Kompagnihjælper til II Uddannelsesbataljon ved Den Kongelige Livgarde.


Kompagnihjælper til II Uddannelsesbataljon ved Den Kongelige Livgarde.

Her er din chance for at definere din egen abejdsdag. Muligheden er for dig, der trives med menneskelig kontakt, og med et struktureret mindset!
Om os
II Uddannelsesbataljon uddanner værnepligtige med henblik på, at de kan overføres til Den Kongelige Livgardes Vagtkompagni, hvor de bl.a. skal indtræde i vagttjenesten om de kongelige slotte og palæer, samt med henblik på rekruttering til Forsvarets øvrige uddannelser. Bataljonen har det sidste halvandet år omlagt uddannelsen, så den fortsat kan modsvare de stigende krav til at kunne agere operativt som garder.

Vi lægger vægt på en høj moral og korpsånd. En integreret del heraf er, at såvel befalingsmænd som værnepligtige præges af Den Kongelige Livgardes høje krav og traditioner, så de får en ramme at sætte deres egen tjenestetid ind i og kan hjemsendes som gode ambassadører for værnepligtsuddannelsen, Den Kongelige Livgarde og Forsvaret generelt.

Bataljonen består af en stab, samt to kompagnier, der p.t. er organiseret med fire delinger hver. Pr. 1. december 2019 får bataljonen endvidere tilgang af et HRU-kompagni.

Kompagniets opgave er at planlægge, tilrettelægge, gennemføre og kontrollere uddannelsen af ca. 200 værnepligtige pr. hold. Holdene indkaldes i april, august og december til fire måneders tjenestetid ved II Uddannelsesbataljon. Kompagniet varetager integreret hermed udviklingen af de unge sergenter og officerer.
Om stillingen
Som kompagnihjælper er du kompagnibefalingsmandens nærmeste hjælper, som understøtter kompagniets drift i sin helhed og command teamet i særdeleshed.

Som kompagnihjælper vil dine primære arbejdsopgaver være af praktisk og administrativ karakter, men det forventes også at du deltager på kompagniets øvelser.

Du vil have mange forefaldende opgaver såvel som mere rutineprægede opgaver. Du vil dagligt skulle håndtere, administrere og bistå både værnepligtigt og fast personel med stort og småt. Det er derfor vigtigt, at du har interesse i en vekslende arbejdsdag med opgaver inden for alle områder af kompagniets virke. Din funktion er afgørende for kompagniets velbefindende og drift.

Der vil der være ca. 25 døgn om året, hvor kompagniet er på øvelser, som det forventes at du deltager i dele af.

Vi søger to kompagnihjælpere, en til hvert kompagni i bataljonen. Koordination og samarbejde mellem de to kompagnier er en essentiel del af hverdagen.
Om dig
Du er konstabel med et udpræget ønske om mere ansvar, og du vil gerne være en del af en travl og udfordrende hverdag.

Du har som minimum kategori B-kørekort. Det er en fordel hvis du har C-kørekort.

Det er en fordel hvis du har været vagtgående garder, og det er ønskeligt, at du har været udsendt i internationale operationer.

Du har gode IT-færdigheder og et godt kendskab til Office-pakken, særligt Excel.

Du har en positiv tilgang til dagligdagen, kan arbejde selvstændigt og struktureret samt kan prioritere i en stor opgaveportefølje.

Du er en disciplineret, serviceminded soldat som kan arbejde målrettet for at levere en professionel indsats til gavn for kompagniets opgaveløsning.

Du har ordenssans og er samarbejdsorienteret og evner at tage styring og formår at gennemføre kontrol. Du er initiativrig, således at du selvstændigt forstår at udnytte rammerne for arbejdets udførelse og din tid bedst muligt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Høvelte.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnibefalingsmand ved 3/II seniorsergent H. Mikkelsen på telefon 22 47 43 80 eller mail LG-2B-301A@MIL.DK eller kompagnibefalingsmand ved 2/II oversergent C. T. Jørgensen på telefon 26 20 23 74 eller mail LG-2B-201A@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 20. oktober 2019, og samtaler forventes afholdt i forlængelse af tidsfristens udløb.

Stillingen er til besættelse 1. december 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Den Kongelige Livgarde (LG)
Den Kongelige Livgarde er et infanteriregiment med mange traditioner præget af de to operative opgaver: Vagten om Majestæten og de kongelige slotte og palæer samt levering af kampenheder til felthæren. Udover uddannelsen af værnepligtige, der forestår vagten om Kongehuset, leverer Den Kongelige Livgarde også soldater til den professionelle kampenhed – I/Den Kongelige Livgarde, der tilhører 1. Brigade. Livgarden har enheder på Garderkasernen i Høvelte og Livgardens Kaserne i København.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Allerød

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

20.10.2019

Indrykningsdato

02.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent