Chef for 1. Nationale Støtte Element, 4. Nationale Støtte Bataljon ved Trænregimentet i Vordingborg


Chef for 1. Nationale Støtte Element, 4. Nationale Støtte Bataljon ved Trænregimentet i Vordingborg

Vi søger en kaptajn, som brænder for chefvirke, som kan bevare det store overblik og håndtere mange specialister på samme tid. Du skal have gode kompetencer indenfor ledelse, helhedsorientering, ressourcebevidsthed og analytisk tænkning.
Og ikke mindst leve op til vores motto:

TIL OPGAVEN ER LØST.
Om os
1. Nationale Støtteelement (1 NSE) er en af fem underafdelinger under 4. Nationale Støttebataljon (4 NSBTN). 1 NSE er p.t. indsat i INTOPS og er retur primo 2020, hvor skal enheden uddanne og klargøre sig frem mod beredskab i 2021.

4 NSBTN er underlagt Trænregimentet og består af en stab og fem underafdelinger. 1–3 NSE er Stående Reaktionsstyrke enheder. 4 NSE kerneopgave er Host Nation Support og uddannelsesstøtte, mens 5 NSE er bataljonens uddannelsesunderafdeling.

Bataljonen arbejder med operativ logistik, der sikrer genforsyning af de internationale missioner med kerneopgaver, der ligger indenfor transporttjeneste og terminaltjeneste via sø, luft, jernbane og vej. Herudover depottjeneste, lokalindkøb, økonomi og controlling.

Bataljonen har kontinuerligt bidrag i både Afghanistan og Kuwait/Irak, samt eFP fra 2020. Hertil kommer NRI og NRF beredskab, hvilket betyder, at bataljonen har et meget højt aktivitetsniveau og gode udviklingsmuligheder for den enkelte.
Om stillingen
Du skal stå i spidsen for 1 NSE som i 2020 skal uddannes og klargøres til beredskab i 2021 og efterfølgende sandsynligvis udsendes i INTOPS med dig som CH NSE.

Du bliver chef for en professionel og erfaren enhed med mange forskellige funktionsområder. Du vil i stillingen komme til at arbejde med driftmæssige opgaver såvel som operative opgaver for de enheder 1 NSE skal støtte.

Du vil opleve en dynamisk hverdag, hvor opgaverne hurtigt kan ændre karakter, hvilket stiller store krav til din og 1 NSE forandringsparathed.

Som en del af bataljonens chefgruppe forventes du at bidrage aktivt til bataljonens samlede opgaveløsning. Vi forventer, at du som chef løser de pålagte opgaver under inddragelse af dine underførere og i samarbejde med eksterne partnere og bataljonsstaben.

Vi forventer, at du bygger bro mellem støttende enheders behov og 1 NSE kapaciteter.

Du skal forudse at blive udsendt sammen med dine soldater i INTOPS forventeligt i 2022.

Stillingen er en af Hærens operative nøglestillinger, hvorfor du forventes at have søgt og fået en anden stilling ved udgangen af 2022. Såfremt du ikke har fået en anden stilling, vil du på det tidspunkt blive anvist en anden M321 stilling ved 4 NSBTN i Vordingborg.
Om dig
Du er kaptajn, eller premierløjtnant som er optaget på, i gang med eller har gennemgået Føringskursus eller ækvivalerende uddannelse.

Du har gode kompetencer indenfor helhedsorientering og ressourcebevidsthed, og du har gode analytiske evner og er udpræget forudseende i din opgaveløsning. Din ledelsesstil er anerkendende og medinddragende – du sætter tydelige og udfordrende mål til dine soldater.

Det er ønskeligt, at du har kendskab til logistiktroppernes doktrin, teknologi og organisation, samt har forrettet tjeneste ved logistiktropperne som delingsfører og/eller næstkommanderende.

Ligeledes er det en fordel, hvis du har været udsendt i en logistikfunktion, og har gennemført Tjenestegrensspecifik Føringsuddannelse (TFU) I og/eller II for logistiktropperne. Såfremt du ikke har gennemført TFU II for logistiktropperne, skal du påregne at gennemføre dette i forlængelse af tiltrædelse (ca. 4 ugers varighed).
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for 4 NSBTN, oberstløjtnant Henrik S. Fischer på tlf. 72 83 74 01 / 21 53 47 62 – TRR-4B-CH@fiin.dk
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Bjarne Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS229@MIL.DK, eller på telefon 3266 5114.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er søndag den 20. oktober 2019 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter fristens udløb.
Stillingen er til besættelse snarest muligt.

OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 2.000 medarbejdere i de perio-der, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Vordingborg

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

20.10.2019

Indrykningsdato

02.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent