Rådighedstilling - Chef for reserveenheden ved Føringsstøtteregimentet


Rådighedsstilling - Chef for reserveenheden ved Føringsstøtteregimentet

Føringsstøtteregimentet søger en chef for regimentets reserveenhed. Brænder du for ledelse, er du god til at opnå følgeskab og i stand til at arbejde selvstændigt? Trives du i et miljø, hvor du har mulighed for at forme og udvikle reservens kompetencer og arbejdsopgaver? Så bør du søge rådighedsstillingen som chef for reserveenheden ved Føringsstøtteregimentet.
Om os
Føringsstøtteregimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Karup, Haderslev, Fredericia og Høvelte.
Føringsstøtteregimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøtte i form af Hovedkvarters- og Communication Information Systems kapaciteter til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen, samt NATO.
Føringsstøttekapaciteterne leveres til nationale, internationale og multinationale operationer.
Om stillingen
Du vil blive chef for en nyoprettet reserveenhed, hvorfor der vil være stor mulighed for at præge opbygningen af reserveenheden. Dette betyder også, at rådighedsstillingen stiller store krav til selvstændighed og vilje til at bygge en organisation op fra bunden.

Din designeringsfunktion er lig din rådighedsstilling som chef for reserveenheden ved Føringsstøtteregimentet, og du træner til denne funktion som aktivt deltagende under øvelser i ledende funktioner indenfor regimentets føringskoncept.

Chefen for reserveenheden indgår i stabens chefgruppe med reference til regimentschefen. Som chef for reserveenheden er du desuden ansvarlig for rekruttering, militærfaglig videre- og efteruddannelse, samt udvikling og fastholdelse af reservister i Føringsstøtteregimentets reserveenhed, som bidrager til løsning af regimentets opgaver herunder nationale og internationale operationer.

Herudover forudser vi, at du som chef for Føringsstøtteregimentets reserveenhed støtter regimentschefen i udvikling og styring af regimentets reserve på overordnet niveau. Vi lægger vægt på, at du er militærfagligt velfunderet og har et bredt netværk inden- og udenfor Hæren, herunder af hjemsendte officerer og befalingsmænd med solide militærfaglige kompetencer.

Du skal være indstillet på at forrette tjeneste min. 20-25 dage om året og skal desuden påregne en del administrative opgaver oveni, opgaver som kan håndteres hjemmefra.

Tjenestestedet vil som udgangspunkt være i Fredericia, men kan variere.
Om dig
Du har lyst og tid til et relativt højt aktivitetsniveau som reservist. Du skal kunne engagere dig i opbygningen af reserveenheden, hvervning af reservister og på sigt varetagelse af ledelsesopgaven for op til 180 reservister. Du skal også selv deltage i og bidrage til reserveenhedens opgaveløsning.

Du har en baggrund som enten linje- eller reserveofficer, gerne med erfaring inden for områderne planlægning og ledelse. Det er ikke et ubetinget krav, at du har erfaring indenfor føringsstøtteområdet. Du har erfaring med virket som stabsofficer og eventuelt fra international tjeneste. Kompetencer indenfor personaleledelse, HR, projektledelse og lignende vil ligeledes blive vægtet højt.

Du er god til at samarbejde med andre for at få opgaven løst. Du udviser selvstændighed og initiativ med henblik på, at enheden får løst sine opgaver, og du holder målrettet fokus på at nå dine mål.

Du er loyal overfor opgaven, dine kolleger og din enhed, og du udviser en positiv og anerkendende tilgang til dine kolleger og samarbejdspartnere. Du er med din energi og involvering af dine kolleger med til at skabe et godt arbejdsklima for alle.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er niveaufastsat til oberstløjtnant af reserven og ansættelse sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Stillingen kan søges af majorer M331 af reserven med stort potentiale og egnethed for udnævnelse. Du har afsluttet MMS, stabskursus eller ækvivalerende uddannelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelse i rådighedsstillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte fungerende regimentschef, OL Anne C.C. Bill på telefon 72 82 60 01.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Dorthe Skov-Lindquist ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 11 eller via mail: fps-ba-bss09@mil.dk.

Rådighedsstillingen er til besættelse pr. 1. januar 2020. Ansøgningsfristen er den 1. november 2019, og ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Fredericia

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 36 (HPRD) - OL-R/KK-R

Ansøgningsfrist

01.11.2019

Indrykningsdato

02.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent