- Fører register og arkiv over orkestrets kunstneriske aktiviteter.
- Udarbejdelse af KODA-lister, koncertprogrammer mv.
- Deltagelse i repertoireudvalgsmøder og forefaldende kontorarbejde.
Om dig
Du har en uddannelse på kandidatniveau, fx Cand.musicae fra musikkonservatoriet eller tilsvarende. Du har kendskab til orkesteropstillinger, koncertvirksomhed og musisk logistik og ikke mindst en god musisk forståelse.

Det er en klar fordel, hvis du har indgående kendskab til og interesse for IT. Du er dygtig til tysk og engelsk og kan læse noder. Som person er du typen, der kan arbejde både selvstændigt og som en del af et hold. Du er skarp til at kommunikere, og du er typen, der ser muligheder frem for begrænsninger.

Det er vigtigt, at du besidder en stor faglighed i din opgaveløsning samtidig med at du har en struktureret tilgang til din opgaveløsning baseret på et helhedshensyn.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat som akademiker og aflønnet efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten på basisløntrin 4 – 8. Derudover vil der, afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg.
Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 % af basisløn og pensionsgivende tillæg.

Stillingen er en deltidsstilling på 30 timer pr. uge.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Birgit Jepsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9183 eller via mail: FPS-BA-BSS03@mil.dk.


ANSØGNING OG YDERLIGERE INFORMATION
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du ringe til orkesterchef Leo Ebbesen Petersen på telefon 2272 5517 eller via mail: JDR-PMUK01@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 17. oktober 2019. Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart efter fristens udløb.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Vær opmærksom på, at bilag skal uploades som pdf. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. Ansøgningen skal være bilagt dokumentation for uddannelser samt oplysninger om tidligere og nuværende beskæftigelse.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Jydske Dragonregiment
Jydske Dragonregiment er et af Danmarks fire kamptropregimenter. Regimentet der er garnisoneret på Dragonkasernen i Holstebro, har stolte traditioner og har siden 1948 bidraget med soldater til international tjeneste. På kasernen arbejder dagligt omkring 1.200 medarbejdere fordelt på tre bataljoner og støttestruktur. Den ene af bataljonerne er underlagt stab 1. brigade, der ligeledes er garnisoneret på Dragonkasernen. De to øvrige bataljoner er underlagt 2. brigade.

Støttestrukturen omfatter Garnisonsstøtteenhed, en Svær Transportdeling og en Reparationsdeling fra Trænregimentet, et Udleveringsdepot, et element fra Veterancenteret og Forsvarets Sanitetskommando samt et Driftsområde. Garnisonen tilbyder hermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.

Prinsens Musikkorps hører til regimentet, men er garnisoneret på Skive Kaserne. Vi arbejder alle på, at uddanne og få skabt de bedste vilkår til at uddanne værnepligtige og fastansatte soldater til at løse nationale og internationale opgaver.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

17.10.2019

Indrykningsdato

03.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent