Transportmand (Korporal) til 1. Forsyningskompagni ved 1. Logistikbataljon (genopslag)


Transportmand (Korporal) til 1. Forsyningskompagni ved 1. Logistikbataljon (genopslag)

Er du soldat til fingerspidserne og har du interesse for transport?
Kunne du tænke dig at indgå i en professionel enhed, som tilbyder dig en spændende hverdag?
Om os
1. Forsyningskompagni er et operativt kompagni, som er en del af 1. Logistikbataljon, som igen er en del af 1. Brigade. KMP består udelukkende af fastansatte soldater og har til opgave er at levere logistik til brigadens indsættelse. Derfor er det soldatermæssige håndværk i højsædet for alle soldater i kompagniet. Dette er kendetegnet ved en professionel og initiativrig attitude som soldat, hvor gode enkeltkæmperfærdigheder, god fysisk form og faglig stolthed er en selvfølge.

Dagligdagen i KMP er ligeledes karakteriseret ved en uformel og respektfuld omgangstone

KMP består af tre DEL, 1 og 2 Forsyningsdeling og en Kommandodeling. Hver Forsyningsdeling har en eller flere middeltungetransportsektioner, som igen består af et antal transportgrupper. Hver gruppe består af en gruppefører og seks transportmænd. Det er de grupper som har ansvaret for at bære de forsyninger, som alle brigadens enheder skal bruge, for at kæmpe og vinde.
Om stillingen
Du vil indgå som transportmand (korporal) en af 1. FSKMP middeltungetransportgrupper.

Under opgaveløsningen vil du have funktion som kører eller skytte, og derudover vil du også have en sekundær funktion som signalmand.

Som transportmand (korporal) er du ligeledes næstkommanderende i sektionsførerens gruppe. Det betyder, at du skal føre gruppen, når sektionsføreren har andre opgaver.

Tjenesten i 1. FSKMP vil være en veksling mellem daglig tjeneste hvor uddannelse er i højsædet og så øvelse og skydeperioder.

Om dig
Du har en høj ansvarsfølelse over for stillede opgaver, og sætter en ære i at de bliver løst korrekt og til tiden.

Du har en professionel holdning til det at være soldat, og er klar på at løse din funktion om det være sig på kasernen eller i felten.

Du har et fagligt niveau inden for transportsmands virket, som gør at du naturligt vil være den, som sektionens konstabler kommer til med faglige spørgsmål.

Din erfaring og uddannelse gør ligeledes, at du er i stand til at virke som fører for en gruppe.

Du har gennemført korporaluddannelsen, alternativt vil der blive lavet en uddannelsesaftale i forbindelse med ansættelsen mhp at gennemfører uddannelsen i stillingen..

Det er et krav, at du har kørekort kategori B og C, og ønskeligt at du også har C/E

Det er ligeledes ønskeligt, at du har ADR-bevis.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en fra konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kaptajn Rasmus Holkenberg, kompagnichef for Forsyningskompagniet, på telefon 20 65 41 93

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 27. oktober 2019 og samtaler forventes afholdt efterfølgende.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 2.000 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg Kaserner

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

27.10.2019

Indrykningsdato

01.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent